In organisaties werkt men steeds vaker in multidisciplinaire teams. Deze teams zijn van een zeer diverse samenstelling en voeren vaak complexe taken uit. Voor het welslagen van een multidisciplinair team zijn zowel individuele als teamprestaties van belang. Maar hoe kun je nu zowel individuele als teamprestaties het best belonen?

Volgens Pearsall et al. (2010) hebben multidisciplinaire teams het meest baat bij een hybride beloningssysteem. Onder een hybride beloningssysteem verstaan zij een mix van individuele en teambeloning.

Voordelen van hybride belonen
Een voordeel van een hybride beloningssysteem is volgens Pearsall et al. (2010) dat hiermee het hulpgevend gedrag richting teamleden wordt gestimuleerd (De Dreu, 2007). Zij stellen dat medewerkers door een hybride beloningssysteem een meer pro-sociale motivatie ontwikkelen om informatie te delen die bijdraagt aan de groepsdoelen (De Dreu et al., 2008).

Een tweede voordeel van een hybride beloningssysteem is volgens Pearsall et al. (2010) dat hiermee de teammotivatie stijgt. Volgens Chen en Kanfer (2006) is teammotivatie vergelijkbaar met de individuele motivatie van medewerkers. Net als individuen, kunnen teams ook een bepaalde drive hebben. Doordat hybride beloningssystemen zowel gericht zijn op individuele als teamprestaties, levert het een extra push op. Deze push werkt als een soort tweetrapsraket. Eerst wordt de individuele motivatie opgestuwd, waarna de teammotivatie volgt.

Transactief geheugen
Een bijkomend voordeel van een hybride beloningssyteem is volgens Pearsall et al. (2010) dat het bijdraagt aan het vermogen van een team om kennis op een effectieve manier te delen. Hollingshead (2001) noemt dit vermogen ook wel het ‘transactief geheugen’. Hieronder verstaat hij ‘een coöperatieve manier van samenwerking waarbij relevante teamkennis wordt aangeleerd, onthouden en gedeeld’ (p.253).

Volgens Hollingshead (2001) zorgt een transactief geheugen ervoor dat teamleden zich kunnen focussen op hun eigen specifiek deel van de teammissie, terwijl zij er tegelijkertijd op kunnen vertrouwen dat hun teamleden zich richten op een ander onderdeel van de teammissie. Een transactief geheugen zorgt er volgens Hollinshead (2001) ook voor dat men informatie kan toebedelen aan het teamlid met een bepaalde specifieke verantwoordelijkheid zonder dat men het zelf ‘dubbel’ hoeft op te slaan. Op deze manier ontstaan er effectieve vormen van coördinatie (Austin, 2003).

Hybride belonen bij Insyde
Binnen Insyde, een ICT-bedrijf, werkt men volgens het principe van hybride belonen. Medewerkers binnen Insyde werken in autonome teams waarin zij software applicaties ontwikkelen. De mix van zowel individuele als teambeloning biedt volgens Jeroen Guldemond, CEO van Insyde, veel toegevoegde waarde. ‘Als teambeloning trekken we één keer per maand op vrijdag een fles champagne open om iets te vieren. De fles wordt gelabeld met een datum en iedereen mag zelf iets aandragen wat hij of zij het vieren waard vindt’.

Een andere teambeloning die men binnen Insyde inzet, zijn de bedrijfsuitjes. Volgens Guldemond is een belangrijke toegevoegde waarde van deze uitjes dat ze bijdragen aan de teamsfeer. ‘We gaan twee keer per jaar met het hele bedrijf op bedrijfsuitje. Bij eentje daarvan mogen de partners ook mee. Ook organiseren we soms een Film Festival of een Hackathon.’

Als individuele beloning verkiest men binnen Insyde de ‘medewerker van de maand’. Volgens Guldemond is dit een wisseltrofee binnen het bedrijf die als begerenswaardig wordt beschouwd. ‘Iedereen mag op ieder moment een collega voordragen als medewerker van de maand. Echter kun je de wisseltrofee ook binnen een dag weer ‘kwijt’ zijn omdat iemand anders hem verdiend heeft.

Een bijzondere beloning die men binnen Insyde ook toepast, is dat medewerker die langere tijd in dienst zijn speciaal in het zonnetje gezet worden. Volgens Guldemond gebeurt dit op meerdere manieren. ‘Als je 5 of 10 jaar in dienst bent, krijg je een mooi cadeau en een ‘I-survived-5/10-years-of-Insyde’ beker. Als je 5 jaar in dienst bent, mag je zeggen waar we gaan lunchen. Bij een 10-jarig dienstverband mag je een locatie voor een dinertje bepalen.’

Tot slot
De wijze van belonen bij Insyde laat goed zien dat individuele en teambeloningen elkaar kunnen versterken. Door individuele beloningen als de ‘medewerker van de maand’ krijgt de individuele motivatie van medewerkers een boost. Doordat hier teambeloningen aan worden toegevoegd, zoals champagne-momenten en bedrijfsuitjes, krijgt ook de teammotivatie een opkikker. Doordat beide vormen van beloningen elkaar versterken, leidt dit tot optimale teamprestaties.

Literatuur
Chen, G., & Kanfer, R. (2006). Toward a systems theory of motivated behavior in work teams. Research in Organizational Behaviour, 27, 223-267.

De Dreu, C.K.W. (2007), Cooperative outcome interdependence, task reflexivity, and team effectiveness: A motivated information processing approach, Journal of Applied Psychology, 92, 628-638.

De Dreu, C.K.W., Nijstad, B.A., & Van Knippenberg, D. (2008). Motivated information processing in group judgment and decision-making. Personality and Social Psychology Review, 12, 22-49.

Hollingshead, A.B. (2001). Cognitive interdependence and convergent expectations in transactive memory. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 1080-1089.

Pearsall, M.J., Christian , M.S., & Ellis, A.P.J. (2010), Motivating interdependent teams: Individual rewards, shared rewards, or something in between? Journal of Applied Psychology, 95 (1), 183-191.

Aantal keer bekeken: 432

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland