5 redenen waarom persona’s HR helpt in de employee journey

Als HR de employee experience wil verbeteren is een belangrijke stap om te werken met persona’s die de eigen medewerkers vertegenwoordigingen. Dat leren we van Marketing die zich al veel langer op deze wijze verdiept in haar klant. Het ‘one size fits all’- denken werkt immers niet als je echt wil aansluiten bij je eigen medewerkers. Ook het denken in doelgroepen (‘man, 25-35 jaar, MBO’) leidt niet tot de nodige aansluiting. De volgende stap tot verdieping en echte empathie is het werken met persona’s.

Wat zijn persona’s?

Persona’s zijn fictieve personen die je creëert op basis van research en data en die specifieke doelgroepen vertegenwoordigen. Een persona vertelt het verhaal van die specifieke doelgroep waarvan je wilt dat die bij jouw organisatie komt werken, of er al werkt en waarvoor je de employee journey wil verbeteren. Het geeft een segment een gezicht, je doelgroep gaat er meer door leven. Het wordt daardoor makkelijker om je in te leven en met empathie te doorgronden. Zo leer je je medewerkers beter kennen en kun je iets ontwikkelen wat die medewerker gelukkig maakt op het werk.
Het is aan te raden om per deeljourney (denk aan werving en selectie, ontwikkeling, offboarding) de persona’s te analyseren. Vaak zal het nodig om per deeljourney de persona aan te passen of nieuwe te maken. De karakteristieken van een jonge HBO-er die start met onboarding is immers niet dezelfde als de ervaren medewerker die na 15 jaar de organisatie verlaat. Ook zul je het vaak niet met één persona afkunnen. Er zullen meerdere persona’s nodig zijn per deeljourney, maar meer dan circa 6 persona’s is weer af te raden.

Welke informatie geeft een persona?

Een persona is gebaseerd op research en data, bijvoorbeeld van je beste medewerkers waarvan je er meer wilt hebben in je organisatie. De informatie is zo specifiek dat de persona voor je gaat leven: je krijgt er beeld en geluid bij. Niet alleen objectieve informatie maar ook juist ook kenmerken die illustratief zijn voor iemands karakter, motivatie, houding, overtuigingen en verwachtingen. De persona heeft een naam, een specifieke leeftijd, geeft aan waar hij woont, zijn opleiding, hoe lang hij of zij werkt in je organisatie werkt of elders. Of hij single is of een gezin heeft met kleine kinderen. Wat hij belangrijk vindt in het werk en waar hij gelukkig van wordt, wat hem irriteert en bezorgt maakt. Hoe een typische werkdag er voor de persona uitziet. Maar ook welke life-events er buiten het werk aankomen, hoe hij omgaat met social media en wat hij in zijn vrije tijd doet. Hoe specifieker, des te meer handvatten om jouw persona ook te vinden en aan te spreken. Hoe beter je zijn triggers beschrijft des te beter kun je inschatten wat jouw persona raakt en hoe je dit kunt gebruiken om de employee experience voor jouw persona te verbeteren.

Welke voordelen heeft het werken met persona’s voor HR?

1. Werken met persona’s geeft je een betere focus op de eigen medewerker zodat vervolgacties beter aansluiten op de werkelijke behoefte. Het voorkomt dat je gaat schieten met hagel.

2.De persona geeft een gemeenschappelijke beeld en taal voor diegenen die voor deze persona aan de slag gaan ( “Hoe zou dit werken voor ‘Jasmijn’ en voor ‘Yuri’?”). Het maakt de focus helder en zorgt voor overeenstemming en richting. Daarvoor is het wel nodig dat er grondige research, toetsing en afstemming aan vooraf is gegaan. De communicatie binnen het team wordt daardoor beter en makkelijker.

3. Het helpt je om in de schoenen van de persona te gaan staan, vanuit die ander te redeneren en met empathie zijn verwachtingen en behoeften te doorgronden. Dat maakt het HR team meer betrokken dan werken voor een anoniem segment. Het houdt je weg van aannames die uit jou zelf en je team komen, in plaats van de werkelijke behoefte van je medewerkers.

4.Het helpt HR om sneller te begrijpen wat de ander nodig heeft om de beste versie van zichzelf te zijn in de (deel)journey. HR stelt zich hierbij de vraag: wat is de ideale employee experience die de persona in deze deeljourney wil ervaren? Daardoor zullen verbeteracties sneller tot resultaten leiden en medewerkers gelukkiger maken. Differentiëren kan daarbij nodig zijn. Uiteindelijk leiden gelukkigere medewerkers weer tot een hogere productiviteit.

5. Het helpt HR om de communicatie met de medewerkers te verbeteren omdat je beter weet aan wie je communiceert, waar hij zijn informatie vindt, wat hij wil weten en de tone of voice die de ander raakt.

Het opstellen van persona’s voor je organisatie vraagt tijd maar levert zowel meer winst op voor de employee experience, dus investeer erin. Eens persona’s vastgesteld voor je organisatie houdt niet in dat deze voor altijd in beton zijn gegoten. Periodiek zal je persona’s moet herijken, aanpassen of afscheid van nemen en nieuwe persona’s moeten opstellen. Het is het waard!

Meer weten over Employee Experience? Lees het boek Employee Experience van Heleen Mes en Gea Peper. Of neem deel aan de 4-daagse leergang Employee Experience die 24 mei weer start. Aan de slag met Employee Journey mapping en Employee Experience Design? Kijk voor data.

Aantal keer bekeken: 541

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland