HR Berichten van Yvonne Sorensen (32)

Cameratoezicht op de werkvloer

Een cliënt belt op. Zojuist heeft hij beelden bekeken van de verborgen camera die hij onlangs heeft laten plaatsen bij de kassa. Er was al een paar maal een onverklaarbaar kastekort geconstateerd, en gesprekken met de medewerkers

leverden niets op. Op de beelden is te zien dat een goed herkenbare werknemer geld uit de la haalt en in zijn broekzak stopt. De werknemer wordt op staande voet ontslagen.Diefstal op de werkvloer komt helaas veel voor. Camera’s zijn dan een handig… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 20 juli 2011 op 2:02pm — 2 reacties

Recent arrest van de Hoge Raad over nawerking van CAO's kan hoge kostenpost voor werkgevers worden!De Hoge Raad heeft op 8 april 2011 een bijzonder arrest gewezen inzake CAO-bepalingen en de nawerking ervan. Bij nawerking gaat het om de vraag of na afloop van de CAO, de CAO-bepalingen blijven gelden. In de literatuur wordt aangenomen dat nawerking eindigt zodra er een nieuwe CAO van toepassing is.Het betroffen hier werknemers en werkgevers die aangesloten waren bij eenwerkgevers- of werknemersorganisatie die een CAO afgesloten hadden en op wie een CAO van toepassing… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 5 juli 2011 op 10:00am — 2 reacties

Ontbindingsvergoeding gemaximeerd op inkomstenderving tot pensioengerechtigde leeftijd. Aftrek WW ?

Ontbindingsvergoeding en WW

Op grond van de aanbeveling 3.5 bij de kantonrechterformules, dient de beëindigingvergoeding

niet hoger te zijn dan de verwachte inkomstenderving tot aan de redelijkerwijs te verwachten pensioneringsdatum van de werknemer. Dit betekent dat een 63-jarige werknemer met vijfentwintig dienstjaren geen vergoeding krijg op grond van de vijfentwintig dienstjaren, maar dat hij een vergoeding zal ontvangen ter grootte van het inkomen dat hij bij voortduren van de… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 24 januari 2011 op 11:06am — 5 reacties

2 millimeter te kort, ontslag wegens afwijkend uiterlijk.

Stel, u heeft een juwelierszaak en op een dag komt een verkoopster op het werk met een piercing. U vreest dat dit het imago van uw zaak beschadigt. Mag u de verkoopster op staande voet ontslaan als zij weigert de piercing te verwijderen? En hoe zit dit als de werkneemster op het werk verschijnt met een hoofddoek of tatoeage of als een mannelijke werknemer een baard laat staan?In de zaak van de juwelier heeft de rechter geoordeeld dat het dragen van een piercing en de weigering om… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 3 november 2010 op 11:00am — 3 reacties

Arbeidscontract mag automatisch stoppen bij pensioen

Vaak wordt in een arbeidsovereenkomst de clausule opgenomen dat de overeenkomst van rechtswege eindigt op de datum waarop de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt. Deze automatische beëindiging was omstreden omdat er bij zo’n einde van rechtswege onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt. Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft bepaald dat het automatisch beëindigen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioenleeftijd niet in strijd is met het Europese… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 15 oktober 2010 op 3:57pm — Geen reacties

Werkgever aansprakelijk voor achterover leunende bedrijfsarts

Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003, is het financieel belang van de werkgever bij een goed functionerende bedrijfsarts aanmerkelijk toegenomen.Na twee jaar ziekte vervalt de loondoorbetalingsverplichting bij de werkgever. De werknemer kan dan een WIA-uitkering aanvragen. Bij de aanvraag van een WIA-uitkering, past het UWV de zogenaamde Poortwachterstoets toe. Het UWV beoordeelt dan of de werkgever… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 31 augustus 2010 op 1:57pm — 2 reacties

StiekUm werknemers bespieden middels cameratoezicht

Werkgevers willen graag de werkzaamheden van hun werknemers controleren.

Zeker wanneer er het vermoeden bestaat dat de werknemer steelt, of onbehoorlijk gedrag vertoont, is bewijs van een verborgen videocamera gewenst. Omdat door verborgen cameratoezicht inbreuk op het privacyrecht van de werknemer wordt gemaakt, is het cameratoezicht aan een aantal strengen eisen gebonden.De werkgever zal moeten beargumenteren dat het belang van de onderneming om camera’s op te hangen,… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 4 augustus 2010 op 9:22am — 1 reactie

Wat te doen met een (al dan niet veroordeelde) werknemer in voorarrest of in de gevangenis?

Lange tijd was in de jurisprudentie enkel het feit dat de werknemer zijn werkzaamheden niet kon verrichten omdat hij vastzat en zonder bericht niet op zijn werk was verschenen, voldoende om een dringende reden op te leveren. Van belang werd geacht of de werknemer het strafbare feit daadwerkelijk had begaan, dus of er een bekentenis door de werknemer was afgelegd, dan wel of de werknemer was veroordeeld. Of het strafbare feit verband hield met de werkzaamheden was minder van belang. De gedachte… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 15 juni 2010 op 11:20am — Geen reacties

De overeenkomst met een payroller gaat niet geruisloos over in een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever.

InleidingDe laatste jaren is het aantal werknemers in dienst van een payrollonderneming in hoog tempo toegenomen. Payrolling is populair. De payrollonderneming neemt de administratieve lasten van de werkgever uit handen. De werknemer treedt in dienst bij de payrollonderneming en deze stelt de werknemer op basis van een inleenovereenkomst ter beschikking aan de materiële werkgever. Niet alleen de salarisadministratie, maar ook werkgeverstaken en

-risico’s komen dan bij de… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 10 juni 2010 op 5:08pm — 1 reactie

“Vaststelling van vakantiedagen”

Elk jaar weer kunnen er discussies ontstaan over de vaststelling van vakantiedagen van werknemers. Gewoonlijk wordt alles in redelijkheid tussen de werknemers onderling afgestemd. Als de redelijkheid op een zeker moment ver te zoeken is, is het goed om op een vakantieregeling terug te kunnen vallen als werkgever.De wijze waarop de vakantiedagen worden vastgesteld, kan in de arbeidsovereenkomst of CAO worden opgenomen. Als er niets schriftelijk is vastgelegd, stelt de werkgever… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 4 mei 2010 op 12:16pm — Geen reacties

Nieuws over de opbouw van vakantiedagen bij ziekte, Hof Amsterdam november 2009

Mijn laatste blog behandelde een uitspraak uit oktober 2009 van een kantonrechter over opbouw van vakantiedagen bij ziekte. De uitspraak ging over de strijdigheid van het Nederlands recht op dit punt, met de Europese richtlijn en Europese Jurisprudentie hierover van het Hof van Justitie (die staat volledige opbouw tijdens ziekte voor, en volgens het BW bouwt de werknemer alleen op gedurende de laatste zes maanden van zijn/haar ziekte).Omdat het de eerste kantonrechter was die zich… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 29 december 2009 op 4:44pm — 1 reactie

Opgepast met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte!

Het BW bepaalt in artikel 7:735 lid 4 BW dat een zieke werknemer slechts over de laatste 6 maanden van de ziekteperiode vakantiedagen opbouwt. Als een werknemer dus 2 jaren arbeidsongeschikt is, bouwt hij over anderhalf jaar geen vakantiedagen op, maar enkel over de laatste 6 maanden van zijn ziekteperiode. Stel dat die werknemer normaalgesproken 30 vakantiedagen per jaar opbouwt, dan zou deze werknemer bij 2 jaren aaneengesloten arbeidsongeschiktheid, slechts aanspraak hebben op 15… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 23 november 2009 op 11:51am — 2 reacties

Kunnen werkgevers kosten van loonbeslagen verhalen?

Hoe harder de crisis om zich heengrijpt en Sinterklaas weer in de buurt van Nederland komt, hoe meer werkgevers met loonbeslagen geconfronteerd worden. Daar gaat de nodige tijd van de salarisadministratie of het management in zitten. Werkgevers worden met extra werk geconfronteerd. In hoeverre is het juridisch mogelijk om de kosten hiervan aan de medewerker door te berekenen?Het antwoord op deze vraag is in literatuur en jurisprudentie niet terug te vinden. Wel in de… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 9 november 2009 op 11:20am — Geen reacties

Ontslag zonder vergoeding wegens bezoeken pornosites

De dagen worden korter, het is buiten kouder en we gaan op zoek naar warmte en gezelligheid.

Daarbij wordt door sommige werknemers blijkbaar gegrepen naar het middel surfen op de werkplek. Afgelopen week kwamen drie nieuwe zaken binnen over surfen op de werkplek, en allemaal betroffen het werknemers die pornosites bezochten op hun werkplek.Na te hebben geinventariseerd welke sites zijn bezocht en hoevaak/hoelang, wordt er al dan niet besloten tot ontslag op staande voet,… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 12 oktober 2009 op 1:43pm — 6 reacties

Moet de bestemming van de boete vermeld worden bij een geheimhoudingsbeding?

Recent heeft het Gerechtshof Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of in een boetebeding, dat betrekking heeft op een geheimhoudingsverplichting, de bestemming van de boete vermeld moet worden.Feiten en standpunten partijen

Een werknemer schendt zijn geheimhoudingsplicht, op overtreding waarvan een contractuele boete is gesteld. In eerste aanleg vordert de werkgever (o.a.) betaling van de contractuele boete.De werknemer verweert zich met een beroep op artikel… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 24 september 2009 op 3:49pm — Geen reacties

burn-out en aansprakelijkheid werkgever

Recent is Abn Amro Bank NV veroordeeld tot voldoening van een bedrag groot euro 20.000 terzake geleden en te verwachten inkomensschade wegens een burn-out van een werknemer. De grondslag van de toewijzing was Werkgeversaansprakelijkheid, en goed werkgeverschap.Ook wij krijgen steeds meer verzoeken om in te schatten inhoeverre een vordering van een werknemer dienaangaande kans van slagen heeft. Een door een werknemer opgelopen burn-out is lang niet altijd een reden voor… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 10 september 2009 op 4:30pm — 3 reacties

Werknemer krijgt geen vergoeding dankzij optreden eigen advocaat

Binnen de advocatuur zeggen we: elke advocaat krijgt de clientele die hij/zij verdient.

Andersom geldt het niet: een rechtszoekende weet van te voren meestal niet of hij wel een goede advocaat inhuurt.

Het loont de moeite daar enig onderzoek naar te doen. Advocaten hebben een afgeronde rechtenstudie en advocatenopleiding, maar verder zijn het ook maar gewone mensen met (soms vele) gebreken.Advocaten dienen zich op grond van de Gedragsregels welwillend ten opzichte van… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 25 augustus 2009 op 6:30pm — Geen reacties

Mexicaanse griepperikelen

De wereld is in de ban van een nieuwe griepvariant. Ook in Nederland wordt een uitbraak verwacht, en wel ná de zomer. Als die voorspelling uitkomt, dan zullen ook veel werknemers getroffen worden door dit virus. We zijn inmiddels al geconfronteerd met verschillende vraagstukken over deze pandemie.Zo vraagt menig werkgever zich af of zij een werknemer mag verplichten zich te laten inenten tegen Mexicaanse griep.Juridisch gezien, zou een werkgever dit recht kunnen baseren… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 11 augustus 2009 op 5:59pm — 5 reacties

Hoe finaal is finale kwijting?

Onlangs heeft het Gerechtshof van Amsterdam zich uitgesproken over finale kwijting in een beëindigingsovereenkomst.In deze zaak hebben de werkgever en de werknemer besloten de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Zij hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin de afspraken met betrekking tot de beëindiging zijn vastgelegd maar waarin niets is vermeld over het tussen partijen geldende concurrentiebeding. Na enige tijd komt de werkgever er achter dat… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 29 juli 2009 op 5:55pm — Geen reacties

AANDACHT

We willen allemaal aandacht .

Van onze ouders, partners, kinderen, collega's en vrienden.

Werknemers willen aandacht van hun baas: het oog van de meester maakt het paard vet.

Die aandacht helpt bij de ontwikkeling van de kennis en kunde van werknemers.

Jammer dat bazen er alles aan doen om medewerkers met aandacht binnen te halen, met aandacht op te leiden, te trainen en begeleiden tot de meest ideale medewerker, om de medewerker vervolgens zonder pardon te laten vallen op… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 14 juli 2009 op 11:53am — 3 reacties