Vijf parels in het performance-managementgesprek

Veel leidinggevenden zien het voeren van performance-managementgesprekken als een verplichte taak en een administratieve last. Dat beeld houdt goed performance management tegen.

De kern ligt in het feit dat leidinggevenden individuele performancemanagementgesprekken en het sturen op bevlogenheid vaak als aparte dingen zien. Soms lijkt het zelfs alsof het tegenovergestelden zijn van elkaar. Want gaat performance management niet over het sturen op resultaten en het sturen op bevlogenheid niet over het streven om medewerkers gemotiveerd en betrokken te krijgen en houden?

Ja, maar ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sterker nog… het heeft geen enkele zin als je niet zorgt dat je performance management proces de bevlogenheid van je medewerkers verhoogt én als je niet zorgt dat je met het sturen op de bevlogenheid van je medewerkers de prestaties verbetert.

Van belang is het performance management proces te zien als een manier om de bevlogenheid van medewerkers te verhogen. Performancemanagementgesprekken zijn namelijk unieke mogelijkheden voor managers om de motivatie en betrokkenheid bij medewerkers een langdurige boost te geven.

Hier zijn 5 parels in het performancemanagementproces waarmee je bevlogenheid kunt vergroten:

1. Helderheid

Het hebben van kristalheldere verwachtingen en doelen is een aanjager voor bevlogenheid. Medewerkers moeten weten wat er van hen verwacht wordt. In de performance management gesprekken kun je als leidinggevende deze helderheid vergroten.

Een krachtig middel hiervoor is het praten over hoe doelen gemeten gaan worden. Dat gesprek geeft medewerkers helderheid over wat echt belangrijk is. Uiteindelijk moet een medewerker volmondig ‘ja’ kunnen zeggen op de vraag: ‘is het voor jou helder wat er van je verwacht wordt en hoe dat bijdraagt aan de doelen van de organisatie?’

2. Ondersteuning

Ondersteuning is een tweede belangrijke aanjager voor bevlogenheid. Het hebben van de juiste middelen, de nodige training, de gewenste informatie en de persoonlijke steun van de leidinggevende. Het is iets wat vaak makkelijk over het hoofd wordt gezien. Vraag in het performance management gesprek of je medewerker de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om het werk succesvol te kunnen doen.

3. Talent vs Job fit

Als medewerkers hun talenten kunnen gebruiken in het werk vergroot dat bevlogenheid. Vaak beschrijven we eerst de functie en daarna zoeken we de persoon die daar het beste bij past. Maar je kunt als manager ook vaak taken samenstellen die aansluiten bij de sterke kanten en talenten van een medewerker, zodat hij of zij deze kan gebruiken. En juist het performance management systeem geeft een goed beeld van de vaardigheden en talenten van medewerkers. Gebruik ze dus!

4. Feedback

Het belang van feedback is overduidelijk als het gaat over performance management. Feedback is niet per definitie een compliment of een uiting van kritiek maar iets tegen je medewerker zeggen waar hij of zij wat aan heeft.

Het meest effectief voor het verhogen van bevlogenheid is als dat minimaal eens per week gebeurt. Maar zo regelmatig feedback geven is voor veel leidinggevenden vaak lastig. Ze zijn te druk, hun teamleden zitten op verschillende locaties of ze hebben een grote span of control. Het zou veel extra inspanning vragen.

De truc is om feedback te zien als iets wat maar 1 of 2 minuten hoeft te duren en heel kan simpel zijn. ‘Hé, je hebt die presentatie goed gedaan omdat het de belangen van alle stakeholders adresseerde’ of ‘je gaat te snel, neem meer tijd om aan je team uit te leggen wat je voor elkaar probeert te krijgen’. Zo wordt feedback licht, snel en kan het wekelijks gebeuren.

5. Ontwikkeling

De juiste vaardigheden ontwikkelen om nu en in de toekomst goede resultaten te halen is een doel van performance management. Als je ontwikkelt voor de toekomst zullen je medewerkers nu meer bevlogen zijn. Want als medewerkers meerdere malen per jaar de kans krijgen zich te ontwikkelen vergroot dat bevlogenheid. Bespreek, als onderdeel van de performance management cyclus, 2 keer per jaar de ontwikkeling van medewerkers.

Vond je dit interessant en wil je meer weten?

Download gratis het e-rapport: 5 tips om de bevlogenheid van je medewerkers te vergroten

Aantal keer bekeken: 2168

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland