Op 25 mei 2012 is de tekst van het Lenteakkoord uitgelekt. Dit akkoord bevat een groot aantal wijzigingen die van belang zijn voor werkgevers en werknemers. Er is al eerder geschreven over de reiskostenvergoeding, zodat ik hier niet op in zal gaan. Andere belangrijke wijzigingen zijn de volgende.

 

Pensioengerechtigde leeftijd
De pensioengerechttigde leeftijd zal met één maand verhoogd worden per 2013. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd verder worden verhoogd, zodat per 2019 de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar wordt. Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. In 2014 zal de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar.

In veel arbeidsovereenkomsten en CAO’s staat vermeld dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Nu de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd, kan dit problemen opleveren als de werkgever afscheid wenst te nemen van een werknemer bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De pensioengerechtigde leeftijd is dan immers een andere dan vermeld in de arbeidsovereenkomst. In dat geval zal de arbeidsovereenkomst waarschijnlijk niet eindigen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, omdat dit niet de pensioengerechtigde leeftijd is en zal de arbeidsovereenkomst ook niet van rechtswege eindigen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, aangezien partijen dit niet overeen gekomen zijn. Het is dus van belang dat werkgevers hierop letten als de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd wordt. Overigens is hier uiteraard nog geen jurisprudentie over.

Arbeidsmarkt
Per 2013 wordt de WW-premie voor werkgevers tijdelijk verhoogd en vanaf 2014 moeten de werkgevers maximaal de eerste zes maanden van de WW-uitkering van hun werknemers betalen. Dit zou ertoe moeten leiden dat werkgevers zich inzetten voor het vinden van een nieuwe baan indien zij werknemers ontslaan. Voorts wordt de hoogte van ontslagvergoedingen beperkt. De ontslagvergoeding kan worden gebruikt voor omscholing en van werk-naar-werk trajecten.

Voorts zal het ontslagrecht gewijzigd worden. Volgens het huidige ontslagrecht kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of hij kan de arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de kantonrechter. In het Lenteakkoord staat dat er een repressief ontslagstelsel komt voor werknemers. Dit betekent dat een werkgever de arbeidsovereenkomst kan beëindigen – na het volgen van een verplichte, interne hoorprocedure - en dat de werknemer, indien hij het daar niet mee eens is, een procedure tegen zijn werkgever kan starten. Bij korte dienstverbanden zal zo’n procedure voor een werknemer weinig opleveren, zodat de kans klein is dat een werknemer in dat geval zijn ontslag aanvecht.

Wat betekent dit?
Het Lenteakkoord heeft grote gevolgen voor werkgevers en werknemers. Of het Lenteakkoord ook daadwerkelijk doorgevoerd wordt, is de vraag. Het Lenteakkoord zijn enkel de plannen van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Voordat deze plannen aangenomen worden als wet, zal er een hele procedure en maatschappelijke discussie aan vooraf gaan.

Aantal keer bekeken: 995

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland