Kort geleden mochten we in Nederland de 17 miljoenste inwoner begroeten. Daarmee is Nederland het dichtstbevolkte land van Europa. In Nederland wonen nu bijna 500 inwoners per vierkante kilometer. In de meeste andere landen ligt dat op de helft of minder. Het inwonersaantal wordt niet meer bepaald door het aantal geboortes, maar vooral door het grote aantal immigranten. Sommigen pleiten vurig voor arbeidsmigranten. Terecht?

De voors en tegens op een rijtje.

Argumenten vóór arbeidsimmigratie
De arbeidsmarkt in Nederland vertoont, ondanks een structurele werkloosheid van ca 300.000, al enige tekenen van krapte. Dat geldt al langere tijd voor gespecialiseerde ICT-ers, maar in andere functies begint de krapte heel langzaamaan ook voelbaar te worden.

Nederland vergrijst en dat betekent dat de verhouding tussen het aantal pensionado’s (en niet-werkenden in het algemeen) en werkenden straks scheef gaat lopen. Minder werkende mensen zouden dan meer uitkeringen moeten betalen.

Het aantal geboortes in Nederland loopt steeds verder terug. Nog nooit in meer dan 100 jaar was het geboortecijfer zo laag als in 2015. Er worden dus steeds minder toekomstige werknemers geboren in Nederland.

Argumenten tegen arbeidsimmigratie
Arbeidsmigranten zijn relatief vaker werkloos dan autochtone Nederlanders. Daarnaast zijn ze vaker laagopgeleid en vaker arbeidsongeschikt. Verder zullen arbeidsmigranten ook de pensioengerechtigde leeftijd bereiken (en dus een uitkering krijgen).
Zolang de sociale voorzieningen en het uitkeringsniveau in Nederland beter (lees hoger) zijn dan in andere landen, zullen sommige arbeidsmigranten om die reden naar Nederland komen.

De kans op schijnconstructies is groot omdat werknemers uit landen als bijvoorbeeld Polen, Roemenië, Bulgarije voor een beloning ónder het Nederlandse minimumloon aan de slag willen. Dit komt doordat het minimumloon in die landen soms op 10 tot 20% van het Nederlandse minimumloon ligt. Het Nederlandse minimumloon is vrij gemakkelijk te omzeilen als men als zelfstandige aan de slag gaat.

Er wordt de laatste jaren veel gesproken over robotisering, de verwachting is dat machines op termijn steeds meer werk van de mens zullen overnemen. Sommigen zijn bang dat de mens als werknemer overbodig zal worden. Extra arbeidsmigranten zijn dan dus economisch gezien overbodig.

Conclusie
Nederland raakt voller en voller en het aantal structurele werklozen is te hoog. Arbeidsmigranten die vaardigheden hebben die we in Nederland tekort komen, zouden een welkome aanvulling zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Arbeidsmigranten aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn economisch gezien niet van toegevoegde waarde. Het sociale aspect is in deze afweging buiten beschouwing gelaten.

De zogenaamde gelukszoekers, migranten die slechts naar Nederland komen omdat de lonen hoger zijn en de sociale voorzieningen en uitkering beter, zullen de Nederlandse economie niet vooruit helpen.

Aantal keer bekeken: 318

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Dick Klinkhamer on 12 april 2016 at 11:35am

De P&O wereld doet er m.i. verstandig aan om pakkende maatregelen te bedenken en te bespreken voor de groep 50+. Niet zozeer omdat deze groep een uitzonderingspositie zou moeten genieten, maar omdat het aan de kant zetten en ze daar te laten (de welwillende werkgevers niet te na gesproken uiteraard) de economie ernstig in gevaar zal brengen. Uw klanten bestaan immers bij de gratie van werkgelegenheid (en dus bestedingsruimte) gegeven door u en andere bedrijven en organisaties. Gelet op de aanhoudende en kennelijk structurele werkloosheid van deze groep heeft het er veel van weg dat zij blijvend dupe dreigen te worden van de mentaliteit ieder voor zich en God voor ons allen. Daar helpt de inzet van een bekende sporter als ambassadeur voor een mentaliteitsomslag in denken ook niet tegen.
Voor wie uw klanten zijn tot 2040 gerelateerd aan leeftijden:
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide
NB discussies over toelating allochtonen worden trouwens een stuk eenvoudiger als delen van de bestaande beroepsbevolking niet worden 'vergeten'.

Reactie van Jan vd Zanden on 11 april 2016 at 5:41pm

Ach, u gooit het nu over een andere boeg. Prima.
Daarmee lijkt u te erkennen dat Michel Daas gewoon gelijk heeft met zijn conclusie/stelling.

Reactie van Cint Kortmann on 11 april 2016 at 2:27pm

Buitenlanders gebruiken een ZZP schijnconstructies en vervolgens zitten ze in de sociale regelingen. Kreten pakken als het zo uitkomt, hoe tendentieus kan een verhaal zijn. Overigens komen Midden-Afrikanen en Aziaten, die geen oorlogsvluchteling zijn, momenteel niet in relevante aantallen naar Nederland. De illegale arbeid hiervoor wordt ook meestal niet door politici aangeboden, zelfs niet door die van linker zijde. Het aantal mensen van rond de evenaar die met de Global Warming een veilig heenkomen moet zoeken zal de komende jaren wel toenemen. De meeste gaan echter nu al naar Azië.
Grote aantallen niet werkende mensen zijn altijd een probleem of mensen nu hier geboren zijn of niet; en ook niet alleen in Nederlandse G20 gemeenten..

Reactie van Jan van der Zanden on 11 april 2016 at 1:49pm

@Cint Kortmann:

Wat is er dom en arrogant aan de redenering:

"Als er veel werkloosheid is aan de allochtone onderkant van de arbeidsmarkt, dan heeft Nederland economisch geen behoefte aan nog meer laag opgeleide immigranten; integendeel dat schaadt de economie nog meer." Ik acht dat een waarheid als een koe.

Nederland heeft alleen economisch behoefte aan goed opgeleide mensen, die de schaarsten in de arbeidsmarkt exact opvullen.

Dit laat onverlet dat het om humanitaire redenen gewenst kan zijn een deel van de oorlogsvluchtelingen op te nemen; maar het is volstrekt onzinnig om daar economische argumenten voor te gebruiken. Helaas doen nog al wat (linkse) politici dat....

Nederland zit economisch helemaal niet te wachten op de vele midden-Afrikanen en Aziaten zonder enige opleiding, die op de golven van de oorlogsvluchtelingenstromen hun heil hier proberen te zoeken! Nog los van de sociale problemen die dit met zich meebrengt als het om grote aantallen gaat. Gaat u eens uw licht opsteken in de "mindere" wijken in onze G20 gemeenten: dan begrijpt u wat hier bedoeld wordt.

Reactie van Cint Kortmann on 9 april 2016 at 7:37pm

Ook voor HR mensen is het belangrijk om over je grenzen te kijken. Snel weet je dan dat Nederland helemaal niet dicht bevolkt is. In de wereld zijn er stedelijke gebieden die meer inwoners hebben dan Nederland. Wereldwijd trekken de mensen naar de stedelijke gebieden, inmiddels meer dan de helft van de wereld bevolking. Het beste is om je hierop voor te bereiden en er alvast aan te wennen. Een verhaal schrijven zo vol met zo weinig onderbouwing, vooroordelen en aannames over mede-Europeanen getuigd wel van erg veel domme arrogantie en gebrek aan aanpassingsvermogen.