Een actueel en belangrijk onderwerp, zeker in verkiezingstijd, is de vraag of anoniem solliciteren verplicht moet worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen met een allochtone naam, een bepaalde (hogere) leeftijd en /of geslacht minder vaak uitgenodigd worden dan anderen.

Stel anoniem solliciteren NIET verplicht
Uiteraard moet discriminatie voorkomen worden, daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar het verplicht stellen van anoniem solliciteren zal discriminatie niet voorkomen én het legt de last bij de sollicitant, in plaats van bij de werkgever. Er zijn meer redenen om anoniem solliciteren niet verplicht te stellen.

Samenstelling team
Soms is het van belang om te kijken naar de samenstelling van het team, om zo er voor te zorgen dat het team optimaal presteert. De teamprestatie is nu eenmaal meer dan de optelsom van de individuele prestatie.

Soms is het goed om juist iemand aan te nemen met meer senioriteit. Soms om juist een junior aan te nemen. Er zijn ook redenen te bedenken waarom er juist een allochtoon aangenomen zou moeten worden, of niet. Of een vrouw, of juist een man. Het beste team, daar gaat het dan om.

Solliciteren is nu eenmaal persoonlijk
Solliciteren is een persoonlijke aangelegenheid, vergelijkbaar met een kennismaking tussen mensen. Dat doe je met je eigen naam, je eigen gezicht, je eigen ‘ik’. Het moet klikken tussen mensen, anders werkt het niet.

Veel recruiters en leidinggevenden vinden het héél fijn als mensen, naast hun naam en geboortedatum, een foto op het CV zetten. De sollicitant krijgt daarmee direct een gezicht en er ontstaat een bepaald gevoel. Daarbij is het niet van belang of iemand aantrekkelijk is of niet.

Leeftijd niet te verbloemen
Sommige mensen laten uit angst voor leeftijdsdiscriminatie, hun geboortedatum of leeftijd achterwege op hun CV. Dat is onzin, de leeftijd is eenvoudigweg te achterhalen via de data van de gevolgde opleiding, of in te schatten door de werkervaring goed te bestuderen.

Discriminatie niet te voorkomen
Indien organisaties willen discrimineren kan dat ook bij anoniem solliciteren. Men nodigt dan gewoon meerdere kandidaten uit en degene die men niet wil aannemen (ook als dat om reden van afkomst, geslacht of leeftijd zou zijn) nodigt men gewoonweg niet voor de 2e ronde uit. Je kunt werkgevers simpelweg niet verplichten om een bepaald iemand aan te nemen.

Gediscrimineerde moet het niet eens wíllen
Een gediscrimineerde kandidaat moet niet eens bij de organisatie die discrimineert wíllen werken. Sterker nog, anderen moeten dat ook niet willen. Zelfs niet als je aangenomen wordt ten koste van een gediscrimineerde.

Discriminerende organisaties komen zichzelf tegen
De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, het wordt moeilijker om medewerkers met de juiste skills binnen te halen. Organisaties die mogelijk zeer goede kandidaten niet willen aannemen op basis van oneigenlijke gronden, gaan zichzelf vanzelf tegenkomen. Daarnaast lopen zij de voordelen van diversiteit binnen het team mis.

Dus: verplicht anoniem solliciteren niet !

Aantal keer bekeken: 402

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland