Recent is Abn Amro Bank NV veroordeeld tot voldoening van een bedrag groot euro 20.000 terzake geleden en te verwachten inkomensschade wegens een burn-out van een werknemer. De grondslag van de toewijzing was Werkgeversaansprakelijkheid, en goed werkgeverschap.

Ook wij krijgen steeds meer verzoeken om in te schatten inhoeverre een vordering van een werknemer dienaangaande kans van slagen heeft. Een door een werknemer opgelopen burn-out is lang niet altijd een reden voor werkgeversaansprakelijkheid of handelen in strijd met goed werkgeverschap.

Een werkgever is gehouden de arbeid en arbeidsomstandigheden zodanig in te kleden, dat voorzover mogelijk voorkomen wordt dat de werknemer schade lijdt ten gevolge van zijn werkzaamheden. In dat kader is het altijd verstandig om per email of in elk geval op schrift, te reageren op mondelinge of schriftelijke klachten of opmerkingen van de werknemer dat hij het te druk heeft, of om werkvermindering danwel assistentie verzoekt.
Aan zulke verzoeken moet door de werkgever gehoor worden gegeven, danwel moet zo'n verzoek met redenen omkleed worden afgewezen.

Grote organisaties met veel wisselingen binnen het management, opvolgende reorganisaties en een hoge werkdruk, lopen meer risico op werkgeversaansprakelijkheid wegens burnout, dan overzichtelijke organisaties met weinig verloop waar serieus en aantoonbaar op alle klachten van een werknemer wordt ingegaan voor wat betreft de werkdruk.

Ook zijn er werknemers die niet klagen, maar juist de steunpilaren zijn die altijd het licht zowel aan als uitdoen op de afdeling, en geen of nauwelijks vakantiedagen opnemen.

Zulke werknemers zijn een wandelende tijdbom, want ook al hebben zij niet geklaagd, ook in die gevallen had de werkgever hen voor zichzelf moeten behoeden en de werknemer moeten verplichten om vakantiedagen op te nemen. De recuperatiefunctie van vakantiedagen wordt heel serieus genomen, in elk geval voor wat betreft het wettelijk minimum van 20 vakantiedagen per jaar bij eenf ulltime dienstverband.
In geval van notoire vakantieweigeraars doet de werkgever er goed aan minimaal 2 maal per jaar schriftelijk te manen om vakantiedagen op te nemen, al was het maar voor de dossieropbouw.

Op grond van de jurisprudentie blijft de werkgeverschaansprakelijkheid bij burn out, een tombola.

Hartelijke groet,
Yvonne Sorensen

Aantal keer bekeken: 348

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Yvonne Sorensen on 14 september 2009 at 5:39pm
Leon,
Mooi, dank je!
Hartelijke groet,
Yvonne
Reactie van Léon Algra on 14 september 2009 at 10:59am
Ter aanvulling: het is mogelijk middels mijn website gebruik te maken van een indicatievragenlijst voor stress & burnout, gebaseerd op "Kwesties. Een Intake Indicatieprogramma". Verschaft een hoop duidelijkheid wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe hiermee om te gaan.
Reactie van Léon Algra on 13 september 2009 at 12:21pm
Jammergenoeg is er nog veel onduidelijkheid over stress én burn out. Om vast te kunnen stellen in hoeverre er een aansprakelijkheid voor een werkgever bestaat, zou het goed zijn om datgene wat zich 'in' het functioneren van een werknemer afspeelt op een gedegen wijze vast te stellen.

Het is misschien raadzaam om eens gebruik te maken van een beproefd instrument "Kwesties. Een Intake Indicatieprogramma" ter voorkoming van onjuistheden in vaststelling van werkgeversaansprakelijkheid.

www.psychowerk.nl
www.algraconsult.nl
www.algraconsult.ning.com