De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd: het arbeidsrecht geldt straks ook voor hen. Wat houdt de nieuwe Ambtenarenwet in? De aandachtspunten voor HR op een rij.

Nederland kent een specifieke rechtspositie voor ambtenaren: zij vallen niet onder het gewone arbeidsrecht. Maar dat duurt niet lang meer. Het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren beoogt in 2020 de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk te trekken met die in het bedrijfsleven. Een aantal ambtenaren valt buiten het bereik van de normalisatie, zoals politieambtenaren. Deze buitenbeentjes komen niet onder het arbeidsrecht te vallen.

Steven Jellinghaus, partner van De Voort Advocaten/Mediators en docent ambtenarenrecht aan Tilburg University, en Karen Maessens, advocaat bij De Voort Advocaten/Mediators, zetten op PWdegids.nl de vijf belangrijkste veranderingen in de Ambtenarenwet op een rij. Ook zetten zij tien aandachtspunten voor HR op een rij.

Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen nemen veel tijd in beslag, zo adviseren de advocaten. Weet u al goed wat de de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren concreet inhoudt? Tien aandachtspunten voor de HR-professional op een rij.

  1. Bepaal of medewerkers na de inwerkingtreding wel/geen ambtenaar zullen zijn.
  2. Nieuwe overheidswerkgevers moeten gaan voldoen aan de verplichtingen uit de Ambtenarenwet. Onder meer moet een integriteitsbeleid worden opgesteld.
  3. Bestaande overheidswerkgevers hebben te maken met een ingekrompen Ambtenarenwet. Veel regelingen komen daarin niet terug. Deze kunnen worden geregeld in de cao of in een personeelshandboek.

Lees meer aandachtspunten op PW De Gids

Aantal keer bekeken: 177

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland