Waarom het tijd is om managementtheorieën achterwege te laten en medewerkers de ruimte te geven om te innoveren

Door nieuwe technologie wordt onze manier van leven verbeterd. Op medisch gebied helpen krachtige analyses onderzoekers om het menselijk lichaam beter te begrijpen en ziekten sneller te genezen. Op roboticagebied ontwikkelen bedrijven. Op roboticagebied ontwikkelen bedrijven spraakgestuurde exoskeletten om patiënten met rugletsel weer te helpen lopen. Zelfs alledaagse consumentenproducten worden duurzamer ontwikkeld met behulp van innovatieve technieken, zoals deze schoenen die helemaal zijn gemaakt van algen.

Nieuwe technologieën leveren ook toegevoegde waarde aan de zakenwereld, maar hun potentieel wordt slechts voor een fractie benut. Bedrijven benutten deze vooruitgang in analytics, automatisering en de cloud niet om de manier te veranderen waarop zij medewerkers aansturen en aanmoedigen om creatief te denken, maar passen ze alleen toe op de gedateerde bedrijfsmodellen die meer waarde hechten aan productiviteit dan aan echte verandering.

Dit komt neer op een managementbenadering die minder gericht is op facilitering dan op productiviteit. De beste managers begrijpen dat medewerkers optimaal presteren wanneer ze de ruimte hebben om zich intellectueel te ontwikkelen, niet wanneer ze worden geplaatst onder een verouderde managementtheorie. Als medewerkers dus worden aangemoedigd om creatief te denken en slimmer te werken, leidt dat weer tot verbeterde productiviteit en prestaties.

Het tegenargument is dat bedrijven er zijn om geld te verdienen en stakeholders van dienst te zijn. Medewerkers blijven echter hun meest waardevolle eigendom. Als bedrijven optimaal willen profiteren van hun investeringen in de werving, het salaris en de training van hun mensen, is het alleen maar logisch om hen de hulpmiddelen en de omgeving te bieden waarin zij tot bloei kunnen komen.

Stop met de managementtheorieën
Je weet nooit wanneer iemand inspiratie krijgt. Dat kan gebeuren als een medewerker onder de douche staat, even gaat hardlopen of in het geval van Frank Gehry naar een verfrommeld papiertje kijkt. Traditionele controlemechanismen zijn niet ontworpen voor dit type vrijdenken buiten de werkdag van 9 tot 5, en de managementmodellen die sindsdien hierop zijn geïnspireerd, wijken hier niet vanaf.

Managementtheorieën komen gewoonlijk hierop neer: ´meer een modekreet dan iets substantieels´. Hierdoor is het moeilijk om tot de kern te komen en meetbare resultaten toe te passen. Ik kwam onlangs een artikel tegen waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 'heroïsch leiderschap' en 'post-heroïsch leiderschap', dat bij nader inzicht precies hetzelfde betekent. Dit herinnerde mij aan het bekende verschil van Peter Druckers tussen ´effectiviteit en efficiëntie´.

De nieuwste modekreet in HR en management is de ´vloeibare workforce´ die betrekking heeft op het aannemen van mensen die graag werken in een team, openstaan voor nieuwe concepten en trainingen, en constant hun vaardigheden willen uitbreiden. Als je dat van een afstandje bekijkt, wordt duidelijk dat efficiënte mensen hun werk altijd al zo hebben gedaan. Het enige wat er is veranderd, is dat de vaardigheden waar bedrijven naar zoeken vloeibaarder zijn geworden. Het is echter aan managers en HR-leidinggevenden om ervoor te zorgen dat medewerkers toegang hebben tot de juiste informatie en middelen om hun kennis zo nodig uit te breiden.

Als bedrijven hun managementbenadering als een zwarte doos blijven behandelen, worden hun medewerkers beperkt door een enkele visie op succes en door de processen die zijn ingevoerd om die visie tot leven te brengen. Zelfs als er sprake is van inspiratie, zorgt dit niveau van controle voor zoveel hindernissen en complexiteit dat fantastische ideeën eerder doodbloeden dan dat ze tot ontwikkeling kunnen komen.

Het is niet gemakkelijk om dit ontdekkingselement in evenwicht te brengen met de behoefte aan een zeer productieve workforce, met name in de huidige en onzekere markt van vandaag.

Het is tijd om complexe managementtheorieën naast u neer te leggen en u te richten op facilitering. Medewerkers stimuleren om met elkaar te brainstormen over ideeën, hun creatieve vermogens te benutten en problemen te benaderen vanuit een nieuw perspectief. De zakelijke taal van leiderschap kan hoogdravend zijn, maar als het gaat om het runnen van een effectief team zijn eenvoud en duidelijkheid cruciaal. Stop dus met de dure woorden en focus op het helpen van medewerkers om op het hoogste niveau te presteren.

Aantal keer bekeken: 257

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Martin Overbeeke on 21 december 2017 at 1:32pm

Beste Oscar,

Managementtheorieën kunnen zeker ondersteunend zijn maar er zijn er maar een paar die hout snijden en die zijn over het algemeen niet van recente datum. Laten we dus ophouden om theorieën in een nieuw jasje te verpakken en er een stomende Engelstalige titel aan te geven. 'Personeelswerk', ik gebruik bewust deze oude term maar even, gaat over mensen die met elkaar een doel nastreven. En mens en organisatie evalueren niet snel, ook al denken we soms van wel. Als we ons nu een richten op het bieden van richting, ruimte en ruggensteun en een beetje opletten op normaal taalgebruik dan kunnen we daadwerkelijk wat betekenen voor mens en organisatie.