Nieuwe regel: aanbieden vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten
Vanaf 1 januari a.s. zijn werkgevers verplicht om na een contractperiode van 12 maanden een oproepkracht een vaste arbeidsomvang aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht dat jaar heeft gewerkt. Dit bepaalt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die per 1 januari a.s. in werking treedt. Wil je meer weten over de Wab, kijk dan hier: https://bit.ly/2EcRVCR

Wat je verder nog moet weten

Een werkgever moet ook een vaste arbeidsomvang aanbieden aan oproepkrachten die op 1 januari a.s. al langer dan 12 maanden als oproepkracht voor een bedrijf werken. De werkgever moet zijn aanbod doen voor 1 februari a.s. Als de werkgever dit aanbod niet doet of niet op tijd, dan kan de oproepkracht aanspraak maken op loon, te berekenen over het aantal uren waarvoor hij een aanbod had moeten krijgen. Oproepkrachten hebben vijf jaar de tijd om dit loon alsnog te vorderen bij de werkgever. Het is dus echt noodzaak dat werkgevers dit aanbod ook echt doen als dit is vereist.

Meer flexibiliteit?

Als een werkgever gebruik wil blijven maken van oproepkrachten, dan kan hij de volgende dingen doen om (een beetje meer) flexibiliteit te creëren:

• De werkgever kan al vóór 1 januari a.s. in gesprek gaan met de oproepkracht (die al langer dan 12 maanden in dienst is) en hem een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang per maand die minder is dan het gemiddelde over het afgelopen jaar. Een werkgever is voor 1 januari a.s. namelijk nog niet verplicht om een aanbod te doen op basis van het gemiddelde aantal uren over het voorgaande jaar.

• De werkgever kan van zijn oproepcontracten zogenaamde ‘jaarurencontracten’ maken. Dit houdt in dat de werkgever met de oproepkracht een vast aantal uren per jaar afspreekt, waarbij de uren vervolgens flexibel worden verdeeld over de verschillende maanden. Een jaarurencontract is weliswaar een flexibele overeenkomst, maar geen oproepovereenkomst in de zin van de Wab en de regels over het doen van een aanbod voor een vaste arbeidsomvang gelden dus ook niet bij zo’n jaarurencontract. Voorwaarde voor een jaarurencontract is wel dat het salaris gelijkmatig verspreid over het jaar wordt betaald.

Stel je spreekt af met een oproepkracht dat hij 360 uur per jaar werkt, dan ben je verplicht om hem maandelijks loon te betalen over 30 uur. Maar de inzet van de uren mag flexibel zijn. Dus in de drukke maanden rooster je de oproepkracht bijvoorbeeld voor 80 uur per maand in, terwijl hij in de rustige maanden dan niet of nauwelijks wordt ingezet.

• Tot slot geldt dat de oproepkracht het aanbod voor de vaste arbeidsomvang mag weigeren, als hij liever flexibel blijft. Wel moet er dan na een periode van 12 maanden door de werkgever opnieuw een aanbod voor een vaste arbeidsomvang worden gedaan.

Heb je vragen hierover?

Het bovenstaande betreft algemene informatie. Heb je vragen over jouw specifieke situatie, dan kun je altijd vrijblijvend e-mailen naar info@wesselvanderlans.nl of met ons bellen op 023-3034698.

Aantal keer bekeken: 218

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland