Een neuscorrectie, een borstvergroting of het laseren van de ogen. Daar waar dit vroeger slechts was weggelegd voor filmsterren, wordt dit steeds meer een alledaags verschijnsel. Meer mensen raken geïnteresseerd in cosmetische chirurgie en de ingrepen zijn nu ook betaalbaar geworden voor de ‘gewone’ man. U vraagt zich wellicht af, wat u hier als ondernemer mee te maken heeft. Voor u gaat dit een rol spelen wanneer een werknemer, als gevolg van een cosmetische ingreep, niet kan werken. Maakt de werknemer gedurende die tijd bijvoorbeeld nog wel aanspraak op loondoorbetaling wegens ziekte?

Als niet wordt gewerkt, is geen loon verschuldigd. Zo luidt de simpele hoofdregel. Een uitzondering hierop is de loondoorbetaling tijdens ziekte van de werknemer. Ziekte wil zeggen een lichamelijke of psychische toestand die de werknemer verhinderd zijn arbeid te verrichten. Als een werknemer griep heeft of zijn been breekt, is duidelijk dat hij ziek is. Die dagen houdt hij recht op 70 % van zijn loon, als geen hoger percentage is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of geldende CAO.

Deze uitzondering geldt niet onverkort. Een werkgever hoeft het loon niet door te betalen als de werknemer de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. Je zou denken dat het kiezen voor een cosmetische ingreep hieronder valt. Iemand ondergaat de ingreep immers niet uit medische noodzaak, maar uit esthetisch oogpunt. Toch is dit niet het geval. Zo oordeelde de rechter dat het niet voor het risico van de werknemer kwam dat hij als gevolg van een sterilisatie vijf dagen niet kon werken. In een ander geval stelde de rechter vast dat een werkneemster die mee deed aan het tv-programma ‘Make me beautiful’ haar arbeidsongeschiktheid niet opzettelijk had veroorzaakt.

Volgens de huidige stand van zaken betekent dit het volgende. Voor de werknemers die bijvoorbeeld hun ogen laten laseren gelden de dagen dat ze niet kunnen werken als ziektedagen. Om discussie voor te zijn, is het verstandig om voorafgaand aan de cosmetische ingreep met uw werknemer te overleggen. Spreek bijvoorbeeld een combinatie af van ziekte- en vakantiedagen. Overleg ook wat u zult doen als er onverhoopt complicaties optreden na deze ingreep.

Als u vooraf dergelijke zaken bespreekbaar maakt en de afspraken op papier zet (een mail voldoet) dan voorkomt u een vervelende discussie met uw werknemer. Ook hier geldt voorkomen is beter dan genezen.

Heeft u vragen over deze situatie of andere vragen over arbeidsongeschiktheid? kijk dan bij Juridische adviseurs

Aantal keer bekeken: 1017

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Martine Behrens on 28 januari 2011 at 9:41am
@wim. Ik ben het helemaal met jou eens. Ik baseer mijn blogs op praktijkvragen die ik krijg van ondernemers en HR managers. Mijn eerste antwoord op een dergelijke vraag over verlof en operatie is: treed in overleg met elkaar en regel het gewoon. Daar nemen de ondernemers geen genoegen mee en zij willen weten hoe ' het juridisch zit'. Het is mijn vak dus dat zoek ik graag voor ze uit. Maar zeg daar wel bij, ' je weet nu hoe het juridisch zit, hou dat in je achterhoofd en ga het gesprek open aan en keg de afspraken wel even per mail vast'.
Reactie van Wim van Druten on 27 januari 2011 at 9:57pm
@ Erik
Met mijn opmerking wil ik een manier van kijken aangeven en deze is niet gebaseerd op enige juridische basis. Ik wil hiermee bereiken dat discussies over dit soort onderwerpen/thema’s niet belanden in een juridische haarkloverij en een welles / niets conflict over rechten en plichten binnen i.d.g. het kader van “ziektewet”. De huidige inbedding van arbeidsverhoudingen in termen van regelgeving is gebaseerd op een industrieel tijdperk. De aanleiding hiervoor was meer op controle en beheersing gericht.
De complexiteit (wetgeving en jurisprudenties) en hoeveelheid (bureaucratie) is dusdanig dat hele bevolkingsgroepen hier nu mee bezig zijn en hun brood mee verdienen. Terwijl een begrip als contractvrijheid compleet over het hoofd gezien wordt. Je kunt bijna alles onderling regelen als je het er maar over eens bent. Maar daarvoor moet je je wel minder vaak willen verschuilen achter “de regeltjes” en de dialoog aangaan.
Dus een aantal stelsels kun je gewoon negeren en moeten overboord. Pas dan kom je aan zinvol werk toe. Overigens zie ik deze problematiek heel vaak op HR blogs en dus ook op HRBase. “Het toe redeneren naar regeltjes in de juridische context”. Hierbij ontgaat dan elk Human maatwerk. De dood voor ondernemerschap, creativiteit, innovatie en uiteindelijk HR.
Reactie van Erik van de Polder on 27 januari 2011 at 7:21pm
@wim: Ik ben benieuwd waar je dat op baseert... "elke ingreep die tot doel heeft het... welzijn te verbeteren valt onder de ziektewet".
Volgens mij kan medische consultatie vaak gewoon in eigen tijd gebeuren. Een operatie waardoor iemand een bepaalde periode zijn werk niet kan uitvoeren vind ik een uitzonderingssituatie. Dan kijk je afhankelijk van de situatie wat je afspreekt. In het geval van een cosmetische operatie kan ik me voorstellen dat je daar geen volledig ziekteverlof voor toekent. Wel ben ik het met Wim eens dat hier vaak ook een psychologisch nut mee is gediend.
Reactie van Martine Behrens on 27 januari 2011 at 4:29pm
@Wim. Uiteraard waardeer ik jouw suggesties hoe hier intern mee om te gaan. Begrijp mij niet verkeerd, hoor!
Reactie van Wim van Druten on 27 januari 2011 at 4:12pm
@ Martine
Het gaat me niet om (nieuwe) definities.
Ik geef alleen aan hoe je er binnen organisaties ook naar kunt kijken en mee om kunt gaan.
Reactie van Martine Behrens on 27 januari 2011 at 3:36pm
@Lucilla Goed om te lezen dat onderling overleg en goede communicatie zoals in jouw geval vruchten afwerpt. Werknemer neemt dan ook zelf verantwoordelijkheid.

@Wim Het lastige is dat er verschillende definities van ziekte of medisch gebrek bestaan in de Nederlandse wetgeving en die zijn niet eenduidig. De term psychologische welzijn kan al best lastig zijn bijv.
Reactie van Lucilla Heinemans on 27 januari 2011 at 2:22pm
Ik heb dit nn het verleden al eens meegemaakt. In goed overleg met de werknemer zijn er destijds afspraken gemaakt. Uiteindelijk hebben we overeengekomen dat de werknemer de helft van de te verwachten verzuimduur (in dit geval 2 weken en dan volledige werkhervatting) voor zijn rekening zou nemen. De werknemer gaf aan dat dit een initiatief/wens van zijn kant is en er ook een investering tegenover mag staan. Achteraf hebben beide partijen dit als een prettige oplossing ervaren.
We hebben van tevoren ook gesproken over een mogelijk langere ziekteduur door complicaties na een operatie. Gelukkig hebben we hier geen beroep op hoeven doen.
Reactie van Wim van Druten on 27 januari 2011 at 1:52pm
Misschien kun je beter uitgaan van de definitie dat; elke ingreep die tot doel heeft het fysieke of psychologische welzijn van de medewerker te verbeteren valt onder de ziektewet.
Een werkgever heeft belang bij een (nog) gezondere werknemer.

Ook vanuit andere invalshoeken zoals langer doorwerken, MVO, voorkomen van -beroeps- ziekten zoals diabetes, zwaarlijvigheid, (long-)kanker, ME, burn-out / overspannenheid, etc. etc. is een preventief en ondersteunend beleid te verdedigen.
Dus vanuit de opvatting dat je medewerkers lekker in hun vel moeten (kunnen blijven) zitten is een liposuctie of penisvergroting met toepassing van de ziektewet te rechtvaardigen.
Reactie van Martine Behrens on 27 januari 2011 at 1:07pm
Beste Sabine,

Uiteraard is niet elke ingreep ten nadele van de werkgever. Vandaar mijn advies om vooraf overleg te hebben tussen werknemer en werkgever en dan kan de reden van de cosmetische ingreep ook worden meegenomen.
Reactie van Sabine on 27 januari 2011 at 12:07pm
Niet elke cosmetische ingreep lijkt mij ten nadele van de werkgever. Dit zul je per geval moeten bekijken lijkt mij. Als er al ziekteperiodes vooraf gaan aan de operatie en deze operatie de klachten wegneemt lijkt het me ook in het voordeel van de werkgever.

Ik geef toe dat er operatie zijn die uitsluitend over het mooier worden gaan, maar het is bekrompen om te denken dat elke cosmetische ingreep uitsluitend voor de mooi is en niets met een ziekte of serieuze klachten te maken zouden kunnen hebben.