Arbeidscontract mag automatisch stoppen bij pensioen

Vaak wordt in een arbeidsovereenkomst de clausule opgenomen dat de overeenkomst van rechtswege eindigt op de datum waarop de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt. Deze automatische beëindiging was omstreden omdat er bij zo’n einde van rechtswege onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt. Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft bepaald dat het automatisch beëindigen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioenleeftijd niet in strijd is met het Europese recht.

De casus was als volgt:
Werkneemster heeft gedurende 39 jaar schoonmaakwerkzaamheden verricht. Overeenkomstig de Duitse CAO voor de schoonmaakbranche eindigde haar arbeidsovereenkomst van rechtswege toen zij de leeftijd van 65 jaar had bereikt. Werkneemster heeft daartegen beroep bij de rechter ingesteld en betoogde dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst discriminatie op grond van leeftijd vormde.

De Duitse rechter wist het niet en vroeg het Europese Hof om advies met betrekking tot de Europese richtlijn inzake discriminatie.

Het Europese Hof bepaalde dat er sprake is van een rechtvaardigingsgrond waardoor de discriminatie geoorloofd is. De clausules over het automatisch beëindigen van arbeidsrelaties bij pensionering dragen bij aan een evenwichtige arbeidsverhouding. Ze bieden werknemers stabiliteit en vooruitzicht op een pensioen en zorgen voor doorstroming op de arbeidsmarkt. Deze doelen moeten in beginsel worden aangemerkt als objectieve en redelijke rechtvaardiging voor het onderscheid op grond van leeftijd. Dit geldt voor heel Europa dus ook voor Nederland.

Conclusie
Het opnemen van een clausule in de arbeidsovereenkomst waarbij wordt vermeld dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij de pensioengerechtigde leeftijd is geen verboden leeftijdsdiscriminatie. Werkgevers kunnen deze clausule dan ook blijven opnemen in hun arbeidsovereenkomst.

Aantal keer bekeken: 233

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland