Als coachpoolbeheerder merken we in onze contacten bij grote organisaties -terecht- een toenemende interesse voor coaching als geïntegreerde tool bij Duurzame Inzetbaarheid. Daar waar grote DI-programma's als 'wasstraat' voor iedereen worden ingezet om zicht te krijgen op DI-behoefte of -noodzaak, is coaching hét instrument waarmee DI daadwerkelijk invulling krijgt én resultaat boekt. Een uitslag van een test of inzetbaarheidsmonitor kan een opmaat zijn om tot actie over te gaan, maar vaak gebeurt dat niet en gaat men snel weer over tot de orde van de dag. En dat is zonde, want juist als het opgevolgd wordt door goede coachingsgesprekken, kan zo'n testbevinding echt tot beweging aanzetten.

En natuurlijk is coaching ook los van andere DI-instrumenten een uitstekende investering voor het verkrijgen van duurzaam resultaat op DI-beleid. (Er zijn voorwaarden waaronder die coaching idealiter moet plaatsvinden, daarover meer in een volgend blog.)

Als we Duurzame Inzetbaarheidsbeleid definiëren als beleid dat zich richt op workability, vitality en employability, kunnen we constateren dat coaching op alle drie de pijlers een belangrijke bijdrage kan leveren.

Vitality
Daar waar vitality veelal gezocht wordt in lichamelijke fitheid, gezond eten en goed slapen, zijn er natuurlijk vele redenen die we bedenken om die vitaliteit nog even te parkeren. De trainer bij de sportschool staat je naast je crosstrainer vooral aan te moedigen er een tandje bij te zetten. Maar echt het gesprek aangaan over waarom je die trap niet neemt of wat ervoor zorgt dat je die koektrommel leegeet... daar heb je toch echt een coach bij nodig. Die je inzicht geeft in jouw valkuilen en gedachten die je belemmeren gezond gedrag te vertonen. En die je natuurlijk aanzet het anders te doen. Goede coaching leidt immers (snel) tot inzicht én actie.

Workability
Bij workability gaat om het werkvermogen, motivatie en work life balance. Hou je het allemaal vol, vind je het nog leuk wat je doet? Een coach kan je helpen inzichtelijk te maken hoe jij met meer plezier je werkende leven met je privéleven combineert. En dat 'jij' krijgt van de nadruk, want juist dat is voor iedereen anders. De een laadt bijvoorbeeld op van een wekelijkse feestavond, de ander van een boek lezen.

Vooral bij jongeren zien we dat social media een soort blauwdruk neerleggen van het ideale leven, waardoor niet alleen ontevredenheid kan ontstaan, maar ook een afstand tot de eigen kern. Het onvoldoende kennen van de eigen behoeften, beweegredenen en karakterstucturen is bij jongeren een belangrijk thema in coaching. Want het kennen van jezelf is een belangrijke voorwaarde voor werkgeluk.

En zo heeft iedere levensfase belangrijke coachthema's. Wij zien zelf bijvoorbeeld financiële coaching toenemen als een organisatie inzet op meer mobiliteit bij werknemers van 55 jaar en ouder. Met een helder financieel plaatje is het immers duidelijk wat de mogelijkheden zijn als je de laatste fase van je loopbaan ingaat. Misschien eerder stoppen met werken of deeltijdpensioen? Of is het financieel haalbaar om om te scholen en naar een minder betaalde, maar nieuwe en uitdagender werkkring uit te kijken?

Employability
Employability tenslotte draait om het omgaan met talenten, vaardigheden en wensen en verlangens zoals die zich in een loopbaan voordoen. Hoe investeer je in jezelf om het huidige werk leuker te maken, om beter te functioneren of om groei (horizontaal danwel verticaal) te realiseren? De maatschappij verandert, het werk verandert en hoe je omgaat met die continue stroom van veranderingen bepaalt in grote mate het persoonlijk werkgeluk en je mogelijkheden werk te krijgen en/of te houden. Coaches verkennen bijvoorbeeld samen met hun cliënten de vaak voorkomende weerstand tegen verandering (of überhaupt het thema 'duurzame inzetbaarheid') en onderzoeken het op waarde. Het resultaat draait om eigenaarschap: de medewerker staat zelf weer aan het roer en wacht niet af.

En...actie!
Met een coachprofessional ga je echt het gesprek over jezelf aan: het draait maar om één persoon en het is altijd precies op maat. Sneller dan met zo'n ervaren coach kom je niet tot de kern. Juist omdat coaching op de persoon is toegesneden, worden uitkomsten gedragen en komen mensen echt in beweging!

Meer weten over coachpoolbeheer? Neem contact op met 085-3030231

Aantal keer bekeken: 877

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland