HR Berichten van Stëffan de Jong (23)

Prinsjesdag 2018: wat HR moet weten

Niet veel nieuws voor HR dit jaar bij Prinsjesdag. En dat is maar goed ook, want uiteindelijk houden de meeste werkgevers niet zo van verrassingen. De in de begroting aangekondigde plannen kwamen eerder voorbij. De vijf meest interessante op een rij.

1 Wet Arbeidsmarkt in Balans

In de begroting voor 2019 aandacht voor de reeds in april…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 19 september 2018 op 12:00pm — Geen reacties

Hoe zit het met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen?

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

 

De Tweede Kamer is in april 2018 akkoord gegaan met de Nederlandse implementatie van de Europese Richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. In Nederland afgekort tot de wet bescherming bedrijfsgeheimen. De Europese regels dienen uiterlijk 9 juni 2018 te zijn…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 8 juni 2018 op 11:19am — Geen reacties

Rechter: roken alleen in de pauze

Rechter: roken alleen in de pauze

Bij de gevangenis in Zaanstad mogen de medewerkers niet langer buiten de pauze een sigaretje opsteken.  Het voorgenomen besluit om het roken te beperken tot de onbetaalde pauze, stuitte op verzet bij de ondernemingsraad. Daarop vroeg de werkgever de kantonrechter om vervangende instemming. Die werd verleend.

Volgens de kantonrechter is het voor niet-rokende collega’s niet eerlijk als de wel rokende medewerkers een extra…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 12 april 2018 op 9:39am — Geen reacties

Wet arbeidsmarkt in balans: nieuwe wijzigingen aan de wwz

Wet arbeidsmarkt in balans: nieuwe wijzigingen aan de wwz

Op dinsdag 10 april maakte het kabinet haar nieuwste plannen voor wijziging van de wwz bekend. Het voorstel voor de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Het kabinet spreekt van een nieuw balans op de arbeidsmarkt.…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 10 april 2018 op 10:00am — Geen reacties

Loon en vakantietoeslag bij overwerk (meerwerk)

Per 1 januari 2018 is de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gewijzigd. Er zijn veel vragen over het voortaan betalen van loon en vakantiebijslag bij overwerk. Ik zet een en ander kort op een rij.

Vergoeding bij overwerk

Overwerk = wettelijk gedefinieerd als ‘meerwerk’ = het aantal uren dat meer wordt gewerkt dan de…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 3 januari 2018 op 4:30pm — Geen reacties

De HR-regelgeving voor 2018

Het nieuwe kabinet heeft wat beloftes in te lossen in 2018. Met het regeerakkoord in de hand de HR-plannen op een rij.

Nieuwe ontslaggrond

De WWZ kent een limitatieve lijst van ontslaggronden. Is sprake van (bijvoorbeeld) een verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsrelatie, dan zal een…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 3 januari 2018 op 1:30pm — Geen reacties

Prinsjesdag: de tien belangrijkste punten voor HR

Positieve geluiden uit Den Haag voor 2017. In 2017 zijn er verkiezingen en vinden de regerende partijen het goed om de balans op te maken. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid genomen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en de gevolgen van de crisis te beperken, aldus de begroting voor 2017 van het Ministerie van SZW. Mede door dit kabinet staat Nederland er beter voor dan vier jaar geleden. Maar genoeg borstklopperij. Want…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 20 september 2016 op 5:30pm — Geen reacties

Gebruik verborgen camera’s

Bij een verpleeghuis verdwijnen al een aantal jaren goederen. Gesprekken met medewerkers, extra veiligheidsrondes; niets helpt. Een bedrijfsrecherchebureau plaats daarom een verborgen camera. Op videobeelden is te zien dat een ziekenverzorgster, met een dienstverband van zo’n 17 jaar, een pak koffie uit de voorraadkamer haalt, in haar locker verbergt en, na haar dienst, in haar tas stopt. De werkneemster wordt op staande voet…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 25 juni 2016 op 10:30am — Geen reacties

Strafheffing bij ontslag oudere werknemers

Een ouderenregeling in een sociaal plan is door de Hoge Raad aangemerkt als een regeling voor vervroegd uittreden (RVU). Volgens het sociaal plan van de provincie Zeeland (als werkgever) kon iedereen van 57 jaar en ouder gebruik maken van een ‘non-activiteitsregeling’: een vrijstelling van werk, met behoud van loon, tot de AOW-gerechtigde leeftijd. De Hoge Raad is van mening dat sprake is van uitkeringen of verstrekkingen die…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 10 juni 2016 op 10:30am — Geen reacties

Beleidsregels verwerking persoonsgegevens zieke werknemer

De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde onlangs zijn beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers. De beleidsregels zijn gebaseerd op wet, rechtspraak en algemene normen over het uitwisselen van gegevens over de gezondheid van de werknemer.

Bijzondere…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 31 mei 2016 op 10:30am — 1 reactie

Het nieuwe ontslagrecht: anders afscheid nemen

Voor de wet zijn we allemaal gelijk. Gelijke rechten, gelijke plichten.

Maar ik ben anders. Voor mij geldt een uitzondering. Ik bereik binnenkort de AOW-gerechtigde leeftijd en ben voor een werkgever ‘goedkoper’. Als ik ziek word hoeft mijn werkgever niet twee jaar, maar maximaal zes weken het loon door te betalen. Daarna mag ik worden ontslagen. Gratis. Zonder transitievergoeding.

Ik ben ook speciaal. Ik ben bijna 18 jaar en werk 12 uur per week bij de buurtsuper. In de twee…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 12 oktober 2015 op 9:00am — Geen reacties

Prinsjesdag 2015 voor de HR-professional in 6 punten

Met onder meer de wijzigingen in het ontslagrecht, de ketenregeling, de plannen voor de afschaffing van de VAR, de modernisering van de arbeidstijden en verlofregeling, zullen de meeste HR-professionals de handen (en buik) vol hebben. Wat HR-gerelateerde plannen betreft werd van Prinsjesdag dan ook niet veel verwacht. Niettemin hebben we toch maar even gekeken naar wat er uit het koffertje is gevallen en voor de HR-professional van belang is.

Prinsjesdag 2015 voor de…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 15 september 2015 op 5:00pm — Geen reacties

Digitaal ondertrouwen: vrije dag?

Een koppel dat wil trouwen moet van hun voornemen melding doen bij de gemeente. Deze periode van ondertrouw wordt gebruikt om te controleren of er wel getrouwd mag worden. Is men oud genoeg? Niet al getrouwd met een ander of familie van elkaar? Best ‘een ding’ dus. En niet te vergeten wettelijk verplicht.

Tot 1 september jl. moest…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 9 september 2015 op 10:30am — Geen reacties

De Wet aanpak schijnconstructies: zo zit dat

De Eerste Kamer stemde vorige maand in met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Voor sommige leden was het de laatste wetgevende daad: zij komen ná de Eerste Kamer-verkiezingen niet meer terug. De WAS: wat en waarom?

Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de mogelijke uitbuiting van werknemers in onder meer de bouw, tuinbouw en transportsector. Door het gebruik van allerlei schijnconstructies zouden bedrijven willen ontkomen aan de toepassing van (bijvoorbeeld)…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 17 juli 2015 op 10:09am — Geen reacties

Aanzeggen altijd schriftelijk?

Sinds begin dit jaar moet de werkgever de werknemer tijdig (uiterlijk een maand van te voren) laten weten of een tijdelijk contract van 6 maanden of langer afloopt dan wel wordt verlengd (en onder welke voorwaarden). De eerste uitspraken over deze aanzegverplichting druppelen binnen.…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 8 juli 2015 op 11:54am — 6 reacties

De transitievergoeding: leuker konden ze het niet maken

Het is bekend: het gros van de Nederlanders valt voor termen als ‘goedkoper’ en ‘makkelijker’. Beproefde reclametermen waarmee we ons graag laten geruststellen. Als sinds 1993 zingt de Belastingdienst ons toe ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, waarna we vervolgens als makke schapen netjes onze aangiften invullen.

In gelijke sussende bewoordingen wist de regering in rap tempo de Wet Werk en…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 10 mei 2015 op 1:00pm — Geen reacties

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De Eerste Kamer ging op 31 maart jl. akkoord met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Volgens de regering komen mensen met een beperking onvoldoende aan het werk. De nieuwe wet moet het probleem aanpakken: met de zachte of harde hand.

De zachte hand…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 8 april 2015 op 9:00am — Geen reacties

De minister zegt op…

Nederland krijgt er twee werklozen bij. Afgelopen maandag hebben de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de koning hun ontslag aangeboden. Een minister en staatsecretaris komen er niet zomaar vanaf: zolang de koning nog niet heeft besloten zijn ze ‘demissionair’. Hoe anders bij de ‘gewone werknemer’.

Opzeggen in een opwelling

Voor de werknemer die de arbeidsovereenkomst wil opzeggen gelden er (met uitzondering…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 10 maart 2015 op 6:00pm — Geen reacties

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

In november 2014 is bij de Tweede Kamer een voorstel ingediend voor (verdere) aanpassing van bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken. De ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ moet het werken door de AOW'er nader faciliteren door het scheppen van een ‘lichter arbeidsrechtelijk regime’.…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 11 februari 2015 op 9:00am — Geen reacties

Over afzegging van de aanzegging

Sinds dit jaar is de werkgever verplicht om de werknemer tijdig te informeren over wat er gebeurt met zijn tijdelijk contract: wordt deze verlengd en zo ja, tegen welke voorwaarden? Deze ‘aanzegging’ moet schriftelijk plaatsvinden. Tijdig betekent uiterlijk een maand voor einde van de overeengekomen duur. Blijft de aanzegging uit, dan moet de werkgever de werknemer een vergoeding betalen van een maandsalaris. Vindt de aanzegging niet tijdig plaats, dan bestaat…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 19 januari 2015 op 9:30am — Geen reacties