HR Berichten van Miriam Teunissen (32)

Hervorming WW en ontslagrecht

Onlangs is het wetsvoorstel Wet Werk & Zekerheid aangeboden aan de Tweede Kamer. Het doel van deze wet is om de kracht van de arbeidsmarkt te bevorderen. Hoe? Door voldoende flexibiliteit in de economie te behouden. Door een betere balans te bereiken tussen vast en tijdelijk werk. En door mensen met een tijdelijk contract meer zekerheid te bieden.

In het wetsvoorstel wordt een aantal onderwerpen opgepakt. Behalve het verbeteren van de flexibiliteit binnen de arbeidsmarkt, zijn ook…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 12 december 2013 op 5:22pm — 4 reacties

Veranderen is een van de moeilijkste dingen

Veranderen is voor mensen een van de moeilijkste dingen die er is. Dit geldt zowel voor veranderingen op persoonlijk niveau als veranderingen binnen organisaties. Er zijn verschillende onderzoeken en publicaties te vinden die zich op dit onderwerp hebben gericht en het blijkt dat het voor iedereen lastig is om een verandering aan te brengen in iets wat je al langere tijd gewend bent om te doen. Zeker als deze verandering niet voorkomt vanuit je eigen behoefte of…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 5 november 2013 op 5:30pm — 1 reactie

Flexibele arbeid; juist nu?

De langdurende recessie heeft de inzichten van veel werkgevers op strategisch personeelsbeleid veranderd. Er is veel bezuinigd, vooral op personeel. Op korte termijn kan dit goed werken en is het vaak ook nodig om als bedrijf staande te kunnen blijven.

Maar op het moment dat een bedrijf de recessie te boven komt zal er toch weer gekeken moeten worden of alle bezuinigingen op langere termijn ook goed zijn voor een bedrijf. Dat er kritisch gekeken wordt is goed. Vaak worden zaken ook weer…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 9 oktober 2013 op 3:30pm — Geen reacties

Van verzorgen naar participeren

Tijdens de troonrede en de presentatie van de miljoenennota kwam nadrukkelijk naar voren dat er een belangrijke maatschappelijke verandering gaande is die nu heel concreet benoemd is. Het gaat er om dat de klassieke verzorgingsstaat langzamerhand verandert in een participatiesamenleving.

Dit houdt in dat mensen steeds meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het eigen leven. Dit komt het meest naar voren door de gewijzigde regelgeving die betrekking heeft op verschillende vormen…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 19 september 2013 op 4:30pm — Geen reacties

Hoezo vergrijzing?

Er bestaat nog steeds een beeld dat senioren tot een doelgroep behoren die vooral zorg nodig heeft en niet meer volwaardig kan meedraaien in de maatschappij. In relatie tot de arbeidsmarkt kun je zeggen dat de leeftijdscategorie die gekoppeld wordt aan het begrip senioren ligt tussen de 50 en 70 jaar. Een hele generatie bijna.

Nog niet zo heel lang geleden was het helemaal niet ongebruikelijk om vervroegd met pensioen te gaan. Meestal al voor het 60ste levensjaar. Zo relatief is ook…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 13 augustus 2013 op 3:37pm — Geen reacties

Inleveren van salaris om ontslag van collega's te voorkomen

Bedrijven waar het economisch slecht gaat grijpen soms naar een laatste redmiddel om te voorkomen dat er personeel ontslagen moet worden.

Zij doen dan bijvoorbeeld een beroep op hun medewerkers om een deel van het salaris in te leveren om de loonkosten te drukken waardoor een aantal collega’s die voor ontslag in aanmerking zouden komen, toch kunnen blijven werken.

Wettelijk gezien mag dit niet opgelegd worden. Een medewerker heeft immers recht op het salaris dat in de…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 17 juli 2013 op 5:11pm — 2 reacties

Hoe combineer je mantelzorg met een betaalde baan?

Onlangs las ik een artikel in het Eindhovens Dagblad wat me bij is gebleven. Het artikel ging over mantelzorgers die naast deze zorg wel of geen betaalde baan hebben. Ik ken een aantal mensen uit mijn directe omgeving die door de zorg voor hun naasten óf nauwelijks kunnen werken óf bijna omvallen omdat ze nauwelijks tijd meer hebben voor zichzelf. Ik vind dit nogal wat. Gelukkig zit ik zelf niet in die situatie, waardoor ik de vrijheid heb om te kiezen of ik wil werken, hoeveel uur ik wil…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 21 juni 2013 op 3:07pm — Geen reacties

Elke medewerker verdient een goede werkgever

De titel is natuurlijk een open deur. Iedereen werkt graag bij een goede werkgever.

Maar wat is nou een goede werkgever? Is dat subjectief en vult iedereen dat anders in? Of kan daar wel een soort algemene omschrijving voor worden gevonden?

Uitgangspunt is volgens mij dat je pas van een goede werkgever kan spreken als zaken goed geregeld zijn voor de medewerkers, maar deze ook goed zijn voor het bedrijf. Een bedrijf moet gezond zijn én de beschikking hebben over kundige,…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 24 april 2013 op 1:45pm — 3 reacties

Tegenstrijdigheden in de arbeidsmarkt

We hebben regelmatig vacatures binnen ons bedrijf. Er wordt over het algemeen goed gereageerd door sollicitanten en daardoor kunnen we deze vacatures meestal redelijk snel invullen.

Wat mij echter de laatste paar maanden opvalt, is dat het aantal sollicitanten dat zonder baan zit of binnen afzienbare tijd zijn of haar baan gaat verliezen, steeds groter wordt. We hebben onlangs een tweetal vacatures gehad waar we ruim 200 reacties op kregen. Van deze sollicitanten was ongeveer 75%…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 22 maart 2013 op 1:41pm — 3 reacties

De veranderingen in het aannamebeleid van personeel door nieuwe wetgeving

Door de nieuwe coalitie is een groot aantal veranderingen aangebracht, die gevolgen kunnen hebben voor het aannamebeleid van personeel binnen bedrijven.

Zo is er vanaf 2014 de verplichting vanuit de participatiewet om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, minimaal 5% van het totaal aantal werknemers (voor een bedrijf van minimaal 25 medewerkers).

Daarnaast is er de wet modernisering ziektewet, waardoor werknemers nog nadrukkelijker verantwoordelijk worden voor de re-integratie…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 26 februari 2013 op 12:15pm — 5 reacties

Collegiale samenwerking is noodzakelijk voor een professionele en succesvolle organisatie

Ik heb al bij heel veel verschillende organisaties gewerkt en ik denk dat ik mag stellen dat de wijze waarop collegiale samenwerking plaats vindt bepalend is voor het succes van een organisatie. Sterker nog, ik denk te mogen stellen dat de wijze waarop men met elkaar samenwerkt voor een groot deel de organisatiecultuur bepaalt.

Goed met elkaar samenwerken komt tot uiting door gezamenlijke doelstellingen te bepalen en na te leven, je samen verantwoordelijk te voelen om tot een goed…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 7 december 2012 op 2:20pm — Geen reacties

Gevolgen van het regeerakkoord voor de arbeidsmarkt

In het nieuwe regeerakkoord is een aantal maatregelen opgenomen die direct de arbeidsmarkt raken. Werkgevers en werknemers zullen hier direct de gevolgen van ondervinden.

Een van de maatregelen onder de loep

Eén maatregel uit het regeerakkoord is het nieuwe ontslagrecht. De preventieve ontslagtoets bij de kantonrechter komt te vervallen. Werkgevers moeten straks via het UWV een ontslagadvies aanvragen. Als werknemers het niet eens zijn met hun ontslag kunnen ze…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 6 november 2012 op 4:51pm — 2 reacties

De kracht van het speeddaten bij de selectie van sollicitanten

We hebben binnen ons bedrijf “per ongeluk” een nieuwe dimensie toegevoegd aan onze werving & selectieprocedure, namelijk het speeddaten. Waarschijnlijk -via het onderbewustzijn- geïnspireerd op de serie Boer Zoekt Vrouw, maar ook zeker goed toepasbaar binnen onze organisatie. Waar een avondje simpel Tv-vermaak al toe kan leiden !!

Het ontstaan van het idee

We hadden begin dit jaar een vacature waar enorm veel - op papier - goede reacties op kwamen.…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 10 oktober 2012 op 1:36pm — 6 reacties

Wat staat ons allemaal te wachten op het gebied van arbeidsmarktpolitiek?

Nu de verkiezingen achter de rug zijn moeten we afwachten wat er allemaal op ons afkomt. Als het gaat om wet- en regelgeving, om arbeidsvoorwaarden, om flexibel werken, kortom om alles wat invloed heeft op de arbeidsmarkt.

Het lijkt wel alsof heel veel aangekondigde wetswijzigingen ineens op losse schroeven komen te staan. Alle partijen hebben overal expliciete meningen over en vinden dat er van alles veranderd moet worden. Maar zodra de verkiezingen in zicht komen zie je dat er weer…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 14 september 2012 op 3:00pm — Geen reacties

Net afgestudeerde P&O'er en dan op zoek naar een baan

Uit de berichtgeving maak ik op dat het voor net afgestudeerden steeds moeilijker wordt om een baan te vinden en dan vooral het vinden van een vaste baan.

Zij kiezen hierdoor steeds vaker voor een tijdelijke baan of uitzendwerk. Logisch, want er is eigenlijk geen keuze.

Hierdoor vindt een verschuiving plaats. Studenten hebben vaak een bijbaan of vakantiewerk om wat bij te verdienen tijdens hun studie. Zelfs deze bijbanen en vakantiebanen worden steeds vaker ingevuld door net…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 14 augustus 2012 op 2:00pm — Geen reacties

Welke keuze maakt een bedrijf? Wel of niet flexibel werken?

Gedurende een aantal jaren is er veel gesproken en geschreven over de invoering van Het Nieuwe Werken (HNW), om een bekend onderwerp nog maar eens bij de kop te pakken. Alle voors en tegens zijn de revue gepasseerd en zowel werkgevers als werknemers hebben zich vanaf het begin afgevraagd wat de voordelen zijn voor het eigen bedrijf of de balans werk-privé, wat ook het bedrijf weer ten goede komt.

Inmiddels is er al wat meer bekend over de ervaringen van bedrijven die HNW hebben…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 18 juli 2012 op 11:10am — 5 reacties

De gevolgen van versoepeling van het ontslagrecht voor de arbeidsmarkt

Minister Kamp van Sociale Zaken heeft zijn plannen gepresenteerd over versoepeling van het ontslagrecht. De vakbonden staan daar absoluut niet achter. Zij vinden het zelfs een heel slecht idee.

Waar gaat het precies om?

In grote lijnen komt het er op neer dat werknemers zonder toestemming van het UWV ontslagen kunnen worden, waardoor de toets voorafgaand aan het ontslag komt te vervallen. Vervolgens wordt de ontslaguitkering voor medewerkers met een lang…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 22 juni 2012 op 10:24am — 3 reacties

Flexibel werken en de generatie Y

Ik heb de laatste weken allerlei artikelen gelezen over diverse onderwerpen, waardoor mijn fantasie een beetje op hol is geslagen.

Het gaat over het wetsvoorstel flexibel werken, Het Nieuwe Werken, de generatie Y en het gebruik van Smartphones.

Het begint met het lezen van een artikel over jonge hoogopgeleiden, die het normaal vinden dat werk en privé door elkaar heen lopen. Hierbij wordt het gebruik van een smartphone aangeprezen, waar de hele dag gebruik van gemaakt wordt. Zoals…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 25 april 2012 op 2:47pm — Geen reacties

Duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarktMinister Kamp en staatssecretaris De Krom hebben op het SZW-congres over duurzame inzetbaarheid het startsein gegeven voor een offensief, geïnitieerd door het ministerie van SZW.

Het offensief richt zich op investeringen in mobiliteit, gezondheid en scholing van werknemers. Dit moet eerder regel dan uitzondering worden en leiden tot verbeteringen op de werkvloer.

Daarnaast worden bedrijven met elkaar in contact gebracht om kennis en ervaringen op het gebied van duurzame…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 29 maart 2012 op 2:17pm — Geen reacties

Betere balans werk en zorgtaken

Er is een wetsvoorstel ingediend om aanpassingen aan te brengen in de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur (Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden). Het beoogde doel is dat het gemakkelijker wordt om werk te combineren met de zorg voor kinderen of andere naasten.

De initiatiefnemers van dit wetsvoorstel gaan uit van het standpunt dat er vanuit de samenleving een grote behoefte is aan meer mogelijkheden om flexibel te werken.

De gedachte achter…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 28 februari 2012 op 4:22pm — Geen reacties