HR Berichten van Jacco van den Berg (145)

Ja maar .... ben blij met een excuus!

De smoezentrommel gaat alweer open. De excuses rollen over tafel waarom deadlines niet zijn gehaald en het product niet voor de 100% aan de eisen voldoet. En daar moeten coaches nu blij mee zijn? Ja! Een excuus is een signaal waarmee een persoon aangeeft dat hij denkt iets niet aan te kunnen of zelfs niet kan. Coaches zijn blij met excuses en doen er iets anders mee dan een inhoudelijke welles-nietes discussie. Zij zien excuses als input voor het coachingstraject.Als je mij je… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 24 december 2009 op 8:29am — Geen reacties

We drinken een glas, doen een plas en alles bleef zoals het was!

Het staat zo mooi beschreven in allerlei boekjes: ‘in een beoordelingsgesprek doet de leidinggevende waarderende uitspraken over het functioneren van de medewerker in de achterliggende periode. De beoordeling vindt plaats met behulp van een toto-achtig formulier (slecht, matig, voldoende, goed of uitstekend). In het gesprek (eenrichtingsverkeer) licht de leidinggevende zijn beoordeling toe met als doel de prestatie en ontwikkeling van de medewerker verder te verbeteren. Uitkomsten van… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 5 december 2009 op 8:30am — 20 reacties

Effectief binden met management development (md)

Op 24 september organiseerde Totaljobs en seminar Effectief werven en Effectief binden. John Voppen en Hans Fleer van Prorail en Jacco van den Berg van Grip op leiderschap waren de sprekers voor het MD-blok. Klik… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 14 november 2009 op 8:30am — 11 reacties

'Andere' hoog rendementsvragen voor het selectiegesprek

In mijn blog Zeven hoog rendementsvragen voor selectiegesprekken van 24 oktober nodigde ik HRbase-ers uit hun favoriete selectievraag te noemen. Hierna een opsomming van deze vragen.Leon Algra

Een van de meest passende selectievragen is voor mij: omschrijf eens een van uw horror-stories in uw werk of privé en wat heeft u daarvan geleerd?Martine Braspenning

Een van de… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 8 november 2009 op 8:35pm — Geen reacties

‘Andere' hoog rendementsvragen voor het selectiegesprek

In mijn blog Zeven hoog rendementsvragen voor selectiegesprekken van 24 oktober nodigde ik HRbase-ers uit hun favoriete selectievraag te noemen. Hierna een opsomming van deze vragen.Leon Algra

Een van de meest passende selectievragen is voor mij: omschrijf eens een van uw horror-stories in uw werk of privé en wat heeft u daarvan geleerd?Martine… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 7 november 2009 op 5:47pm — Geen reacties

Zeven hoog rendementsvragen voor selectiegesprekken

Na tien jaar beleeft Het handboek Werving & Selectie een bijna wedergeboorte. Het boek is flink op de schop genomen en verrijkt met de laatste inzichten, trends en methodieken. In het hoofdstuk over het selectiegesprek zijn zeven zogenaamde hoog rendementsvragen opgenomen. Het betreft hier de favoriete vragen van zeven selecteurs.Ik zou het leuk vinden jullie meest favoriete… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 24 oktober 2009 op 9:00am — 37 reacties

Leidinggevenden kunnen niet coachen!

Als managementtrainer en –coach hoor ik vaak dat leidinggevenden meer willen coachen. Het is dan hun inzet om hun medewerkers tot taakvolwassen (competente) medewerkers te coachen die blijvend zelfstandig klussen kunnen klaren. Voor de leidinggevende kan het delegeren dan beginnen! Als ik dan de stelling deponeer dat leidinggevenden niet kunnen coachen, is het in een training meteen stil. Maar ik meen het wel! Coachen is een prachtige en krachtige interventie voor het ontwikkelen van… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 3 oktober 2009 op 1:28pm — 40 reacties

Participatief leiderschap werkt niet

Beste HRbase-ers,Volgend jaar verschijnt het boek Parels van Participatie. In dit boek delen 20 vakbroeders- en zussen hun ervaringen met de successen van participatie. Ik ben één van de gelukkigen en wil met mijn bijdrage een tegengeluid laat horen. Ik geloof namelijk niet in participatie en de meest voorname reden is de leidinggevende. In mijn bijdrage aan dit boek beschrijf ik aan de hand van zeven stellingen waarom participatief leiderschap niet werkt. In deze blog een… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 13 september 2009 op 10:30am — 6 reacties

Aan de slag met competentiemanagement

‘In veel organisaties worden medewerkers aangestuurd en beoordeeld op geleverde prestaties (output). Om deze prestaties, nu en in de toekomst, te kunnen leveren dienen hun medewerkers te beschikken over die competenties (input) die bepalend zijn voor het succes in deze functie. Competentiemanagement is het ‘cement’ tussen performance management en de personen die deze performance moeten leveren’. Tot zover deze boekenwijsheid!Hoe komt het toch dat in veel organisatie… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 24 augustus 2009 op 4:49pm — 9 reacties

Aan de slag met competentiemanagement

‘In veel organisaties worden medewerkers aangestuurd en beoordeeld op geleverde prestaties (output). Om deze prestaties, nu en in de toekomst, te kunnen leveren dienen hun medewerkers te beschikken over die competenties (input) die bepalend zijn voor het succes in deze functie. Competentiemanagement is het ‘cement’ tussen performance management en de personen die deze performance moeten leveren’. Tot zover deze boekenwijsheid!Hoe komt het toch dat in veel organisatie… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 23 augustus 2009 op 12:30pm — 30 reacties

Scheiden moet je leiden

Veel werkgevers hebben totaal geen besef van de kosten van het vertrek van een medewerker. Hoewel ik als niet-jurist niet exact op de hoogte ben van de ontwikkelingen in ontslagvergoedingenland (maar daar gaat het in deze blog niet om) is de ontslagvergoeding voor een 38 jarige inkoper met een brutoloon van 3500 euro per maand is circa 7.000 euro. Hierbij is uitgegaan van een dienstverband van twee jaar. Blijft het echter bij deze pleister op de wonde? Zeker niet! Met de kosten van het afscheid… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 3 augustus 2009 op 7:30am — 23 reacties

Stralen met STARR! Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?

Volgend jaar is de werkloosheid misschien gestegen tot maar liefst 10%. Veel van deze (bijna) boventalligen krijgen ongetwijfeld als onderdeel van het sociale plan een loopbaantraject aangeboden. Hierin worden zij begeleid bij het vinden van een baan buiten de organisatie. Misschien werd hen vorig jaar ook zo’n traject aangeboden maar dan om hen aan de organisatie te binden. Het kan verkeren en loopbaantrajecten dienen meerdere doelen.In mijn coachpraktijk houd ik gecoachten voor in… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 20 juni 2009 op 10:00pm — 35 reacties

Concreet GRIP krijgen op leiderschap

Over leiderschap(sontwikkeling) wordt veel geschreven en goeroes buitelen over elkaar heen met hun nieuwste ideeën. Begrijpelijk? Zeker wel, er zijn voorbeelden te over dat een leidinggevende een organisatie kan maken maar ook breken. Het versterken van leiderschap is dan ook de bepalend voor het succes en continuïteit van een organisatie. Wat ons echter opvalt, is de grilligheid en complexiteit van leiderschapsontwikkeling- programma’s. Zo zetten organisaties van de ene op de andere dag… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 30 mei 2009 op 12:40pm — 15 reacties

Ontmaskeren van jokkende sollicitanten

Dit voorjaar stond in menig dag- en vakblad artikelen over pochende sollicitanten en (top)bestuurders die in Amerika diploma’s hadden gekocht. Op het gebied van diploma vervalsing doen recherchebureaus goede zaken. Maar het ontmaskeren van jokkende sollicitanten moet de selecteur toch echt zelf doen. Ondanks hun listen en lagen kunnen oplettende selecteurs deze jokkebrokken ontmaskeren voor het arbeidscontract is getekend.In zijn… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 10 mei 2009 op 10:30am — 49 reacties

POP, HOU HET EENVOUDIG

In 2004 schreef ik het boek POP in Nederland en deze week komt op HRMlive! de tweede versie van dit boek uit. Ik merk dat in veel organisaties het POP al gemeengoed en dat in andere organisaties het POP wordt ingevoerd dan wel heringevoerd. Dit artikel draagt ideeën aan voor de inhoud van een POP-formulier… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 19 april 2009 op 10:00pm — 43 reacties

De cirkel van 8 en de cirkels van Covey

In mijn coachpraktijk kom ik best wel veel personen tegen die (‘heerlijk’) in de slachtofferrol duiken. Zij stellen zich afhankelijk, vragend, machteloos en beschuldigd op en hebben alleen maar verwachtingen van anderen. Ze zijn zich er nog onvoldoende van bewust dat als er één vinger naar een ander wijst, er drie vingers naar henzelf wijzen. Zij blijven in de onderste cirkel van het cijfer 8 (mail mij je e-mailadres en ik mail je de cirkel van 8) en vaak veranderd er niets. Behalve dat… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 28 maart 2009 op 9:30am — 88 reacties

Levenfasegericht personeelsbeleid bestaat niet

Levensfasegericht personeelsbeleid zie ik eerder en meer als een specifieke invalshoek om naar personeelsbeleid te kijken, dan als een apart beleid. Als organisaties de gebruikelijke HRM-Tools (levensfase)bewust inzetten is een apart beleid en een aparte naam dus ook niet (meer) nodig. Verder is het mijn ervaring dat veel organisaties het moeilijk vinden om in de actiemodus te komen en blijven hangen in een mooi (beleids)rapport over het hoe en waarom. Dit artikel beschrijft een methodiek om… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 7 maart 2009 op 9:44am — 13 reacties

Goed werkgeverschap: vertrouwen én dossiervorming

Leidinggevenden balanceren bij (vermeend) minder goed functioneren van medewerkers vaak tussen twee polen. Enerzijds willen zij hun medewerkers het vertrouwen schenken om zo al als ‘goed werkgever’ bekend te staan. Anderzijds moeten zij ook de commentaarpunten vastleggen (een dossier opbouwen) omdat dit voor de beëindiging van een dienstverband een vereiste is. Het ‘HRM’-begrip en juridische begrip van goed werkgeverschap lijken zich elk aan een andere pool te bevinden, maar dat is niet zo.… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 22 februari 2009 op 11:00pm — Geen reacties

De diversiteitsplannen van Guusje

Op 23 januari gaf Guusje ter Horst, minister van Binnenlandse zaken, een tussenstand over haar ambitieuze diversiteitbeleid. Het schiet volgens haar nog niet echt op. Honderd dagen na de maatschappelijke verkenning stelde de toen kersverse minister dat in 2011 vijftig van de achthonderd hoogste managementplaatsen bij het rijk bezet moesten zijn door allochtonen en een kwart van alle topposities zou vervuld moeten zijn door vrouwen. Zij wilde dit met quota’s af dwingen en beginnen bij de… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 11 februari 2009 op 10:30pm — Geen reacties

Vaders worden verwend met vaderschapsverlof

Vorig jaar zomer schreef ik in mijn column P&O op rapport in het vakblad Personeelbeleid over het vaderschapsverlof bij PWC. Sindsdien volgden vele organisaties, waaronder Compagnon, dit mooie initiatief. Hieronder deze column. Ik ben benieuwd naar jullie reacties op deze maatregel en of deze, of andere ‘levenfasegerichte HRbeleid-maatregelen’, ook in jullie organisatie zijn of worden doorgevoerd. Ik hoor het graag!!Nieuwbakken vaders of adoptieouders krijgen bij het… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 23 januari 2009 op 9:00pm — Geen reacties

Archief

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Volg ons ook via

   

Meest gelezen vandaag

HR nieuws

HR onderzoek

+ Toevoegen               Alles bekijken

HR Marktplaats

+ Toevoegen               Alles bekijken