De naïeve casemanager: “Ziekmeldingen? Die lossen zich vanzelf wel op, joh.”

Heel even dacht ik dat hij gelijk had. Die collega van me. Die zei dat je als casemanager geen invloed kan uitoefenen om tot een snellere hersteldmelding te komen. Zijn redenering klonk logisch. Een ziekmelding wordt alleen geaccepteerd wanneer er ook echt sprake is van ziekte. En zo kan een hersteldmelding alleen tot stand komen als de werknemer genoeg hersteld is om zijn eigen werk weer te kunnen doen. Wat kan een casemanager (niet-arts) dan doen om tot een sneller herstel te komen…? Heel even klonk het logisch. En toen moest ik glimlachen. Een tikkeltje naïef hoor, dit standpunt.

Ja, in een ideale wereld zou mijn collega gelijk hebben. Een wereld waarin werknemers zich nooit onterecht ziekmelden. En ziekmeldingen geen dag langer duren dan strikt noodzakelijk. Omdat werknemers nooit een dag zouden smokkelen. Iemand zich niet op maandagochtend ziek zou melden, omdat hij op zondagavond niet de discipline had om op tijd naar huis te gaan. En een werknemer zich al helemaal nooit ziek zou melden om zijn baas een hak te zetten. Omdat zijn tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Wachten op spontane hersteldmeldingen? Je kunt ook te veel vertrouwen hebben in de mensheid. Het grootste deel van het ziekteverzuim is niet-medisch. En op niet-medische zaken kun je als casemanager veel invloed uitoefenen. En dus ook op de snelheid waarmee een werknemer zich hersteld meldt. Dit betekent wel dat je voor de meeste hersteldmeldingen, als casemanager, keihard moet werken.

Mark Idzinga, Februari 2013

Meer dan 4% ziekteverzuim? Check of jouw bedrijf wellicht 1 van deze 3 dodelijke fouten maakt.

Aantal keer bekeken: 821

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Nicole Verduyn on 18 maart 2013 at 12:43pm
Ziekteverzuim wat niet-medisch is heeft vaak een arbeidsconflict of samenwerkingsprobleem als oorzaak. Het tijdig inzetten van mediation kan voor een snellere herstelmelding zorgen. Hebben jullie daar al eens aan gedacht?
Reactie van vincent vrooland on 2 maart 2013 at 7:04pm

Het idee dat 70% van het verzuim niet medisch is blijkt niet uit onderzoek. Het lijkt me een te makkelijke interpretatie van iets dat heel lang geleden wel is onderzocht: de verhouding wit, grijs en zwart verzuim. Philipsen vond in 1968 dat 20% van het verzuim wit was en tachtig procent grijs: er is wel een gezondheidsprobleem maar niet in die mate dat werken echt onmogelijk is. Sinds Daan Verbaan is daar het gedragsmodel uit geboren, begin jaren 90. Toen was het verzuim in Nederland 7 a 8 procent. En nu is dat al een tijd gedaald tot iets meer dan de helft. Logscherwijs kan je er dan vanuit gaan dat het verzuim gemiddeld "witter"is geworden: bij nog maar 45% spelen andere dingen mee. Dat is nog steeds genoeg voor de stelling: als er een probleem is, dan ligt niet vanzelf de keus voor verzuim maar wel de keus voor overleg voor de hand. Dat gaat dan over beperkingen maar ok mogelijkheden, over aanpassingen of inzet bij reinegratie, en over preventiemogelijkheden als dat speelt. Maar anders dan 10 jaar geleden is er minder reden om alleen maar naar gedrag van de medeweker te kijken. De kwaliteit en de houding van de leidinggevende spelen tegenwoordig ook sterker mee.Het ligt dus gewoon wat genuanceerder dan vroeger. En het spel moet iets genuanceerder en serieuzer worden gespeeld dan vroeger. Daarbij zijn er tegenwoordig verschillende scholen/richtingen. Naast het bekende sturen op gedrag komt ook terecht de aandacht voor belasting/belastbaarheid weer terug voor als er echt wat aan de hand is. Een andere school (Schaufeli/Van Rheenen) mikt op sturen op bevlogenheid of positieve feedback over werk, dat werkt ook. Ikzelf werk mee aan een stroming waarin leiding en medewerker overleggen op basis van een meer volwassen, zakelijker en bewustere arbeidsrelatie. Tijdens het werk bestaan er redelijke verwachtingen over inzet, huding en betrokkenheid. Je kunt leidinggevenden en medewerkers er vrij snel van overtuigen dat daar bij gezondheidsklachten geen verandering in optreedt. De meeste overbodige dagen zitten overigens bij het kort verzuim van enkelen maar vooral bij het te lang durend verzuim bij redelijk ernstige problemen. En dat is zeer recentelijk onderzocht (UWV/TNO, 2012). De reden zijn ook bekend: verslapte aandacht, onvoldoende aanpak (termijnen, creativiteit, dossier niet op orde, te geringe acceptatie van blijvende beperkingen). Maar ook dat wijst naar de inzet van alle betrokkenen en niet alleen naar werknemers...

Reactie van Maarten Monchen on 2 maart 2013 at 8:51am
Jan, jouw reactie resumerend, is het wellicht wel weer eens een idee als dit weer eens (goed) onderzocht zou gaan worden. Zoals in mijn vorige bericht, dat artikel stamt uit 2008 (hoewel in grote lijnen nog wel actueel). Dus wellicht is het cijfer van niet-medische ziekmeldingen gedaald. Zou zomaar kunnen....aan de andere kant, als je nu de laatste berichtgeving leest over flexwerkers die zich langer ziek houden uit angst dat ze hun baan anders kwijtraken, dan is het probleem van niet medische ziekmeldingen nog niet uit de wereld.

Met je bottom line ben ik het helemaal eens! De enige reden om ziek te melden kan wat mij betreft niet anders zijn dan ziekte. Je zou ook nog daarbij je kunnen afvragen waaróm werkgevers wachtdagen invoeren....vaak om kortdurend verzuim (de 'baaldagen') te voorkomen. En dan is de cirkel weer rond :)
Reactie van Jan van Omme on 2 maart 2013 at 1:35am

Beste Maarten, bedankt voor je reactie!

Je stelt dat het al jaren bekend is dat het grootste deel van het verzuim niet-medisch is, en dat onderbouw je met http://www.hrnetwerk.nl/hrm_kennis.php?dossierId=_Aandacht_voor_ver..., Wanneer ik in dit stuk kijk, (interessante materie trouwens) staat daar: "Het is gebleken dat er aan 70% van het verzuim geen medische grondslag ligt. Het is inmiddels een algemeen geaccepteerde aanname dat verzuim in hoge mate gedrag is."

Wederom een stelling zonder onderbouwing! Graag verneem ik van je wie dit onderzoek heeft uitgevoerd, hoe dit onderzoek is uitgevoerd, wat de referentiegroep was en hoe de verkregen data zijn geïnterpreteerd. Zonder deze data is het simpelweg niet mogelijk een normatieve uitspraak te doen over de validiteit van het onderzoek en daarmee over de conclusie...

Ik wil best aannemen dat er gesmokkeld wordt met hersteldmeldingen (dagje later) Aan de andere kant zijn er ook legio werkgevers die wachtdagen hanteren... Ik kan me wel indenken dat een wnr. die zich legitiem ziekmeldt, deze dagen terugpakt... EN zich daar geen moment schuldig over voelt...

Bottom line voor mij is, dat ik de enige reden voor een ziekmelding, ziekte vindt! Zolang er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat een ziekmelding niet legitiem is, ga ik ervan uit dat deze werknemer inderdaad ziek is... Zo niet, dan ga ik idd een ander traject in...

Reactie van Maarten Monchen on 1 maart 2013 at 8:34pm

@Robin: helemaal mee eens!

Reactie van Robin Robart on 1 maart 2013 at 8:21pm

Best Mark,

Ben jij ook wel eens ziek? En zo ja, smokkel jij dan ook een dag? En welke niet-medische factoren spelen dan een rol? Als je 2 x nee en 'geen' antwoordt, ben ik benieuwd wat bij jou persoonlijk het verschil maakt ten opzichte van de medewerkers uit jouw voorbeeldsituaties. Natuurlijk heeft de medewerker invloed op zijn eigen verzuim, maar het zijn vaak leidinggevenden die heel kort op de bal zitten en eraan voorbij gaan dat goed leiderschap (oprechte aandacht, (sociale) steun geven, regelmogelijkheden voor de medewerker en betrokkenheid geven) het beste preventieve middel tegen verzuim is. Want slecht leiderschap in relatie tot een 'strakke' casemanager zorg wellicht dat medewerkers niet van het werk verzuimen, maar op het werk verzuimen. Samengevat: Als een organisatie hoogverzuim heeft, heeft niet alleen de medewerker, maar meestal ook de leidinggevende een verzuimbegeleider nodig.

Reactie van Maarten Monchen on 1 maart 2013 at 4:48pm

Jan, Jouw reactie op het verhaal van Mark verbaast mij een beetje. Het is al jaren bekend dat het grootste deel van het verzuim niet-medisch is. Op http://www.hrnetwerk.nl/hrm_kennis.php?dossierId=_Aandacht_voor_ver..., bijvoorbeeld, wordt zelfs gesteld dat het rond de 70% is. Nu is dit artikel uit 2008, en dit percentage is -gelukkig- een stuk naar beneden gegaan (ik meen nu rond de 40-45%), maar het is in de verzuimwereld algemeen bekend dat verzuim zijn voornaamste component in 'gedrag' heeft, en niet zozeer in daadwerkelijke (medische) 'ziekte'
Arbodiensten adverteren al jaren met de stelling dat een zeer groot deel van verzuim geen medische oorzaak heeft, en dat daar dus veel stappen in zijn te maken voor verzuimbegeleiders.
Daarbij, als hier niet zoveel in te winnen was, dan zouden er lang niet zoveel arbodienstverleners zijn als er nu zijn. Juist daarom ben ik zelf ook met mijn bedrijf VerminderVerzuim bgonnen!

Ik ben het met je eens dat een gezond werkklimaat zeker meewerkt aan preventie van ziekteverzuim. Ook daar zijn nog erg grote stappen in te maken.
Maar de voorbeelden die Mark in zijn artikel noemt (een dagje langer ziek blijven, de maandagen thuisblijven) komen ook in mijn ervaring nog te vaak voor, en die liggen toch écht in eerste instantie bij de werknemer.
Mocht het nou een strúctureel probleem gaan worden binnen een organisatie (dat wil zeggen, dat het vaak voorkomt, én dat veel mensen frequent verzuimen) , ja, dán mag je je als werkgever wel eens af gaan vragen hoe gemotiveerd mensen nog zijn om te werken.

Resumerend ben ik van mening dat je op zich inhoudeijk een punt hebt, maar dat je iets te snel voorbij gaan aan de nuances. Maar ik wil je hierbij van harte uitnodigen om er eens een goede boom over op te zetten!

Reactie van Jan van Omme on 1 maart 2013 at 2:50pm

citaat: "Het grootste deel van het ziekteverzuim is niet-medisch." Dat vind ik nogal een uitspraak; waar baseer je dat op? Bron? En je legt de oorzaak van dit verzuim ook wel heel makkelijk bij de werknemer... Zorg dragen voor een gezond werkklimaat werkt ook preventief en is voor verantwoording van werkgever!

Reactie van Maarten Monchen on 25 februari 2013 at 12:12pm

En daarom zijn (externe) casemanagers nog altijd hard nodig!