HR Berichten van Martine Behrens (21)

Schelden doet toch geen pijn? Maar wel op de werkvloer

Je hart luchten en af en toe een pittig scheldwoord roepen, kan best helpen! Het gebeurt ook wel eens op het werk. Dat “heurt natuurlijk niet” om met Jort Kelder te spreken, maar menselijk is het soms wel. Als een medewerker zijn leidinggevende uitscheldt op het werk, is dat dan reden voor een directe beëindiging van het dienstverband? Ontslag op staande voet dus?

Ontslag op staande voet

Als je je medewerker per…

Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 26 februari 2013 op 9:30am — Geen reacties

Reorganisatie lijkt wel een modewoord!

De bouwsector kampt al lange tijd met problemen lezen we regelmatig in de krant. Faillissementen dreigen dan wel vinden plaats. Ook de aanverwante sectoren hebben er last van. De bouwsector heeft een breed bereik in de Nederlandse economie. Dat heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid en werkloosheid. Er gaan arbeidsplaatsen verloren.

Onder de MKB klanten komt veelvuldig de vraag hoe het zit met een reorganisatie en verval van arbeidsplaatsen. Soms verwachten ondernemers dat het vrij…

Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 19 februari 2013 op 9:30am — Geen reacties

Zijn er verboden sollicitatievragen? Tips voor HR adviseurs

Als HR adviseur wil je natuurlijk alles weten van de kandidaat tijdens een sollicitatiegesprek. Eigenlijk mag je alleen vragen stellen over onderwerpen die relevant zijn voor het beoordelen van de geschiktheid voor de functie. Sollicitatievragen die kunnen leiden tot discriminatie, zoals de vraag naar een eventuele zwangerschap of kinderwens, zijn dan ook verboden.

Gelijke behandeling en sollicitatiecodeEen en ander is het gevolg van de Wet gelijke behandeling. Die…

Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 17 april 2012 op 9:30am — 13 reacties

Feestdag valt op een vaste parttime dag. Wat nu?

Geen compensatie in veel handboeken

In veel personeelshandboeken staat dat indien een feestdag (Kerst, Pasen of Koninginnedag) op een dag valt waarop de medewerker niet werkt, de medewerker geen aanspraak op welke vorm van compensatie heeft. Dat is dan maar duidelijk zou je zeggen. Een ijverige medewerker die op maandag zijn vaste parttime dag heeft, is eens gaan rekenen en kwam tot de conclusie dat hij feitelijk minder feestdagen geniet dan zijn collega's met een…

Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 27 maart 2012 op 9:00am — Geen reacties

Waar moet een HR adviseur opletten bij een stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst?

Bepaalde tijd is bepaalde tijd!

Normaal gesproken eindigt een arbeidsovereenkomst automatisch wanneer de tijd is verstreken na de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Als de werkgever een overeenkomst heeft gesloten met zijn medewerker voor de periode van 10 juli 2011 tot 10 juli 2012 zal deze arbeidsovereenkomst normaal gesproken dus eindigen op 9 juli 2012 [met dank aan Ruud en Karin]. Is er geen tijd afgesproken dan is er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde…

Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 6 maart 2012 op 11:00am — 3 reacties

Het Nieuwe Werken; verantwoordelijkheid reikt tot in de keuken van de werknemer!

Volgens het artikel 'Thuiswerken leidt tot meer werktevredenheid' op de website nu.nl zijn (hoogopgeleide) werknemers die een deel van hun werk vanuit huis verrichten meer tevreden over hun werk. Betere concentratie, effectiever en een betere werk-privébalans, verminderde ziekteverzuim worden genoemd als positieve elementen. Welke P&O adviseur wil dat nu niet?

Het nieuwe werken

Het nieuwe werken (HNW) zal mogelijk voor veel bedrijven op de agenda van 2012 staan. Het…

Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 19 januari 2012 op 9:30am — Geen reacties

Wat kan de HR manager verwachten in 2012? Welke regels gaan veranderen?

Aan het einde van het jaar is het altijd zinvol voor uw onderneming om terug te kijken maar zeker ook om vooruit te kijken. Welke zaken gaan in 2012 veranderen? Welke regels wijzigen die betrekking hebben op uw medewerkers? Ik zet een aantal voor u op een rijtje.

Afschaffing van de levensloopregeling en spaarloonregeling.

De levensloopregeling wordt vanaf 2012 alleen opengehouden voor deelnemers die op 31 december 2011 minimaal €…

Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 12 december 2011 op 9:00am — Geen reacties

Flexibele arbeidsrelaties: een uitkomst in deze onzekere tijden?

Wanneer sluit je welk flexibele arbeidsrelaties af?

Voor elke onderneming is een mix van vaste en flexibele medewerkers goed, zeker in tijden van onzekerheid en recessie. Uw bedrijf kan met deze mix aan arbeidskrachten inspelen op de hoeveelheid werkzaamheden. Aan de andere kant is voor bepaalde medewerkers flexibiliteit ook aantrekkelijk. Als HR manager zal je goed in ogenschouw dienen te nemen welk soort flexibiliteit op enig moment…

Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 16 november 2011 op 4:30pm — Geen reacties

Tijdelijke medewerkers en ziekte. Re-integratie door de HR adviseur?

Van rechtswege einde

‘Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zonder dat opzegging is vereist.’ Deze zin lees je bijna altijd in arbeidsovereenkomsten en die is ook helemaal juist. Als je een medewerker een contract voor zes maanden hebt aangeboden, dan eindigt dat contract na die periode. Daar hoef je niks voor te doen. Vaak word ik gebeld door HR adviseurs wat te doen nu de medewerker zich ziek heeft… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 26 oktober 2011 op 9:30am — Geen reacties

Lang leve de inzet van stagiaires. Maar waar moet u als HR-professional aan denken?

Veel ondernemers in het MKB maken gebruik van stagiaires. Enthousiaste studenten die een paar weken of maanden een kijkje in de keuken krijgen. Juridisch is er weinig geregeld, de wet kent de stagiair niet als zodanig. Hoe staat het met de positie van de stagiaire in uw bedrijf?Stageovereenkomst

Een stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Dat is belangrijk voor ondernemers, de beschermende maatregelen zoals ontslagbescherming en minimumloon zijn niet van…

Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 14 september 2011 op 9:00am — Geen reacties

Vier tijdelijke arbeidscontracten voor jongeren tot 27 jaar!

Met ingang van 9 juli 2010 is een wet van kracht geworden op grond waarvan met jongere werknemers (jonger dan 27 jaar) vier tijdelijke arbeidscontracten kunnen worden afgesloten. Deze contracten lopen ieder van rechtswege af, mits binnen een periode van vier jaar. Deze tijdelijke maatregel is genomen in het kader van de economische crisis en geldt in ieder geval tot 1 januari 2012. Eind 2011 zal de minister de effecten van deze verruiming laten weten en bepalen of deze maatregel verlengd zal… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 24 augustus 2011 op 9:30am — Geen reacties

Sporten is gezond! Maar wat zijn de risico’s bij blessures?

Geblesseerde werknemer

Als werkgever bent u blij met gezonde werknemers die zichzelf fit houden door wekelijks te sporten. Wie kan hier nu tegen zijn? Het kan echter voorkomen dat een van uw werknemers een fanatiek zaalvoetballer is of een fervent kitesurfer, waardoor hij een relatief grote kans heeft op blessures of andere ongevallen. Mocht het lot toeslaan, dan rijst de vraag of u als werkgever verplicht bent tot loondoorbetaling als de oorzaak van de ziekte… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 3 augustus 2011 op 9:30am — Geen reacties

Mediation bij arbeidsconflicten geeft verrassende inzichten!

Medewerker functioneert niet optimaal

Een cliënt belt over een arbeidsconflict met ‘zijn rechterhand’ binnen zijn verffabriek. Deze medewerker is verantwoordelijk voor onder andere het commerciële beleid in het familiebedrijf. Maar de commerciële successen blijven uit. Ondanks het wekelijkse overleg lijkt er niets uit zijn handen te komen. De ondernemer raakt wat geïrriteerd en heeft aangegeven dat het zo niet heel lang meer goed zal gaan. De rechterhand werkt al lang voor het… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 14 juli 2011 op 9:30am — 3 reacties

Nieuwe vakantieregels per 2012

Recht op vakantie: nu

Werknemers hebben recht op vakantie, dat is goed voor gezondheid en veiligheid. Elk jaar waarin werknemer recht heeft op salaris, bouwt deze vakantiedagen op. In de wet is geregeld dat een werknemer viermaal het aantal uur per week verkrijgt als vakantiedagen (40 uur per week werken is 20 vakantiedagen per jaar). Daarnaast kan bepaald worden in CAO of… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 22 juni 2011 op 9:00am — 12 reacties

Loopt u als werkgever gevaar bij ondertekenen van werkgeversverklaring?

Als werkgever krijgt u vast weleens het verzoek van een van uw werknemers (met een tijdelijke arbeidscontract) om een werkgeversverklaring te ondertekenen. Ondernemers kunnen wat onzeker worden, als ze een dergelijke werkgeversverklaring moeten ondertekenen. Werkgevers die niet geheel tevreden zijn over het functioneren van de werknemer, twijfelen of een handtekening niet meer betekent dan dat de werknemer een huis kan huren of kopen.De ondernemer legt geregeld deze vraag aan… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 31 mei 2011 op 5:19pm — 3 reacties

Ouderschapsverlof veroorzaakt kopzorgen bij kleine ondernemers!

Heeft u als werkgever te maken met een aanvraag voor ouderschapsverlof van uw werknemer? Bent u als ondernemer verplicht deze aanvraag zomaar te accepteren? In de praktijk kan dat voor organisatorische problemen zorgen. Tips voor MKB ondernemers als uw werknemer ouderschapsverlof aanvraagt.Ouderschapsverlof en de regels

Ouderschapsverlof biedt werkende ouders de mogelijkheid om tijdelijk minder te gaan werken om te zorgen voor de kinderen. Het recht op… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 11 mei 2011 op 9:00am — Geen reacties

Gezonde medewerkers zijn goud waard

Bij Unilever stelt een diëtiste het aanbod van het bedrijfsrestaurant samen. Een verzekeraar stelt zijn medewerkers een bonus in het vooruitzicht bij aantoonbaar betere conditie.

Welke maatregel neemt u als ondernemer om uw medewerkers gezond te houden? Mag je je eigenlijk wel bemoeien met de gezondheid van de medewerkers?Eigenlijk is de ‘zorg van de werkgever’ beperkt tot het creëren van een veilige en ergonomisch verantwoorde werkplek. Maar je ziet steeds… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 21 april 2011 op 9:30am — 2 reacties

De lente breekt aan en dus alles over vakantie...

Nu de zon buiten gaat schijnen en iedereen weer naar buiten gaat, worden ook plannen gemaakt voor de vakantie. Werknemers en vakantierechten: wat zijn de regels omtrent opbouw, opname, aanwijzen van verplichte dagen door het bedrijf en verschil met vakantietoeslag.Opbouw van vakantiedagen

Voor ieder jaar dat de werknemer op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam is, heeft hij recht op minimaal 4 maal de (overeengekomen)… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 31 maart 2011 op 11:00am — Geen reacties

Werknemers op social media en bedrijfsimago. Goede combinatie??

Hoeveel werknemers binnen uw organisatie zijn actief op internet? Wie heeft een profiel op Facebook en/of Twitter?Moderne werknemers hebben een profiel op Facebook, Hyves, Linkedin en Twitter. Het gebruik van deze sociale netwerksites is ongekend populair, zeker in Nederland. Bijna 10 miljoen mensen hebben bijvoorbeeld een Hyvespagina. Deze contacten kunnen waardevolle nieuwe contacten opleveren voor uw onderneming. Een P&O manager zal deze… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 10 maart 2011 op 10:00am — 4 reacties

Arbeidsconflict en ziekmelding? Volg STECR Werkwijzer

Heeft u als ondernemer wel eens te maken met een boze werknemer die zich na een gesprek of vervelend voorval ziek meldt? Vervolgens ontvangt u een consult van de bedrijfsarts die zonder met u te bellen de werknemer twee weken 'vrij' geeft?

De aangepast STECR Werkwijzer van februari 2010 geeft u dan goede aanknopingspunten voor verandering!De eerste STECR Werkwijzer is van 2001. Tot dan toe was het breed geaccepteerd dat een werknemer die zich geconfronteerd… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 17 februari 2011 op 9:30am — 3 reacties