De economie 2.0: is er leven na de economische crisis voor de ZZP-er

2009 is voor veel zelfstandige interimmers een dramatisch jaar geweest vanwege de economische recessie. In mijn laatste blog over de economie 2.0 (begin 2009) heb ik mijn optimistische kijk op de toekomst van de ZZP-er gegeven; een klein jaar later is het tijd om de balans eens op te maken…!

Allereerst maar weer even terug naar de tijd dat alles nog goed leek en er van een economische recessie geen sprake was: MKB Nederland verwoordde het destijds (eind 2008) als volgt:
Volgens Loek Hermans, voorzitter van MKB Nederland is de groei van ZZP’ers niet meer te stuiten. Hermans is volgens eigen zeggen: “blij met de positieve stijging van het aantal Zelfstandigen zonder Personeel. Volgens Hermans zouden werkgevers minder administratieve lasten hebben en minder betutteling van het sociale stelsel.” Op termijn voorziet de MKB voorzitter wel problemen op het gebied van de WW, WIA, AOW etc. Volgens MKB Nederland zal binnen 2 jaar het aantal ZZP’ers verdubbeld zijn. Dit zou betekenen dat we in 2010 ca 2 miljoen ZZP’ers in Nederland kunnen tellen. Volgens MKB Nederland zijn ZZP’ers mensen die de plaats innemen van mensen die in loondienst zijn.

In 2010 ca. 2 miljoen ZZP-ers voorspelde Loek Hermans in 2008! Maar nu even de werkelijkheid anno 2010. Hoeveel ZZP-ers zijn er nu werkelijk? Volgens het CBS lagen de cijfers in 2008 al wat lager dan de miljoen ZZP-er waar het MKB over spreekt. In werkelijkheid waren er in 2008 ruim 640.000 ZZP-ers actief volgens het CBS. En in het tweede kwartaal van 2009 stagneerde de groei van het aantal ZZP-ers en nam zelfs af met 1% volgens woordvoerder Vergeer van het CBS. Er is daarmee sprake van een duidelijke trendbreuk t.o.v. de explosieve groei van de afgelopen jaren.

2009 is een moeilijk jaar geweest voor veel ZZP-ers. Meer dan de helft van het aantal ZZP-ers heeft het eigen inkomen in 2009 fors zien dalen. Ruim een kwart viel meer dan 20% terug zo blijkt uit de ZZP monitor van ZZP-platform Myler. Volgens het CBS stopten ruim 20.000 ZZP-ers in 2009, waarvan inmiddels 40% weer in loondienst is getreden… kortom, kommer en kwel… of toch niet?

Ik durf de stelling aan dat het Nederlandse bedrijfsleven de economische crisis overleeft dankzij de ZZP-ers, uitzendkrachten en tijdelijke contractanten! Bedrijven die werken met een grote flexibele schil hebben de teruggang in orders en omzet makkelijker kunnen opvangen, dan de traditioneel ingestelde bedrijven met veel vaste mensen op de loonlijst. Bijkomend voordeel voor de overheid is dat de ZZP-er geen beroep kan doen op WW (er is wel een uitkeringsregeling voor zelfstandigen via de Gemeente, maar de praktijk leert dat slechts weinigen een beroep doen op deze uitkering en een nog kleiner aantal ook daadwerkelijk de uitkering toegewezen krijgt) waardoor de collectieve uitkeringslasten beperkt zijn gebleven.

Waarom wordt de ZZP-er dan door de overheid en de gemiddelde werknemer (die niet verder kijkt dan zijn neus lang is en ook alleen maar na-wauwelt wat anderen lopen te roepen), nog steeds afgeschilderd als mensen die alleen maar “op het grote geldverdienen” uit zijn, geen binding hebben met het bedrijf of instelling waarvoor ze werken en behoren tot de categorie “grote graaiers”..??? Laatst nog kwam een korpschef (Mirjam Barendse regio Brabant Noord) in opspraak omdat zij zich als interimmer zou verhuren voor 1400 euro per dag. Iedereen sprak er weer schande van; RTL- nieuws die dit naar buiten bracht voorop!

Ik wil daarom een oproep doen aan de Haagse politiek en het Nederlandse bedrijfsleven: “hou op met de ZZP-er in de beklaagdenbank te zetten! Zonder ZZP-ers had de Nederlandse Economie nog veel dieper in het moeras gezeten, waren de uitkeringslasten de pan uit gerezen en waren veel meer bedrijven failliet gegaan!”
Wanneer leert de politiek en het bedrijfsleven nu eens om de ZZP-er massaal in de armen te sluiten en ze de credits te geven die ze verdienen; zij zijn het die de grootste klappen hebben opgevangen van het ineenstorten van de economie. Hoelang duurt het nog voordat we dit gaan inzien met z’n allen? Dat de SER geen vertegenwoordiging van ZZP-ers in de SER nodig acht, spreekt denk ik boekdelen en laat zien dat het traditionele (georganiseerde) bedrijfsleven, vakbonden en politiek (door mij gemakshalve representanten van de oude economie 1.0 genoemd) nog lang niet de mindshift naar de nieuwe economie 2.0 hebben gemaakt… de tijd zal het leren!

Adriaan Brouwer

Aantal keer bekeken: 103

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland