Op 1 januari 2009 is de nieuwe kantonrechtersformule in werking getreden en is van toepassing op verzoekschriften die vanaf die datum zijn ingediend. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat deze ingangsdatum enige nuance behoeft.

De kantonrechter in Deventer gaf op 13 maart 2009 een beschikking waar hij de ingangsdatum nuanceerde. In deze zaak hebben werkgever en werknemer op 23 januari 2008 een overeenkomst gesloten voor een outplacement begeleiding. De begeleiding bleek niet succesvol en er is een verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter ingediend. De kantonrechter is van oordeel dat voor de berekening de kantonrechtersformule moet worden toegepast zoals die vóór 1 januari 2009 gold. De kantonrechter komt tot dit oordeel omdat de beëindigingafspraken al in 2008 waren gemaakt.

Ook de kantonrechter in Utrecht paste de oude formule toe hoewel het ontbindingsverzoek op 3 februari 2009 werd ingediend. Het ging in deze zaak om een ontbinding vanwege disfunctioneren van de werknemer. De kantonrechter motiveerde deze keuze met het feit dat er al in juni 2008 was gesproken over beëindiging van de arbeidsovereenkomst en er in november 2008 een concept vaststellingsovereenkomst was opgesteld, die vervolgens niet werd getekend.

Men kan hieruit concluderen dat bij ontbindingsverzoeken die na 1 januari 2009 zijn ingediend, niet onverkort de nieuwe formule wordt gehanteerd. Wanneer het beëindigingtraject voor 1 januari 2009 is aangevangen, bestaat de mogelijkheid dat de oude kantonrechtersformule wordt toegepast. De oude formule wordt dus, anno 2009, nog steeds toegepast.

Aantal keer bekeken: 265

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Verwijderde gebruiker on 26 juli 2009 at 8:54pm
Reactie van Verwijderde gebruiker on 26 juli 2009 at 8:53pm
Indien de kantonrechtersformule 2009 wel wordt toegepast gaat dit wat subtieler dan soms is af te leiden uit inleidende artikelen of internet tooltjes. Vooral de berekening van de dienstjaren (A uit A*B*C) is gecompliceerd door een dubbel afrondingsmoment. Daarbij wordt per categorie afgerond; blijkt het afgerond totaal dan niet meer overeen te komen met de individueel afgeronde categorieen dan wordt gecorrigeerd in het voordeel van de werknemer.

Online kan je het hier uitproberen (zelfreclame):
http://www.legalsense.nl/kanton
Reactie van Hugo van der Wees on 3 juni 2009 at 4:42pm
In praktisch elk, tot nu toe met de vakbonden overeengekomen Sociaal Plan, is de oude kantonrechtersformule gehanteerd. De bonden zijn dus nog steeds niet bereid om de nieuwe te accepteren...