De lente breekt aan en dus alles over vakantie...

Nu de zon buiten gaat schijnen en iedereen weer naar buiten gaat, worden ook plannen gemaakt voor de vakantie. Werknemers en vakantierechten: wat zijn de regels omtrent opbouw, opname, aanwijzen van verplichte dagen door het bedrijf en verschil met vakantietoeslag.

Opbouw van vakantiedagen
Voor ieder jaar dat de werknemer op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam is, heeft hij recht op minimaal 4 maal de (overeengekomen) arbeidsduur per week. De opbouw van de vakantierechten begint vanaf het in dienst treden (werkzaam worden) van de werknemer.
Concreet betekent dat:
Een werknemer die over 5 dagen per week 40 uur werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 x 40 = 160 uren vakantie. Neemt de werknemer 40 uren (5 dagen) vrij, dan verbruikt hij 1/4 van zijn vakantierecht waarvoor hij een week vrij is. Over deze 5 dagen wordt het loon doorbetaald voor in totaal 40 uren.Een werknemer die over 3 dagen per week 24 uren werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 x 24 = 96 uren vakantie. Neemt deze werknemer 24 uren vrij, dan verbruikt hij ook 1/4 van zijn vakantierecht, waarvoor hij een volledige week vrij is. De parttimer krijgt echter over deze week minder loon doorbetaald, namelijk over drie dagen voor in totaal 24 uren.

Opnemen van vakantie
Volgens de wet geeft een werknemer aan wanneer hij met vakantie wilt. Als werkgever kun je dat verzoek schriftelijk afwijzen binnen 2 weken met gewichtige redenen. Doe je dat als ondernemer niet, dan is de vakantie zoals de werknemer dat voorstelt een feit. Als je als werkgever het verzoek tijdig hebt afgewezen, dan bepaal je als werkgever de vakantie.

In overleg met alle werknemers of ondernemingsraad kan per jaar worden bepaald dat het bedrijf gedurende een bepaalde periode is gesloten. Iedere werknemer is in die periode verplicht vrij en neemt dus vakantie op. Als een dergelijke sluiting duidelijk en tijdig wordt gecommuniceerd, dan levert dat meestal geen problemen op.

Stuwmeren aan vakantiedagen
Het initiatief voor het opnemen van vakantie ligt dus bij de werknemer. Als een werknemer geen vakantie opneemt in een jaar dan blijven deze rechten bestaan en deze gaan over naar het volgende jaar. Vakantierechten vervallen pas na 5 jaar. Het kan dus voorkomen dat werknemers zogenaamde stuwmeren aan vakantiedagen hebben.
Mijn advies aan werkgevers is om werknemers te stimuleren vakantie op te nemen in een jaar. Treedt in overleg met je werknemers en bekijk in het jaar hoe deze dagen opgenomen kunnen worden.

Er is een wetsvoorstel ingediend voor aanpassing van de vakantiewetgeving in Nederland. Onder andere een verkorte verjaringstermijn van 18 maanden. Hou deze wijziging goed in de gaten! Het wetsvoorstel bevat ook nieuwe regels over ziekte en vakantie. Dit onderwerp heb ik buiten deze blog gehouden.

Er is ook wettelijk bepaald dat een werknemer recht heeft op vakantietoeslag, 8% over zijn loon. Meestal wordt deze toeslag uitbetaald in mei of juni. Deze toeslag of bijslag moet niet verward worden met vakantiegeld. Vakantiegeld is het loon dat wordt betaald ten tijde van de vakantie van werknemer.

Tot slot een aantal tips voor werkgevers:
1. goede administratie van vakantiedagen is de verantwoordelijkheid van de onderneming;
2. bespreek aantal vakantiedagen tijdens een functionerings- of beoordelingsgesprek;
3. bepaal aan begin van het jaar op welke dagen het bedrijf collectief sluit;
4. hou de wetgeving met betrekking tot de verjaring in de gaten.

Aantal keer bekeken: 136

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland