HR Berichten van Arthur Hol (45)

Verantwoord reorganiseren: Mens Boven Systeem

Bij reorganisaties, fusies en overnames laat HRM te vaak de regie over aan de adviseurs uit de juridische discipline, uit angst om fouten te maken bij ingewikkelde regelgeving. Onverstandig, want de ‘menskant' en de kernwaarden van de organisatie moeten altijd leidend zijn ten opzichte van de ‘systeemwereld' van het arbeidsrecht.

Vanuit mijn ervaring bij een reeks recente reorganisaties in met name de zorgsector doe ik deze oproep aan directie en HRM-professionals: laat je drijven…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 21 juni 2014 op 8:00am — Geen reacties

Wet werk en zekerheid: de wijzigingen op een rij

De Wet werk en zekerheid is op 10 juni aangenomen door de Eerste Kamer. Behalve de coalitiepartijen VVD en PvdA stemden ook CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP voor.

Tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer op 3 juni jl. is uitstel gevraagd voor een onderdeel van de wet die nu per 1 juli a.s. kan ingaan. De beoogde wijzigingen uit de wet met betrekking tot de verbetering van de positie van flexwerkers zijn doorgeschoven naar 1 juli 2015 (was 1 juli 2014). Hierdoor is…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 10 juni 2014 op 3:00pm — 1 reactie

Beëindigingsovereenkomsten in het zicht van het nieuwe ontslagrecht

Langzaam maar zeker begint het nieuwe ontslagrecht zijn schaduw vooruit te werpen, ook bij het afsluiten van de beëindigingsovereenkomsten.

Weliswaar is het wetsvoorstel ‘Werk en Zekerheid’ nog lang niet door de tweede en eerste kamer heen, de breed levende verwachting is dat het substantieel verlagen van de bij ontslag door de werknemer te ontvangen vergoeding er wel door komt, of die nu wel of niet transitievergoeding gaat heten en of er nu wel of niet een (goed controleerbare)…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 3 februari 2014 op 9:12am — Geen reacties

Het nieuwe ontslagrecht: overpeinzingen van een advocaat

Het is al een tijdje een vreemd gevoel dat ik als arbeidsrechtadvocaat heb: zou het nu toch gaan gebeuren, een alles omkerende wijziging van het ontslagrecht? Toen we zo’n 2 jaar geleden de eerste rigoureuze voorlopers zagen van het huidige wetsvoorstel, leek het er wel op: voortaan maar één ontslagroute route, de kantonrechter, die alleen nog maar achteraf toetst op beperkte, vrijwel marginale gronden. Wat mijn loopbaan betreft werd het voor mijn gevoel net als voor veel werknemers van…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 21 januari 2014 op 9:21am — Geen reacties

Payrolling op zijn retour?

Is na een aantal afstraffende uitspraken van de rechter, payrollen op zijn retour? Nee! Payrolling is nog steeds springlevend maar wordt door recente rechterlijke uitspraken wel afgebakend. Deze uitspraken komen tegemoet aan de behoefte die er in de praktijk aan afbakening bestaat omdat de payrollconstructie niet wettelijk is geregeld. Deze uitspraken scheppen duidelijkheid: het is niet langer mogelijk om bepaalde wezenlijke rechten van werknemers te omzeilen door het opzetten van een…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 22 juli 2013 op 8:00am — Geen reacties

Versoepeling van het ontslagrecht: vinken of vonken?

“Versoepeling van het ontslagrecht : nu even niet!” Dat is volgens het Financieel Dagblad van vandaag de mening van economen die positief staan tegenover hervormingen op de arbeidsmarkt; zij vinden “dat die hervorming wel even kan wachten nu de werkoosheid toeneemt en de economie stagneert. De arbeidsmarkt verkrapt voorlopig nog niet echt door de vergrijzing, dus dat is ook geen argument om te haasten. Vooral ouderen dreigen geraakt te worden door de voorstellen van de…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 23 augustus 2012 op 9:17am — 8 reacties

Sociaal Plan: géén juridische medaille, maar wél een ronde verder

Sociaal Plan

Laatst vertelde een HR-manager die ik ondersteun bij een overnametraject over het gesprek dat hij had met een vakbondsbestuurder over het sociaal plan.

Zoals bekend, gaan de belangrijkste rechten en plichten van medewerkers bij een overname automatisch mee over en de overdragende partij blijft nog een jaar hoofdelijk aansprakelijk, maar toch zijn er altijd wel kleinere en grote zaken die de inpassing van de ene organisatie in een andere betreffen en regeling…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 7 augustus 2012 op 2:18pm — Geen reacties

Werkgever aansprakelijk geacht voor burn-out

 

Een werkneemster, 60 jaar, is arbeidsongeschikt geraakt met als gevolg een burn-out. De arbeidsovereenkomst is vervolgens met toestemming van de CWI opgezegd. De werkneemster stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade die zij als gevolg van de burn-out heeft geleden en nog steeds lijdt. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, de vordering van werkneemster wordt afgewezen. Tegen dit oordeel gaat de…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 21 december 2010 op 4:37pm — 1 reactie

Commerciële druk zet veiligheid opzij

Het afgelopen jaar heb ik als advocaat vaker dan voorheen werknemers werkzaam in veiligheidsgerelateerde functies geadviseerd, die in de knel zijn gekomen met hun beroepstrots en geweten, doordat zij vanuit de leiding van hun bedrijf sterke druk ervaren om de commerciële bedrijfsbelangen boven de veiligheid te stellen.Voorbeelden zijn het stelselmatig ruim van tevoren gepland overschrijden van werk- en rusttijden bij nachtwerk, druk om materiaalgebreken en veiligheidsincidenten… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 9 augustus 2010 op 7:38am — 2 reacties

Rol HR-thema's bij partijkeuze verkiezingen

Bij iedere verkiezing knaagt het weer aan me dat ik me voor mijn gevoel niet goed kwijt van mijn burgerplicht; half-half neem ik me steeds voor nu eens écht verkiezingsprogramma's naast elkaar te leggen, commentaarartikelen daarop grondig door te nemen en een paar stemwijzers door te nemen. Het komt er uiteindelijk nooit van en ik geef mijn stem weg naar aanleiding van voor mij op dat moment levende thema's van algemeen belang. Ik associeer dan een bepaalde partij met zo'n thema, terwijl… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 10 juni 2010 op 1:00am — 1 reactie

Schaf het beoordelingsgesprek af

‘Get rid of the performance review’van Samuel Culbert en Lawrence Rout.De twee professoren schrijven over de -naar zij oordelen- schadelijke effecten van beoordelingsgesprekkenop de prestaties van organisaties, met als twee belangrijkste (vooronder)stellingen:(1) Prestatie en beloning zijn niet aan elkaar gekoppeld

(2) Beoordelingsgesprekken gaan niet over werknemers, maar over managers en de HR-afdeling zelf. Veel beoordelingssystemen zijn er om de HR-afdeling… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 12 mei 2010 op 1:30pm — 11 reacties

40 procent leidinggevenden in Nederland voert HR-taken uit zonder kennis van wet- en regelgeving

Van de leidinggevenden in Nederland voert ruim 40 procent HR-taken uit zonder kennis van wet- en regelgeving, blijkt uit onderzoek in opdracht van Randstad Nederland onder 520 leidinggevenden.Volgens Ton Hopmans, directeur HR bij Randstad Nederland, geinterviewd door P & O Actueel, is het een goede ontwikkeling dat er steeds meer HR-taken in de lijn uitgevoerd worden: ‘Als je ziek bent, door wie wil je dan gebeld worden? Door je leidinggevende of door de HR-manager? Hetzelfde… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 25 april 2010 op 5:50pm — 1 reactie

Zoveel hoofden, zoveel zinnen

Gisteren was ik één van de vier juristen, drie advocaten en één kantonrechter, die -met collega-blogger trainer Jacco van den Berg- als sprekers optraden op de ‘Nationale Ontslagpraktijkdag’ in Bussum.Op de borrel aan het einde van de dag vertelde een van de deelnemende P & O managers mij dat het haar opviel, dat bij de bespreking van allerlei ingebrachte praktijkgevallen op het gebied van disfunctioneren, arbeidsconflicten, ziekte, reïntegratie en reorganisatie de juristen… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 31 maart 2010 op 2:18pm — 2 reacties

Functies groeien uit mensen, en mensen groeien uit functies

Zo luidt het motto van loopbaan- en outplacementadviseur Ben Chr. Tomée, die vorige maand een blog schreef met als titel ‘…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 8 maart 2010 op 11:00am — Geen reacties

De bestuurder met gedragsproblemen: wat te doen als medewerker of HRM'er?

Ik heb deze week voor een derde keer in pakweg een half jaar in een workshop Goed Werkgeverschap / Dossiervorming de kwestie voorgelegd gekregen van een HRM’er wat te doen als niet een 'gewone'werknemer een gedragsfunctioneringsprobleem heeft, maar de algemeen directeur/bestuurder van de organisatie...…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 18 februari 2010 op 1:00pm — 6 reacties

Langere opzegtermijn pakt niet altijd goed uit voor werknemer

In korte tijd ben ik het de laatste maand twee keer tegengekomen: organisaties met arbeidscontracten waarin standaard, zonder dat een CAO daartoe verplicht, een opzegtermijn van twee maanden voor de werknemer geldt -en ingevolge een daartoe strekkende bepaling in het BW- een twee keer zo lange opzegtermijn voor de werkgever geldt, vier maanden.…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 8 februari 2010 op 10:27am — 3 reacties

Vervuiling van het ontslagrechtspraaksysteem

Afgelopen woensdag maakte ik als advocaat bij een zitting voor een mondelinge behandeling van een ontbindingsverzoekschrift mee hoe een werkgever en zijn advocate echt flink de mantel uitgeveegd kregen van de –Utrechtse- kantonrechter. Reden: vervuiling van het systeem van de rechtspraak.Na vastgesteld te hebben dat de wegens een arbeidsconflict geschorste werkneemster in haar verweerschrift zich niet tegen de verzochte ontbinding verzette en het alleen maar om de vraag ging of na… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 25 januari 2010 op 10:04am — 5 reacties

Veel voorkomende ‘fouten’ van werkgevers in ontslagprocedures

Het UWV WERKbedrijf heeft eind vorig jaar een lijstje opgesteld van veel voorkomende ‘fouten’ die werkgevers maken in ontslagprocedures, namelijk:1. Onvoldoende alternatieven voor ontslag onderzoeken;Het UWV vindt dat werkgevers inventiever mogen zijn om ontslagen te voorkomen. Voorbeelden daarvan zijn de herverdeling van de werknemers over andere functies, andere vestigingen of afdelingen, of het zoeken naar andere kostenbesparende maatregelen. Als er echt mensen uit… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 6 januari 2010 op 9:30pm — Geen reacties

Blauw Personeelsmanagement & de arbeidsrechtadvocaat

In zijn zeer lezenswaardige blog van 16 december schreef Rolf Baarda dat in blauw personeelsmanagement de functie centraal staat, niet de mens. "In organisaties waarin blauw personeelsmanagement dominant is, zijn medewerkers er voor de organisatie (en hun aandeelhouders) en niet omgekeerd. Bedrijven die zo opereren willen hun functies bezet hebben. Door wie doet minder ter zake, als het werk maar door kan gaan. Of een medewerker past binnen het team, past bij onze klanten of past in de… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 23 december 2009 op 10:50am — 5 reacties

Kantonrechter wijst vaker ontslag af sinds aanpassing kantonrechterformule

Op 5 november 2008 plaatste ik het bericht 'praktijkgevolgen aanpassing kantonrechterformule voor ontslagvergoedingen', waarin ik aangaf te verwachten dat die aanpassing per 1 januari 2009, die door de bank genomen een verlaging van ontslagvergoeding oplevert, tot een strengere toetsing van de ontslaggrond zal leiden, hetgeen vooral bij de ontslaggrond disfunctioneren vaker afwijzing tot gevolg zou krijgen.Uit voorlopige cijfers van de sector Kanton van de Amsterdamse rechtbank,… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 10 december 2009 op 9:13am — 1 reactie