Het is januari en dat betekent voor veel organisaties weer POP-tijd!
Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een afspraak tussen werknemer en werkgever over de persoonlijke ontwikkeling van werknemer.

De zin van een POP
Een POP is een heel goed hulpmiddel om iets over de ontwikkeling van een werknemer af te spreken en vast te leggen. Als een werknemer zich verder wil ontwikkelen in zijn huidige functie of een andere functie ambieert, dan is een POP heel handig. Ook is een POP een goede methode om uit te zoeken wat een werknemer nu precies wil.

Ontwikkelingsdoelen
Er zijn vele mogelijke doelen af te spreken, zolang het maar met ontwikkeling te maken heeft. Verbeteren, specialiseren, doorgroeien, switchen, etc.

Vastleggen
Een POP werkt alleen als de doelstellingen en afspraken helder zijn, haalbaar, meetbaar en concreet (SMART). Daarnaast moet het zo zijn dat beide partijen voor 100% achter de afspraken staan.
Verder moet er een duidelijk en haalbaar tijdspad afgesproken zijn (wie doet wat en wanneer) en beide partijen moeten tussentijds checken of men nog op koers zit. Let wel: een POP is een contract tussen twee partijen!

Met het maken van de afspraken ben je er niet. Iedereen moet zijn deel doen en afspraken nakomen. Alleen in dat geval werkt een POP.

Onzin van de POP
Veel organisaties werken met een POP omdat ze denken dat dit zo hoort. In dat geval is de POP gedoemd te mislukken. Er worden halve, niet concrete afspraken gemaakt, er is geen helderheid en in veel gevallen verdwijnt de POP in de kast om er vlak voor het volgende POP-gesprek pas weer uit te komen. Doe het dan niet !

Te ambitieus
Een POP hoeft ook niet per se altijd heel ambitieus te zijn. Sommige mensen functioneren prima, zitten lekker in hun vel en hebben hun toegevoegde waarde voor de organisatie. Om er voor te zorgen dat dat zo blijft, is enige ontwikkeling meestal wel gewenst –stilstand is immers
achteruitgang-, maar maak in deze gevallen niet al te ambitieuze afspraken. Daar wordt de werknemer waarschijnlijk niet gelukkig van en de kans dat afspraken niet nagekomen worden is levensgroot.

Elke dag aandacht
Het is belangrijk om continue in gesprek te zijn met medewerkers. Wacht niet tot het POP-gesprek op de agenda staat. Medewerkers verdienen elke dag aandacht!

Tot slot: Zorg dat het POP-proces onderdeel is van een terugkerende gesprekkencyclus (of doe het helemaal niet).

Aantal keer bekeken: 810

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland