Als het gaat over leren en veranderen, wordt nog vaak gestart bij zwakke punten. Dat begint al op school waar leerlingen bijles krijgen voor een vak waar zij een onvoldoende voor staan. Later als medewerker resulteert een B score in het beoordelingsgesprek (‘behoeft verbetering’) in een coachingstraject. Bij deze zogeheten deficiëntie-benadering is de idee dat de kloof tussen de aanwezige en de vereiste competenties te dichten. Deze insteek is natuurlijk niet fout. Iemand die met een blindedarmontsteking in de operatiekamer ligt, hoopt dat de chirurg van dienst ervaren is in het verwijderen van een ontstoken blindedarm’.

Beter prestaties

Maar uit diverse onderzoeken komt naar voren dat de productiviteit van iemand hoger wordt wanneer je focust op sterke punten. Sterke punten zijn natuurlijke patronen in denken en doen en bij toepassing er van geven ze energie en leiden ze tot goede prestaties. Bij de sterke punten-benadering ligt bij ontwikkeling de focus op het optimaliseren van talenten en niet zo zeer op het verbeteren van de zwakke kanten van medewerkers. De insteek is om bij medewerkers talenten te ontdekken, te waarderen en om deze met bijvoorbeeld training, coaching en of begeleiding op de werkplek verder te ontwikkelen tot echte sterktes. Bij deze benadering voelen medewerkers zich meer gezien en omdat hun taken op hun talenten worden afgestemd worden deze optimaal benut.

Het octogram

Hoe nu talenten te identificeren? De octogrammeting is een praktische en wetenschappelijk gefundeerde meting en geeft inzicht in persoonlijke gedrag- en werkstijlen (soft skills). Met het in kaart brengen van werkstijlen kan worden gekeken wat voor werkzaamheden het beste bij iemand passen en kan een goede start worden gemaakt met de verdere ontwikkeling van de sterke punten van individuen. Klik hier voor een filmpje over de octogrammeting.

Maar eenvoudige vragenlijsten bewijzen ook hun waarde. Stuur een e-mail naar info@vandenbergtraining.nl als je deze wilt ontvangen.


De sterke punten benadering en HNB

Een van de aanvliegroutes van Het Nieuwe Beoordelen is focus op talenten. Het is nu aan de medewerkers en leidinggevenden om een echt gesprek te voeren over prestaties en ontwikkeling, onder welke naam dan ook. Want waar het bottom line om gaat is dat medewerkers met plezier presteren en zich ontwikkelen én dat de schoorsteen van de organisatie blijft roken, nu en in de toekomst. En dan is voortbouwen op sterke punten een beter startpunt dan het repareren van zwakke punten.

Als medewerkers ruimte krijgen om de invulling van hun functie meer af te stemmen op hun unieke kwaliteiten, dan krijgen zij meer zelfvertrouwen, zijn zij meer betrokken, presteren zij beter en zullen minder vaak verzuimen. Daarom breek ik al jaren een lans om medewerkers in hun kracht te zetten. Zowel organisaties als medewerkers worden er beter van. Het is echt de hoogte tijd om te focussen op de sterke punten!

Aantal keer bekeken: 921

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Jacco van den Berg on 7 oktober 2016 at 7:07am

Beste Mirella,

Bedankt voor je uitgebreid reactie en waardevolle aanvullingen. Zeker die dat sterkpunt ook een valkuil heeft. Dank je wel.

Een fijne dag verder.

Jacco

Reactie van Mirella Eickhof on 6 oktober 2016 at 4:41pm

Vanuit bijvoorbeeld ontwikkelassessments, krijg je zicht op iemands sterke en minder sterke kanten. Als diegene zich wil ontwikkelen, is het verstandig juist zijn of haar kwaliteiten in te zetten. Al ben je ergens een ster in, dan nog is vooruitgang mogelijk. Het accent leggen op sterke punten, wat gekoppeld is aan capabel zijn en plezier, werkt motiverend. Het zorgt ervoor dat mensen willen en gaan groeien.

Wanneer je de focus legt op het verbeteren van iemands minder goede punten, kost dat tijd, energie, weerstand, overredingskracht e.d.. Behalve dat de persoon er minder vaardig in is, vindt deze het doorgaans niet leuk. Hoe effectief ben je dan?

Sterke als minder sterke punten hebben overigens als een medaille twee kanten. In sommige situaties werkt het positief. In een andere context kan het tegen je werken.

Bij het ontwikkelen van sterke kanten is het zinvol het volgende mee te nemen:

Hoe ga je die krachten benutten: Accent op het gebruik van iemands sterke kanten.

Doorgeschoten kwaliteiten: Zicht op wanneer een kwaliteit een valkuil kan worden.

Ontwikkeltips: Om vaardigheden te vergroten. Bij voorkeur waar je al goed in bent.

Omgaan met ontwikkelpunten: Ongeacht of het om sterke op minder sterke punten gaat. Centraal staat bewustwording van die leerpunten en het accepteren hiervan en/of met alternatieven of oplossingen komen.

Nogmaals:
De focus op het ontwikkelen van je sterke kanten, geeft energie. De nadruk op het verbeteren van minder vaardige kanten, kost energie. TENZIJ iemand ervoor kiest om hier aan te willen werken. Dan is er sprake van een ontwikkelbehoefte. Dat laatste kan je trouwens meten.

Reactie van Jacco van den Berg on 5 oktober 2016 at 8:51pm

Beste Jantien,

Dank je wel en een mooie opsomming.

Een fijne dag.

Jacco

Reactie van Jantien Rentenaar on 5 oktober 2016 at 10:36am

Helemaal eens met je artikel Jacco. Ik geloof absoluut dat dit werkt en in de praktijk bewijst het zich ook elke keer weer. Een aantal manieren voor managers om met talenten van medewerkers aan de slag te gaan:

1. (H)erken de talenten van je medewerker
2. Bepaal samen doelen die aansluiten bij deze talenten
3. Stuur op deze doelen en niet (alleen) op werkinhoudelijke doelen
4. Stimuleer medewerkers om hun talenten op andere plekken in de organisatie in te zetten
5. Daag medewerkers uit andere talenten in te zetten dan ze nu doen
6. Doe het samen en geef vertrouwen!

Reactie van Jacco van den Berg on 3 oktober 2016 at 7:23pm

Beste Bert-Jan,

Bedankt voor je reactie en ik ga er even op kauwen ...

Een fijne dag.

Jacco

Reactie van Bert-Jan van der Mieden on 3 oktober 2016 at 2:30pm

Prima om uit te gaan van de sterke kanten, de kwaliteiten en de talenten van de medewerkers, maar de praktijk wijst uit dat je het daar niet mee redt. Sterker nog: Als je dit eenzijdig doet, kan het leiden tot enorme geldverspilling en frustraties. Mensen zijn een eenheid in verscheidenheid: We hebben onze ware persoonlijkheid, ons Zelf, en die kunnen we ontplooien. Dat is de mens met diens talenten, enz. Maar we hebben ook een schijnpersoonlijkheid, met onze reacties vanuit onzekerheid, minderwaardigheidsgedachten en -gevoelens en de compensatie daarvan. Als je daar niets mee doet en geen regie over krijgt dan gaat het niet werken. We communiceren namelijk vanuit beide persoonlijkheden. Het concept Levensregisseur voorziet erin om ons uit onze schijn te ontwikkelen en ons Zelf te ontplooien en te realiseren. Dat werkt in de praktijk en dan komen talenten,kwaliteiten en vaardigheden echt uit de verf!