HR Berichten van Rogier Kerkhof (49)

verlagen van pensioenen is begonnen, en nu?

Inmiddels is het stof neergedaald en is bekend gemaakt welke pensioenfondsen noodgedwongen de pensioenen van vele werknemers en gepensioneerden moeten verlagen. Een pijnlijke maatregel maar niet te voorkomen.

Wat betekent dit nu voor u als HR manager/adviseur?

Veel ondernemingen zijn de afgelopen jaren getransformeerd van een traditionele 'maakindustrie' naar meer dienstverlening (en waar het maakproces is uitbesteed aan bijv. lage lonen landen). Wat veel werkgevers niet…

Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 19 februari 2013 op 8:59pm — Geen reacties

Pensioenleeftijd nu echt omhoog!

gisterenavond is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat bepaalt dat de AOW en de pensioenleeftijd omhoog gaat. Na publicatie in het staatsblad (formaliteit) is deze wet ook echt wet en dienen werkgevers en werknemers ' aan de slag' te gaan. Niet omdat de AOW leeftijd verschuift naar 67 (in stapjes van 1 tot 3 maanden per jaar) maar omdat de pensioenleeftijd en opbouw zoals die in de pensioenregeling van de werkgever is opgenomen ook aangepast moet worden!

Wat verandert er…

Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 11 juli 2012 op 7:00am — Geen reacties

Pensioenakkoord, en nu?

Gisterenavond laat heeft minister Kamp een akkoord bereikt in de tweede kamer over de pensioenen in Nederland. Waar de vakbonden twee jaar over hebben moeten onderhandelen, met veel emotie gepaard gaande discussies heeft moeten voeren en uiteindelijk leidend tot een mogelijke breuk binnen de vakbonden, slaagt de minister erin om in één avond de tweede kamer 'om te krijgen'.

Uiteraard was er vooroverleg geweest met partijen, maar dat de tweede kamer zo makkelijk overstag gaat op een… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 16 september 2011 op 7:53am — Geen reacties

PremiePensioenInstelling (PPI), nieuw of oude wijn in nieuwe zakken?

Sinds kort zijn in Nederland twee nieuwe pensioenaanbieders actief (BeFrank en Robeco Premie Pensioeninstelling). Op termijn komt daar (in ieder geval nog) een derde bij, namelijk BrandNewDay (vermoedelijk gevolgd door de PPI's van Aegon en Nationale Nederlanden.Deze instellingen zijn geen verzekeraars maar zijn een PremiePensioenInstelling (hierna PPI). Dit is een nieuwe entiteit waar een werkgever de pensioenregeling van haar werknemers kan onderbrengen. Groot onderscheid met de… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 31 augustus 2011 op 4:18pm — Geen reacties

Zomer(on)rust

De financiële markten zijn volop in beweging, voornamlijk naar beneden gericht. De aandelenkoersen dalen en de (lange) rente daalt (zeker in 'veilige' landen als Duitsland en Nederland). Politiek Den Haag is op vakantie maar ondertussen wordt het wel spannend aan het Nederlandse Pensioenfront.Veel pensioenregelingen, zowel die bij een verzekeraar als bij een pensioenfonds, beleggen hun euro's in staatsobligaties (=leningen) en aandelen. Het gevolg van de huidige onrust op de… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 9 augustus 2011 op 4:36pm — Geen reacties

onverwachte nota's voor waardeoverdracht van uw pensioenverzekeraar: 'weiger om te betalen'!

Vanaf 1 januari 2011 is de methode waarop pensioenoverdrachten (=waardeoverdracht) bij middelloon- en eindloonregeling worden berekend, gewijzigd. Hierdoor is in de media (en bevestigd door verzekeraars) het beeld ontstaan dat werkgevers moeten bijbetalen als hun ex-werknemers overgaan tot waardeoverdracht. Dat werkgevers moeten opdraaien voor deze extra kosten, is echter juridisch moeilijk houdbaar.Tot 2011 is de overdrachtswaarde gebaseerd op een rekenrente van… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 8 juli 2011 op 8:50pm — Geen reacties

De nieuwe fiscale pensioenregels

De inkt van het sociaal akkoord is nu wel een beetje droog en alle reacties die er te maken zijn zijn ook wel gemaakt. Maar wat verandert er nu feitelijk voor een pensioenregeling die bij een verzekeraar of bij een ondernemingspensioenfonds loopt? *Vanaf 1/1/2013 mag een pensioenregeling niet meer gebaseerd zijn op pensioenleeftijd 65 maar moet op leeftijd 66 worden gebaseerd. Met ingang van 1/1/2015 wordt deze leeftijd verschoven naar 67. Wat betekent dit nu feitelijk voor een… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 27 juni 2011 op 9:15pm — Geen reacties

Is er nu wel of geen sociaal akkoord?

De kranten staan vandaag weer vol met pensioennieuws: het sociaal akkoord is weer afgesloten. Nadat in juni 2010 er reeds een eerder akkoord was gesloten is in juni 2011 wederom een pensioenakkoord afgesloten.

De vraag is nu dan ook: is dit het sociaal akkoord of komt er nog een?De inkt van het akkoord was nog niet droog en er wordt al massaal geprotesteerd in de media, onder andere door FNV Bondgenoten en de (kleinere) politiebond van het CNV. Het akkoord zou geen recht… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 16 juni 2011 op 10:34am — Geen reacties

Vrijwillig aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, en dan?

Deze keer een casus uit de praktijk. Een onderneming is vrijwillig aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Reden dat zij vrijwillig zijn aangesloten heeft te maken met het verleden: een afsplitsing van een andere onderneming. Ook een wijziging van de werkzaamheden (vroeger: metaalbewerking, nu engineering)Veel van dit soort ondernemingen moet de komende tijd een keuze maken of zij het contract voort gaan zetten of kiezen voor een andere pensioenuitvoerder.Door… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 20 mei 2011 op 9:30pm — 2 reacties

Pensioen: verwachte wetswijziging per 1 januari 2013!

De ministerraad heeft op 29 april beslotenom de (fiscaal) maximale opbouwpercentages voor aanvullend pensioen vanaf 2013 fors te verlagen. Dit houdt in dat hierover een wetsvoorstel wordt ingediend (ter behandeling in de tweede kamer)Het voorstel houdt in dat de maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen verlaagd wordt van 2,25% naar 2% en voor eindloonregeling van 2% naar 1,75%. De maximale (fiscale) beschikbare premiestaffels zullen naar alle waarschijnlijkheid worden… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 3 mei 2011 op 10:30am — 1 reactie

Inflatie en de impact op uw pensioenregeling

Veel werkgevers worden voor de vraag gesteld hoeveel procent de salarissen het komende jaar omhoog kunnen dan wel moeten gaan. Dit kost veel werkgevers direct extra 'out of pocket'' money.Werknemers, en met hun de vakbonden, maken zich veelal erg druk om 1 of 2% salarisverhoging en een onoverkomenlijk verschil van 1 of 2% wordt regelmatig opgelost door (de druk van) stakingen en werkonderbrekingen. Waar een groot deel van de werknemers zich nu nog geen druk over maakt, is hoe hun… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 3 februari 2011 op 11:31am — 2 reacties

Stilte voor de storm!

Recentelijk mocht ik een lezing houden voor 25 HR directeuren van middelgrote (beursgenoteerde) ondernemingen. Onderwerp van de bijeenkomst was het sociaal akkoord zoals dat nu bekend is. De impact hiervan voor ondernemingen is grotendeels duidelijk en de vraag is hoe ondernemingen hiermee om moeten (kunnen) gaan. Opmerkelijk was dat alle ondernemingen (unaniem) de mening toegedaan waren dat zij niet alleen het sociaal akkoord zouden gaan implementeren (pensioenleeftijd naar 66 of 67… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 20 januari 2011 op 9:00pm — Geen reacties

Januari 2011: Tijd voor Audit !

In de maand januari worden veel werkgevers geconfronteerd met de premienota van hun pensioenregeling. Veelal een forse eenmalige betaling die er qua liquiditeit fors inhakt, gemiddeld zomaar 10 tot 15% van de jaarlijkse salarissom.

 

Controle op dit soort nota's vindt in de regel weinig plaats. Waar bij ondernemingen bij de afdeling inkoop veel werk wordt gemaakt van het controleren van de order (is geleverd wat besteld is en gefactureerd wordt), wordt hier bij de inkoop van…

Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 5 januari 2011 op 8:30am — Geen reacties

Eindejaars pensioennieuws: getallen voor 2011

Het jaar is bijna weer voorbij en nu al worden we al gedwongen om aan het nieuwe jaar te denken. De nieuwe cijfers voor 2011 zijn inmiddels bekend en deze zijn handig als naslagwerk. Hieronder volgt een opgave van de relevante (pensioengerelateerde) cijfers die u kunt gebruiken voor uw pensioenregeling en/of Hr administratie.

AOW-gehuwden exclusief vakantiegeld…

Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 13 december 2010 op 7:45pm — Geen reacties

IFRS , RJ en FAS: abacadabra of iets voor HR?

Ondernemingen die beursgenoteerd (=aandelen zijn te verhandelen via een aandelenbeurs, zoals bijv. Shell, Unilever, TomTom, etc.) zijn in Europa of Amerika moeten op een bepaalde manier rapporteren over hun financiële situatie. Dit houdt in dat er voor hen bepaalde spelregels zijn gemaakt hoe zij hun jaarverslag (Winst & Verliesrekening en Balans) moeten opmaken. Veelal wordt in ieder jaarverslag ook wel iets bericht over Human Resources.Speciaal voor de ondernemingen die vallen… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 30 november 2010 op 12:12pm — Geen reacties

De pensioenpremie in 2011 wel of niet omhoog?

De kranten staan er vol mee: de pensioenfondsen staan voor een groot deel '' onder water'. Dit houdt in dat zij op basis van de huidige inzichten en aannames te weinig geld in kas hebben om de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren.In de Pensioenwet staat dat pensioenfondsen verplicht een 'kostendekkende premie' in rekening moeten brengen bij de werkgever(s). Dit houdt in dat de fondsen de pensioenpremie moeten berekenen die zij feitelijk nodig hebben om de pensioenen… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 15 november 2010 op 11:27am — 1 reactie

Werkgevers met een salarisdiensttijdregeling: wijziging risico op bijbetaling!

Werkgevers met een middelloon of eindloon pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij opgelet! Met ingang van 2011 is er een wijziging van toepassing voor de wijze waarop pensioenoverdrachten (=waardeoverdrachten) moeten worden afgehandeld. Voorheen was de situatie dat de werkgever (met een eind/middelloonregeling) die iemand in dienst nam in veel gevallen (fors) moest bijbetalen indien deze werknemer overging tot waardeoverdracht. Met ingang van 2011 verdwijnt dit risico… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 26 oktober 2010 op 9:18am — Geen reacties

Pensioenregelingen: moeten en kunnen eenvoudiger (en kunt u €'s besparen)

Vandaag heeft de AFM de uitkomsten bekend gemaakt van het door haar gedane onderzoek betreffende de Uniforme Pensioen Overzichten (UPO). Conclusie: ongeveer 1 op drie UPO's bevat fouten....De oproep van de AFM is dat de pensioenregelingen eenvoudiger moeten. Dit voorkomt fouten in UPO's maar helpt ook het begrip bij werknemers te verbeteren over hun eigen pensioenregeling. Alhoewel het lijkt alsof de pensioenuitv0erders (fondsen & verzekeraars) aanspreekt, spreekt zij feitelijk… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 11 oktober 2010 op 7:30pm — Geen reacties

directiepensioenen: een casus uit de praktijk

Voor veel RvB en directieleden wordt een aparte pensioenregeling getroffen en wordt deze veelal ook separaat ondergebracht bij een pensioenuitvoerder (vaak: verzekeraar). Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk dat inzicht geeft in de problematiek.De onderneming heeft haar statuaire directeur een pensioenregeling toegezegd op basis van een percentage van zijn laatst verdiende salaris. Dit is vastgelegd in een aparte bijlage in zijn arbeidsovereenkomst en vervolgens uitgevoerd door… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 28 september 2010 op 3:40pm — Geen reacties

Pensioenfondsen indexeren komende jaren niet, wat nu voor verzekerde pensioenregelingen?

Inmiddels kan het niemand zijn ontgaan: de pensioenfondsen in Nederland hebben het zwaar. De kranten melden dagelijks bloed aan de muur voor wat betreft de dekkingsgraad. De kans dat pensioenfondsen de komende jaren nog kunnen of gaan indexeren (verhogen van pensioen met loon / prijsindex) wordt met de dag kleiner: de dekkingsgraden staan inmiddels zo laag dat het niveau waarop geindexeerd kan worden steeds verder weg is. Vooral (gewezen) werknemers die net met pensioen zijn of op korte termijn… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 15 september 2010 op 6:59am — Geen reacties