HR Berichten van Arthur Hol (45)

Ontslag als middel voor Employer Branding

Ik was afgelopen week op bijeenkomst van arbeidsmarktcommunicatie-adviseurs, waar een van de inleiders de circa 50 aanwezigen vroeg, hoeveel van hen bij hun advisering het HR-beleid betrekt.



Er gingen 3 vingers omhoog.



De professionale aandacht van de aanwezigen voor activiteiten in de gehele HR-cyclus was beperkt tot 'employer branding'; het communiceren van de organisatie als 'merk'.



Dat lijkt me erg jammer, want het heeft niet zoveel zin om met dure… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 11 november 2009 op 9:21am — 5 reacties

Dossiervorming in arbeidszaken: sturen op resultaat of op gedrag?

Vaak volgt het arbeidsrecht, met enige vertraging, de ontwikkelingen in HRM-land, veelal via de open norm van ‘ Goed Werkgeverschap’.



Naast de vele uitspraken over de inzet van mediation bij de oplossing van arbeidsconflicten, zijn er bijvoorbeeld ook al de nodige uitspraken waaruit blijkt dat ook coaching moet zijn ingezet als middel om het functioneren van medewerkers te verbeteren, alvorens een werkgever geacht wordt alles in het werk te hebben gesteld, wat van een ‘ goed… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 22 oktober 2009 op 10:30pm — 5 reacties

Flinke daling aantal ontslagzaken bij kantonrechter

Het aantal ontslagverzoeken dat door de kantonrechter is afgehandeld is gedaald van ruim 75.000 in 2003 tot ruim 21.000 in 2008. In 83 procent van die zaken heeft de rechter de arbeidsovereenkomst ontbonden.



Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (bron: ANP).



Ontslagvergoeding



Bij twee op de drie ontslagverzoeken kende de rechter de werknemer ontslagvergoeding toe; gemiddeld een… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 1 oktober 2009 op 7:30am — Geen reacties

Empowerment in Ontslagzaken: gewoon zelf doen, in plaats van uitbesteden aan een advocaat!

Ik krijg in deze recessietijd als arbeidsrechtadvocaat steeds vaker het verzoek om modellen van bijvoorbeeld ontbindingsverzoekschriften en ontslagvergunningsaanvragen bij UWV WERKbedrijf, van zowel werkgevers als werknemers. Ze gaan daarmee dan zelf aan de slag, uit kostenbesparingsoverwegingen.



Ik werk daar graag en mee en juich die ontwikkeling toe, óók bij klanten die wel het geld ervoor over hebben om mij als advocaat de ontslagstukken te laten opstellen.



Niet alleen… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 1 september 2009 op 3:00pm — 2 reacties

Opzegging door UWV WERKbedrijf (voorheen CWI), toch op korte termijn een ontslagvergoeding?

In mijn arbeidsrechtadvocatenpraktijk zie ik steeds meer werknemers nu zélf bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen, na opzegging met een door de werkgever verkregen ontslagvergunning. In lijn met een door kantonrechters gebillijkte praktijk, die in de afgelopen jaren is ontstaan, wordt dan tijdens de looptijd van de opzegtermijn het dienstverband beëindigd mét toekenning van een ontslagvergoeding volgens de kantonrechterformule. De redenering van kantonrechters is dat… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 20 augustus 2009 op 11:30am — Geen reacties

Onmisbare werknemers: wijziging ontslagbesluit

Het Ontslagbesluit wordt verruimd om werkgevers in staat te stellen om vakmensen te behouden als ontslag noodzakelijk blijkt te zijn. Deze mogelijkheid komt in plaats van het onmisbaarheidscriterium.



In het Ontslagbesluit is geregeld, dat voor het bepalen van de ontslagkeuze bij het vervallen van arbeidsplaatsen binnen een categorie uitwisselbare functies het afspiegelingsbeginsel van toepassing is. Werkgevers kunnen een beroep doen op het onmisbaarheidscriterium om vakmensen te… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 4 augustus 2009 op 12:14pm — Geen reacties

Aangescherpte regeling deeltijd WW vandaag van start

Vanaf 20 juli kunnen bedrijven weer gebruik maken van de nieuwe aangescherpte deeltijd-WW. Minister Donner van Sociale Zaken wil dat bedrijven zorgvuldiger kijken op welke manier ze gebruik maken van de regeling, zodat meer bedrijven van de regeling gebruik kunnen maken. Daarnaast zijn ook strengere regels voorzien om fraude met de deeltijd WW te voorkomen. Het budget voor de regeling is opgehoogd van 375 miljoen euro naar 950 miljoen euro.



Dit staat in de brief over de aanpassingen… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 20 juli 2009 op 10:53am — Geen reacties

Ondergrens aan parttime dienstverband

In de vraagbaak stond een vraag naar de ondergrens van een parttime dienstverband.



Van één HRbase-lid kwam de reactie dat bij zijn weten de Rabobank (in elk geval lokaal) de (ongeschreven?) regel heeft dat contracten altijd worden aangegaan voor niet minder dan 24 uur verspreid over tenminste 3 dagen, en dat los van regels het wel aannemelijk is te maken dat (bij een kleine organisatie en/of ivm lastige inroostering) contracten voor minder dan 3 dagen niet reëel zijn; in een goed… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 7 juli 2009 op 11:37am — Geen reacties

Maximum bedrag Deeltijd WW-regeling bereikt. Werkgevers én vakbonden willen verlenging. Donner nu ook.

Het in het kabinet afgesproken maximum bedrag van 375 miljoen voor de deeltijd WW is bereikt. De afgelopen weken zijn zoveel aanvragen ingediend dat het bedrag dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld, is bereikt. Er zijn veel aanvragen over het overgrote deel van het personeelsbestand terwijl deeltijd WW gewoon bedoeld is om vakkrachten bij bedrijven te behouden. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekijkt hoe er binnen de beschikbare middelen meer ruimte mogelijk is en… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 24 juni 2009 op 10:30am — 1 reactie

Toepassing van de kantonrechtersformule bij korte dienstverbanden

Ik merk in mijn advocatenpraktijk dat de meeste werkgevers wel hebben begrepen dat de 'abc'-formule naar beneden is gegaan, maar niet de ' kleine lettertjes' hebben gelezen van de per 1 januari jl. aangepaste richtlijn voor de hantering van de kantonrechtersformule.



Een van die kleine lettertjes-bepalingen betreft de de toepassing van de kantonrechtersformule bij korte dienstverbanden.



De kantonrechters hebben bij gelegenheid van de wijziging ook het bij veel… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 9 juni 2009 op 9:59am — 2 reacties

Praktijkaspecten beroep op tijdelijke regeling deeltijd-WW

Bedrijven kunnen sinds 1 april deeltijd ww aanvragen. Werkgevers kunnen met behoud van volledig dienstverband werknemers deels voor ww in aanmerking laten komen. De werktijd kan met maximaal 50 procent worden verkort gedurende maximaal 15 maanden. In tegenstelling tot de wtv-regeling geldt daarbij geen eis van omzetverlies.



Werkgevers kunnen door de deeltijd ww werknemers behouden, die ze door de crisis anders zouden moeten ontslaan. De regeling is bedoeld voor bedrijven die… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 28 mei 2009 op 7:50am — Geen reacties

Proeftijdontslag wankelt?

Werknemers gaan waarschijnlijk een ontslag in proeftijd eerder aanvechten.



Rechters kijken tegenwoordig steeds kritischer naar de werkelijke reden van het ontslag. In dat kader gaat de oorspronkelijke strekking van het proeftijdbeding een steeds grotere rol spelen. Benjamin Vaandrager van Bronsgeest Deur Advocaten stond onlangs in het Financieele Dagblad stil bij de implicaties van een onlangs door de kantonrechter Amsterdam gewezen beschikking.



Ik zet de zaak waarin die… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 12 mei 2009 op 9:30am — 3 reacties

Afronding dienstjaren bij toepassing nieuwe kantonrechtersformule

Op 30 januari jl. heeft de Kantonrechter Amsterdam (tijdschrift JAR 2009/44), in een ontbindingsprocedure laten zien hoe de afronding van dienstjaren in de vanaf 1 januari 2009 geldende nieuwe kantonrechtersformule wat hem moet worden toegepast -in lijn met een in januari gedane aanvulling op de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters.



De werknemer, geboren op 8 juni 1970, is op 16 september 1991 bij de werkgever in dienst getreden in de functie van vrachtwagenchauffeur. Zijn… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 14 april 2009 op 11:30am — Geen reacties

Op straat met lege handen

In haar expertblog ‘afscheid nemen doet pijn’ geeft Yvonne Sorensen een overzicht van de gang van zaken bij reorganisaties dat geheel aansluit bij mijn eigen ervaring als arbeidsrechtsadvocaat. In het bijzonder, dat een aanvullingsregeling van de WW uitkering tot 80 of 90% van het laatste salaris voor een variërend aantal maanden afhankelijk van de lengte van het dienstverband, veelal blijkt te volstaan voor zowel de werknemers als de kantonrechter.



Het mooie van zo’n soort regeling… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 31 maart 2009 op 8:30am — Geen reacties

Selecteren op kwaliteit bij reorganisaties

Ik kom op diverse plekken positief gestemde berichten tegen over het selecteren op kwaliteit bij reorganisaties. Werkgevers mogen sinds 2006 bij een reorganisatie selecteren op kwaliteit, waardoor de beste werknemers kunnen worden behouden. Dit mag echter alleen, indien competentiemanagement bij de betreffende organisatie al vóór de reorganisatie deel uitmaakte van het daar gehanteerde personeelsbeleid –én het consequent is en wordt toegepast vanaf de invoering.



Het UWV WERKbedrijf… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 17 maart 2009 op 10:50am — 2 reacties

Goed werkgeverschap: de werkgever als opvoeder?

In aanvulling op Jacco van den Berg's blog 'vertrouwen én dossiervorming' van vorige week, geënt op ons gezamenlijk artikel met dezelfde titel, behandel ik hier de vraag of een goed werkgever niet ook in elk geval deels een goed opvoeder is. Niet een erg moderne stelling waar direct ieders handen voor op elkaar gaan, maar zit er misschien toch iets in?



De laatste jaren wordt steeds vaker een parallel tussen leidinggeven en opvoeden getrokken. In Nederland heeft Joost Kampen veel… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 2 maart 2009 op 9:18pm — 1 reactie

Goed werkgeverschap & ontslag wegens disfunctioneren bij de overheid (2)

Twee weken terug schreef ik mijn eerste blog over dit thema.



Ik schreef toen dat wanneer ik overheidsorganisaties bijsta met workshops rond thema’s zoals HRM voor de lijn, Goed Werkgeverschap en dossiervorming in arbeidszaken, ik er keer op keer weer mee geconfronteerd word dat vooral leidinggevenden, maar soms ook P & O’ers de vaste overtuiging hebben dat het ontslaan van een ambtenaar wegens disfunctioneren (ongeschiktheid of gedragskwesties/plichtsverzuim) vrijwel onbegonnen… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 17 februari 2009 op 12:01am — Geen reacties

Goed werkgeverschap & ontslag wegens disfunctioneren bij de overheid (1)

Wanneer ik overheidsorganisaties bijsta met workshops rond thema’s zoals HRM voor de lijn, Goed Werkgeverschap en dossiervorming in arbeidszaken, word ik er keer op keer weer mee geconfronteerd dat vooral leidinggevenden, maar soms ook P & O’ers de vaste overtuiging hebben dat het ontslaan van een ambtenaar wegens disfunctioneren (ongeschiktheid of gedragskwesties/plichtsverzuim) vrijwel onbegonnen werk is of maar achterwege moet blijven omdat het zó duur is, dat het bijna net zoveel kost… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 4 februari 2009 op 9:17am — 4 reacties

Raadsman in roerige tijden: menselijk maatwerk in ondersteuning bij reorganisaties

Ons advocatenkantoor draait sinds een maand of twee overuren in het adviseren bij en begeleiden van reorganisaties; wekelijks hebben we enkele intakegesprekken met directeuren, HR-en interimmanagers over het onderwerp reorganisatie.



Ik voer mijn intakegesprekken meestal met een collega die enkele jaren directeur van een groot horecaconcern is geweest. Door mijn eigen (interim)HR-ervaring aan zijn (financiele) managementervaring te koppelen, zitten we al snel voorbij het… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 20 januari 2009 op 11:39am — 1 reactie

Arbeidsrecht ten dienste van HRM, in plaats van lapmiddel voor slecht management

Mijn goede voornemen in de werksfeer is het als arbeidsrechtadvocaat meer expliciet promoten van een integrale visie bij de ondersteuning van cliënten bij hun personeelsmanagement.



Kort gezegd, door arbeidsrecht duidelijker ten dienste te stellen van HR, in plaats van de HR-praktijk te laten sturen door wat juridisch de ‘handigste’aanpak lijkt bij reorganisaties, (vermeend) disfunctioneren van werknemers en arbeidsconflicten. HR weer in de koprol, in plaats van arbeidsrecht inzetten… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 5 januari 2009 op 7:01pm — 10 reacties