HR Berichten van Adriaan Brouwer (12)

Functiewaarderingssystemen op de schop, het vervolg..

In mei 2012 begon ik mijn serie Blogs over het bedrijfsvoeringssysteem “Basebox “ met een stuk over functiewaarderingsystemen en mijn constatering dat er in Nederland sinds de jaren ’50-60 op dit vlak binnen het vakgebied van HR in wetenschappelijk opzicht eigenlijk niet zoveel is veranderd/vernieuwd. In mijn blogs heb ik daarna uiteengezet op welke wijze de overheid beter en slimmer georganiseerd kan worden door middel van de toepassing van socio- en systeemtechnische principes gecombineerd…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 14 oktober 2013 op 12:00pm — Geen reacties

HR – Innovaties; Functiesysteem, subsystemen en aspectsystemen

Zoals we in mijn blog met als titel “HR Innovaties: Samenwerken als dilemma” hebben gezien, speelt informatie een belangrijke rol in de samenwerking. Het ontsluiten van informatie en het volledig transparant en beschikbaar maken van deze informatie is dus van groot belang.

We weten dus nu dat het hebben en transparant maken van informatie zorgt dat mensen niet meer kunnen liegen en bedriegen. Dit is de “verzekering” die we moeten bereiken met de inrichting en het ontwerp…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 26 juni 2013 op 2:30pm — Geen reacties

HR – Innovaties: sociotechniek en het werken in teams

In mijn vorige blog heb ik een pleidooi gehouden voor het vormen van kleine i.p.v grote teams/afdelingen en heb rekenkundig en vanuit de speltheorie aangetoond waarom grote afdelingen inefficiënt en ineffectief worden. In deze blog wil ik nader ingaan op enkele principes uit de sociotechniek in relatie tot het werken in teams.

Wat we in mijn vorige blog zagen is dat d.m.v. het linking pin principe elk team binnen een hiërarchische structuur een connectie heeft met een hoger…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 6 maart 2013 op 9:20am — 2 reacties

HR – Innovaties: speltheorie en het werken in teams

Mijn laatste Blog eindigde met de volgende tekst:

Dit (de inzichten die we hebben opgedaan m.b.v. de speltheorie) betekent dat we in ons organisatieontwerp moeten zorgen voor hechte teams, omdat daarbinnen de sociale druk/controle groot is, mensen sneller de samenwerking zullen zoeken en dus coöperatief gedrag zullen gaan vertonen. In mijn volgende blog laat ik zien welke (sociale) mechanismen werkzaam zijn rond het werken en samenwerken in teams en laat ik vervolgens zien hoe het…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 8 januari 2013 op 11:00am — Geen reacties

HR – Innovaties: speltheorie als basis voor het inrichten/ontwerpen van organisaties

In mijn vorige 4 blogs heb ik jullie een inkijkje gegeven in de wondere wereld van de speltheorie als wetenschappelijke basis voor het voorspellen van het gedrag van mensen in besluitvormingsprocessen als mensen willen/moeten samenwerken. De belangrijkste conclusies waren:

1. mensen zijn, als ze gaan samenwerken, niet te vertrouwen (zie: onderzoek van Anderson “waarom overheidsmanagers niet willen deugen”)

2. mensen worden primair gedreven door eigenbelang (zie: prisonersdilemma…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 20 november 2012 op 9:59am — Geen reacties

HR - innovaties: speltheorie "eigen belang eerst..!"

In mijn vorige blogs onder de titel “let’s play games” en “samenwerken als dilemma” heb ik een klein inkijkje gegeven in de wereld van de speltheorie en o.a. de speltypen “prisoners dilemma” en “Tragedy of the Commons” beschreven . In deze laatste bijdrage over de speltheorie wil ik eens wat verder inzoomen op wat mensen primair drijft in hun handelen en besluitvorming in organisaties en hoe we dit kunnen beïnvloeden als we dit met “speltheoretische ogen” beschouwen.

Ik heb vanuit het…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 16 oktober 2012 op 11:08pm — Geen reacties

HR - Innovaties: “speltheorie - waarom overheidsorganisaties blijven groeien”

In één van mijn vorige blogs onder de titel “let’s play games” heb ik het onderzoek van Anderson (onder de titel: “waarom overheidsmanagers niet willen deugen”) aangehaald, als inleiding in de speltheorie. Ik gebruikte dit als voorbeeld om aan te tonen, dat als de ambtenaar/bestuurder als het ware “gevangen” zit in het spel van budgetverdeling, de ambtenaar niet anders kan dan overclaimen; het zogenaamde Nash-evenwicht.

Nu zijn er inmiddels vele speltypen beschreven en onderzocht (en…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 13 september 2012 op 11:29pm — 6 reacties

HR Innovaties: Samenwerken als dilemma

Samenwerken. De mens als sociaal dier is daar helemaal op ingesteld, toch?. Waar zouden we zijn zonder samenwerking? We kunnen het ons nauwelijks voorstellen. En toch gaat er veel mis in onze samenwerking. Waarom? In de kern omdat we elkaar niet vertrouwen. We belazeren elkaar waar we bij staan en we vinden het allemaal heel normaal en gewoon, want we doen het bijna allemaal. En we durven vaak ook nog met droge ogen te beweren dat we goudeerlijk zijn hoor; nee, we zijn hartstikke…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 14 augustus 2012 op 9:00am — 8 reacties

HR - Innovaties: let’s play games!

Als we werken spelen we allemaal onze spelletjes.. wat klinkt dat negatief he? Spelletjes spelen… alsof we niet met serieuzere zaken bezig zijn! Want werken is een serieuze bezigheid, toch? En van spelletjes spelen willen we dan natuurlijk niks weten, want dat klinkt als manipuleren en stiekem gedoe… en dat hoort toch niet in een volwassen zakelijke werkomgeving, toch? Of misschien toch wel..??

Dr. R.J. Anderson, o.a. verbonden aan de Hogeschool Utrecht, heeft 8 jaar lang onderzoek…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 10 juli 2012 op 10:09pm — Geen reacties

HR - innovaties: de "O" van organisatie en van overheid

HRM, P & O. Zo heet ons vakgebied. Da’s mooi he? We zijn dus managers van “Human Resources” en we houden ons bezig met de “P” van Personeel en met de “O” van Organisatie. Ok, die “P” dat geloven we ondertussen wel, toch? We hebben immers heel wat gepresteerd op dit gebied de afgelopen 40-50 jaar.. Arbeidsvoorwaardenregelingen, functiewaardering en functiebeschrijvingsystemen, competentiemanagement, E-HRM.. we kennen ze allemaal en we zijn er goed in, he? Knappe manager die ons op ons…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 5 juni 2012 op 5:00pm — Geen reacties

HR – innovaties: Functiewaarderingsystemen op de schop?

Nederland is het land met de hoogste functiewaarderingsdichtheid van de wereld . Kort na de Tweede Wereldoorlog is door de overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties in een daartoe ingestelde commissie voor werkclassificatie de Genormaliseerde Methode ontwikkeld ten behoeve van de geleide loonpolitiek. De vakbonden zagen in functiewaardering met name een manier om de rechtszekerheid van werknemers te vergroten en grip te krijgen op het gevoerde inkomens beleid en rechtvaardige…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 6 mei 2012 op 1:51pm — Geen reacties

De economie 2.0: is er leven na de economische crisis voor de ZZP-er

2009 is voor veel zelfstandige interimmers een dramatisch jaar geweest vanwege de economische recessie. In mijn laatste blog over de economie 2.0 (begin 2009) heb ik mijn optimistische kijk op de toekomst van de ZZP-er gegeven; een klein jaar later is het tijd om de balans eens op te maken…!Allereerst maar weer even terug naar de tijd dat alles nog goed leek en er van een economische recessie geen sprake was: MKB Nederland verwoordde het destijds (eind 2008) als… Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 19 januari 2010 op 3:17pm — Geen reacties