Over 100 dagen verschijnt het boek Overvloed in schaarste. Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt eisen actie. In dit door Jacco van den Berg en Richard Jongsma geschreven boek worden zes ontwikkelingen op de arbeidsmarkt beschreven en vijftien personeelsgerelateerde acties toegelicht die organisaties in staat stellen om in 2020 net zo goed als nu hun producten en diensten aan te kunnen bieden. Een van de acties is de verpersoonlijking van de arbeidsvoorwaarden.

 

De vaste baan gaat er aan
In de vorige eeuw stelde de auteur van de bestseller Jobs Shift. De vaste baan gaat er aan, William Bridges, dat repetitieve arbeid uit de westerse wereld zou verdwijnen. Daarvoor in de plaats zouden taken komen met hoge of hogere toegevoegde waarde. De (op een functiebeschrijving gebaseerde) baan zou plaats maken voor individueel ondernemerschap waarin mensen hun capaciteiten telkens weer zullen moeten proberen te verkopen aan degene die daar behoefte aan heeft. Voor medewerkers zou dit betekenen dat zij moeten gaan denken vanuit een marketingconcept. Wat wordt op dit moment gevraagd, door wie, waar en waarom, wat levert het op, ben ik hiervoor goed gepositioneerd, et cetera?

 

William heeft gelijk gekregen.

 

Ook de CAO gaat er aan
De individualisering van de arbeidsrelatie zal in de toekomst CAO’s flink uitkleden. In de toekomst zullen organisaties afstappen van uniforme regelingen die gelden voor álle medewerkers. Daarvoor in de plaats komt er veel ruimte voor aanvullende regelingen en verfijndere arbeidsvoorwaarden à la carte. De arbeidsvoorwaarden zullen verpersoonlijken en standaardcontracten zullen flink kunnen worden ingekort. Werkgevers en medewerkers zullen meer en meer afspraken maken binnen kaders van redelijkheid en billijkheid.

 

Klik hier voor het filmpje Vaste contracten en CAO’s verdwenen in 2030 waarin Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt van uitzendbureau Randstad, wordt geïnterviewd over de arbeidsmarkt in 2030.

 

Het Nieuwe Werken is ook van invloed op arbeidsvoorwaardenpakketten. Zo verwacht Job Hoogendoorn, hoofddocent HRM aan de Rotterdam School of Management, dat ten gevolge van HNW vaste arbeidstijden vervangen worden door jaarurencontracten met overeengekomen productiviteits- en kwaliteitsdoelstellingen. En dat er in een CAO een afspraak komt dat een organisatie in principe thuiswerken moet toestaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Momenteel is HNW in circa 5 procent van de CAO´s vastgelegd. De verwachting is dat dit percentage binnen twee tot drie jaar tot een derde of de helft is gestegen.

 

Ook de vakbonden hebben inmiddels oog en oor voor bovengenoemde ontwikkelingen. Door decennia lang vast te houden aan traditionele modellen en zienswijzen is het aantal leden de laatste jaren drastisch gedaald en de leden die nu nog lid zijn, werken nog maar een aantal jaren. Vorig najaar zijn dan ook eerste plannen kenbaar gemaakt om de oude FNV op te laten gaan in een nieuwe vakbond die veel dichter bij de medewerkers staat. Wordt dus vervolgd.

 

Beste HRbasers, zijn in 2030 de vaste contracten en CAO’s verdwenen?

Aantal keer bekeken: 631

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Jacco van den Berg on 19 februari 2012 at 10:07am

Beste Suzan, Marjolein, Ronald, Dick, Tim en Frans,

Allen bedankt voor jullie uitgebreide reactie en doorverwijzingen naar andere links. De vraag is van uit verschillende perspectieven beantwoord en de stelling ter discussie gesteld. Mooi! Ook Ronald's blog over de uitzendbranche is een leuke.

Suzan, ik denk dat het eerder uitzondering wordt (of al is) dan regel, dat een medewerker een leven lang bij een organisatie blijft hangen (jouw woord).

Een fijne dag verder.

Jacco

Reactie van Tim Havelaar on 13 februari 2012 at 7:25pm

Ik denk inderdaad wel dat het aantal vaste dienstverbanden zal afnemen en de CAO's worden versoberd. Toch ben ik daar niet heel erg opgetogen over. Het heeft ook een keerzijde: als liefde van één kant komt, gaat dit ten koste van loyaliteit, inzet, motivatie. It takes two to tango. Het is geen éénrichtingsverkeer. Tenzij die flexibele arbeidsverhouding financieel wordt gecompenseerd (meer risico? dan ook meer munten!) maar dat staat in schril contrast met versobering van arbeidsvoorwaarden en CAO's. Bovendien is er een deel van de beroepsbevolking die qua employability dit helemaal niet aankan. Komt er dan een tweedeling tussen high potentials en 'voetvolk' en verdwijnt de middenlaag? En wat te denken van consumentenbestedingen en de huizenmarkt? Die lijden nu ook al onder de crises, als mensen zich niet zeker voelen (beter gezegd: in angst leven), gaan ze ook geen geld uitgeven en dat lijkt me ook slecht voor de economie. Nee, ik denk wel dat er aanpassingen komen maar ik geloof er niets van dat het vaste contract helemaal verdwijnt!

Reactie van Marjolein Veenma on 13 februari 2012 at 6:03pm

De loonslaaf als ondernemer? Ik geloof er niets van! Maar natuurlijk worden de arbeidsverhoudingen veel flexibeler, dat zal wel moeten om te overleven. Zelfde conclusie, ander gezichtspunt: http://www.pab.nl/blogs/1/c2ta4h-de-vaste-baan-is-uit

Reactie van Frans van den Berge on 13 februari 2012 at 2:00pm

Gaat dan het uurtarief omhoog? En bij discrepantie aantal te werken uren & toch een verplichte opleiding, zegt de mini ondernemer, gaan we niet doen? Opdrachtgever ongelukkig want dat was de enige die deze klus kon klaren?

Reactie van Ronald Dekker on 13 februari 2012 at 1:11pm

Groteske nonsens dit.

Vaste baan verdwenen: nog steeds heeft 75% van de werkende beroepsbevolking een vaste baan op dit moment. Dat zal in 2030 niet veel gezakt zijn zeker niet wanneer de arbeidsmarkt dan krapper is.

Nut van een een contract voor onbepaalde tijd is en blijft dat het veel (functionele) flexibiliteit biedt, die voor zowel werkgever als werknemer nuttig is.

Dat geldt ook voor CAO's. Dit soort collectieve afspraken creeren een level playing field in een sector en daarmee heel veel duidelijkheid voor werkgevers, werknemers en HR medewerkers. De inhoud van CAO's zal best veranderen, maar het instrument zal blijven bestaan, al is het maar omdat werkgevers er helemaal niet vanaf willen.

Zie ook: http://www.zipconomy.nl/2011/08/uitzendbranche-zo-goed-als-verdwene...

Reactie van Suzan de Boer Sap on 13 februari 2012 at 12:44pm

Hallo Jacco,

Interessant verhaal. De opmerking: William heeft gelijk gekregen, zou ik echter wat meer uitleg over krijgen. En graag je mening over het volgende. Krijgen we in Nederland net zo een systeem als in Denemarken, dat mensen employability omarmen en contracten veel flexibeler worden? Dus stappen we af van het idee dat je leven lang bij 1 en dezelfde werkgever blijft hangen?