HR Berichten van Muriel van Hoek (37)

Wat is het nut van assessment als het jouw twijfel omtrent kandidaten niet wegneemt?

Laatst heb ik twee kandidaten getest voor dezelfde functie; zij waren dus elkaars concurrenten voor deze functie. De opdrachtgever vond beide kandidaten interessant, maar had ook bij beiden twijfel. Het assessment had naast het testen van de geschiktheid van de kandidaten als doel om de twijfel bij de besluitvormende partij weg te nemen.

De eerste kandidaat kreeg een positief advies, maar er zaten ook wel haken en ogen of aandachtspunten aan zijn kandidatuur. De tweede kandidaat was…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 30 juli 2012 op 10:00am — 3 reacties

Oudere mannen het meest geschikt voor HNW (het nieuwe werken)

Wanneer een organisatie wil overschakelen op HNW (Het Nieuwe Werken) dienen 'bricks', 'bytes' en 'behavior' in ogenschouw genomen te worden. De bricks en bytes weet ik als psycholoog niet zoveel vanaf. Echter, als psycholoog a.k.a. gedragsdeskundige is behavior mijn expertise.

Zoals mijn collega - Margot Bloem -een paar weken geleden al schreef passen de volgende persoonseigenschappen goed bij HNW: consciëntieusheid, stabiliteit, vriendelijkheid en extraversie. Openheid heeft als…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 29 juni 2012 op 9:57am — 1 reactie

Assessment voor expats en hun gezinnen

Ruim 2 jaar geleden is een dierbare collega van mij naar HongKong verhuisd. Haar man werd uitgezonden voor zijn werk en het hele gezin verkaste zich naar de andere kant van de wereld. Nu, enig tijd later, is “the ambassadors wife” zoals ik haar gekscherend noem begonnen met haar eigen assessment en coachingspraktijk en zo zijn wij in gesprek gekomen over het assessen van expats.

Bij AVOP hebben wij ervaring met het assessen van zendelingen voor “De Kerk”. Hoewel een expat heel iets…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 31 mei 2012 op 1:00pm — Geen reacties

Scoort iemand qua intelligentie onvoldoende? Afwijzen! Of toch niet?

De afgelopen tijd hebben wij bij AVOP evaluatiegesprekken met onze opdrachtgevers gevoerd naar aanleiding van assessments die wij in 2011 voor hen hebben uitgevoerd. Uit deze evaluaties werd duidelijk dat kandidaten die qua intelligentie onvoldoende scoorden en die wij toch een positief advies hadden gegeven omdat er andere aspecten waren die dit ‘gebrek’ compenseerden, het uiteindelijk minder goed deden in de praktijk; sommigen van hen zijn zelfs uitgevallen.

In de…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 4 mei 2012 op 12:32pm — Geen reacties

Manager geen zicht op wat medewerker in de praktijk doet?

Enige tijd geleden hadden wij bij AVOP naast de kandidaten een delegatie van 5 mensen van een van onze opdrachtgevers over de vloer, die allen betrokken waren bij de assessments van een aantal van hun medewerkers. Drie van de vijf hadden een rol in het rollenspel, één was beoordelaar en het hoofd van de afdeling.

De medewerkers die ge-assesst werden zaten reeds een jaar in een opleiding voor de betreffende functie en hadden de week voor het assessment een kennistoets gemaakt. Verder…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 6 april 2012 op 1:57pm — Geen reacties

Vragen ter voorbereiding op een assessment

In een assessment is de assessor/assessmentpsycholoog voor een groot deel afhankelijk van de informatie die de kandidaat verstrekt. Zelfkennis hebben of nagedacht hebben over jezelf en je werk is in dat kader aan te raden.

Onderstaand een aantal vragen die daarbij kunnen helpen:

* Over welke specifieke vragen over uzelf wilt u middels het assessment meer helderheid krijgen?

* Welke is of zijn uw belangrijkste persoonlijke succes of successen in uw loopbaan?

* Wat…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 6 maart 2012 op 8:49am — Geen reacties

Kritische succesfactoren en valkuilen voor een assessment

Heeft u als P&O'er wel eens meegemaakt dat u (of de kandidaat) niets of weinig aan de uitslag van een assessment had? Misschien bent u toen in een van de valkuilen van een assessment gestapt.

De valkuilen voor het falen van een assessment zijn volgens mij de volgende:

- Onvoldoende kennis van zaken bij psycholoog (o.a. over functie, organisatie en context)

- Onvoldoende afstemming psycholoog met anderen

- Gebruik ondeugdelijk testmateriaal

- Testhouding…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 13 januari 2012 op 5:02pm — 1 reactie

Faalangst en assessment

Vorige week stond een ontwikkelassessment geboekt voor een aspirant leidinggevende van een ondersteunende afdeling van een handelsorganisatie. Elly werkte reeds 6 jaar voor de organisatie naar volle tevredenheid van de leiding en staat intern te boek als analytisch sterk, gedegen en organisatorisch zeer goed. Ambitieus is zij zeker niet maar na 6 jaar had de inhoud van het werk nog weinig geheimen voor haar en omdat zij merkte dat zij zaken scherp in de gaten heeft en wat inhoudelijk…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 14 december 2011 op 8:30am — Geen reacties

Normaal? Oordeel uitstellen en toetsen

Wat normaal is en wat niet wordt bepaald door de normen die we hanteren. Dit kan verschillen per individu en per groep en er kunnen afspraken over gemaakt worden.Als assessmentpsycholoog of statisticus denk ik bij de term ‘normaal’ al snel aan de normaalverdeling die gebruikt wordt bij het opstellen van de normgroepen behorende bij psychologische testen. Mensen kunnen binnen het gemiddelde van deze normgroep vallen of daar 1 of 2 standaarddeviatie van afwijken. De theorie op het… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 18 oktober 2011 op 1:41pm — Geen reacties

Het schaap met de 5 poten gezocht? P&O'er maak keuzes!

Zoek jij als P&O’er ook vaak het schaap met de 5 poten voor bepaalde functies? Om je in dit zoekproces wellicht iets te helpen het volgende:“Welke 7 competenties zijn van belang voor succesvol functioneren in deze functie?” is een vraag die ik mijn opdrachtgevers bijna dagelijks stel. Tot 7 competenties komen is vaak niet lastig, nee; vaak komt men juist tot meer competenties. “Naast resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken, plannen en organiseren, overtuigingskracht,… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 21 september 2011 op 7:00am — 3 reacties

Individuele assessments als organisatieadviesinstrument

Assessmentrapportages belanden vaak in het personeelsdossier en worden soms nog benut voor iemands individuele ontwikkeling, maar verder gebeurt er vaak niet zoveel meer mee.Als assessmentbureau verzamelt AVOP bergen informatie over mensen die bij organisaties (gaan) werken, om antwoord te kunnen geven op de vraag: past persoon A op functie X of is persoon B in staat om door te groeien naar functie Y. Wij doen dat vaak voor meerdere personen binnen dezelfde organisatie en verzamelen… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 24 augustus 2011 op 9:36am — 1 reactie

Welke boeken je kunnen helpen bij de voorbereiding op een assessment

Welke boeken gaan dit jaar mee op vakantie?

De vakantie staat weer voor de deur, dus de stapels boeken die mee op vakantie gaan kunnen verzameld worden. Mocht het nodig zijn om na of in je vakantie je voor te bereiden op een assessment, of mocht je - op een ander moment dan tijdens je vakantie - de vraag van een medewerker krijgen: “Hoe kan ik me voorbereiden op een asssessment?” dan onderstaande boeksuggesties.

De lijst verschilt van titels waar testen in staan waarmee je… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 13 juli 2011 op 8:30am — 1 reactie

Assessment als katalysator in het kader van persoonlijke ontwikkeling

Bij de term assessment wordt vaak gedacht aan selectieassessments. Iemand solliciteert op een bepaalde functie en een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Meestal wordt dan een selectieassessment afgenomen: is iemand geschikt voor onderhavige functie, ja of nee? In dergelijke gevallen is assessment puur een beeldvormend instrument.Je kunt assessment echter ook voor andere doeleinden inzetten. Naast beeldvorming kan een assessment ook bijdrage aan iemands… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 29 juni 2011 op 11:53am — 1 reactie

Waarom assessments niet over te laten aan een leek? - De meerwaarde van een psycholoog bij een assessment.

7 mei stond er een artikel in de volkskrant onder de naam ’assessment niet overlaten aan leek’.

Dit artikel riep meerdere vragen bij mij op:

Allereerst “Wat wordt er verstaan onder een leek?” Uit het artikel bleek dat iemand zonder psychologische opleiding als leek gezien werd. Zou dit ook automatisch betekenen dat iemand die zijn studie psychologie heeft afgerond een goede assessmentpsycholoog is?Kortom, “Wat maakt iemand een goede psycholoog?”Eén antwoord hierop is er… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 18 mei 2011 op 8:56am — 3 reacties

Assessment als training en instrument voor coaching

Een tijdje terug kreeg ik van een van onze opdrachtgevers de vraag hoe het met iemands verandervermogen zat. Hij wilde weten of de persoon in kwestie zicht had op de effecten van zijn gedrag en zijn stijl kon aanpassen, kortom: hoe stijlflexibel hij was. Dit enerzijds om er zicht op te krijgen of hij anderen mee kon krijgen in veranderingen, anderzijds of hij zelf in staat was zich te ontwikkelen.Om antwoord te kunnen geven op deze vrage hebben we van het rollenspel een soort… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 4 mei 2011 op 8:30am — 2 reacties

Wat is een goed assessment of wat is een goed assessmentbureau? - Keurmerken voor assessments

Om te bepalen of iets goed is, is het in mijn ogen allereerst belangrijk om criteria te formuleren welke bepalen of iets goed is. Deze criteria kunnen hoe dan ook divers zijn; "Beauty is in the eye of the beholder". Wanneer we kijken naar de verschillende keurmerken die er momenteel zijn (of die in ontwikkeling zijn) voor assessments, dan blijkt dit ook het geval. Onderstaand een aantal organisaties die richtlijnen of een toets hebben ontwikkeld (aan het ontwikkelen zijn) voor de kwaliteit van… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 23 maart 2011 op 3:50pm — 2 reacties

Het inrichten van de selectieprocedure: vervang de briefselectie door een test?

Veel bedrijven kiezen als eerste selectiemiddel voor een selectie op basis van brief en CV. Waarom deze selectie eens achterwege laten of in een later stadium inzetten en een objectief instrument zoals een test inzetten? Of de brief en CV-selectie uit elkaar trekken en naast selecteren op feitelijke criteria zoals gewenste opleidingseisen en werkervaring een test inzetten?In een van mijn Linkedin-groepen stuitte ik op de discussie: “Neem jij een online-assessment af vóórdat je… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 9 maart 2011 op 4:54pm — 4 reacties

Wat kost een verkeerd geselecteerde medewerker?

Via www.allesoverassessments.nl kwam ik in contact met de Return on Investment (ROI) Calculator.

Een instrument wat de kosten van personeelsverloop op eenvoudige wijze inzichtelijk maakt.

Tevens maakt het duidelijk wat de investering in een selectie-assessment je kan opleveren.Een mooi en praktisch instrument. Een saillant detail is dat de calculator uitgaat van de voorspellende waarde van een assessment van 100%. Dit is een… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 26 januari 2011 op 2:15pm — 3 reacties

Collega met burnout op assessment te sturen?

Als P&O'er kan het voorkomen dat je iemand met burnout getest wil hebben. Hoe hier mee om te gaan?Wanneer iemand burnout gerelateerde klachten heeft, dient uitermate voorzichtig met de interpretatie van testen omgegaan te worden.De burnout kan het beeld uit het assessment namelijk vertroebelen, waardoor de betrouwbaarheid van de testen afneemt en daarmee de voorspellende waarde van het assessment minder wordt. Het vertroebelde beeld kan optreden bij… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 12 januari 2011 op 5:30pm — 4 reacties

Assessment en grillige omgevingsfactoren

In een assessment wordt een voorspelling gedaan over toekomstig functioneren.

Daarbij baseren wij (de assessmentpsychologen) ons oordeel op factoren die samenhangen met het individu: intelligentie, persoonlijkheid, waarden, drijfveren, vaardigheden, enz

Voorafgaand aan het assessment proberen wij ook de omgevingsfactoren zoals cultuur van de organisatie, afdeling, markt waarin de organisatie actief is, team waarin degene komt te werken, enz. zo goed mogelijk in kaart te brengen. De… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 2 december 2010 op 1:09pm — 2 reacties