Investeren in duurzame inzetbaarheid is: blijven investeren in opleiding en ontwikkeling én in vitaliteit van mensen. Het gaat met name om 2 pijlers:
• Dat medewerkers goed en gemotiveerd hun werk kunnen (blijven) doen, dus investeren in gezonde, competente en gemotiveerde medewerkers.
• Dat medewerkers het vermogen hebben om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te kunnen leveren voor de organisatie én daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.

Aandachtpunten
Er is een aantal zaken waar u aan moet denken:
• Ongewenst gedrag. Circa 17% van de medewerkers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op de werkplek. Dit zorgt voor een situatie waarin medewerkers zich niet veilig voelen, een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.
• Agressie en geweld. Net als pesten verhoogt dit de stress en kan dit leiden tot uitval.
• Gezondheid en vitaliteit. Een gezonde levensstijl (gezond eten en voldoende bewegen) zorgt absoluut voor minder verzuim en meer energie én voor langdurige inzetbaarheid.
• Ontwikkeling. Mensen zijn duurzamer inzetbaar als ze zich ontwikkelen, onder andere door ontwikkelingen in het vak bij te houden, nieuwe kennis op te doen en extra opleidingen te volgen.
• Fysieke belasting. Over- én onderbelasting zorgen vaak voor uitval. Gerichte maatregelen gericht op risico’s van zwaar werk of te lang zitten, etc. kunnen dit voorkomen.
• Betrokkenheid. Zingeving in het werk –het gevoel hebben ertoe te doen- bevordert de inzetbaarheid. Het (meer) geven van eigen verantwoordelijkheid, meer ruimte tot zelfinitiatief en ‘ownership’ bij medewerkers creëert betrokkenheid.

Redenen om in te zetten op Duurzame Inzetbaarheid
Er zijn meerdere redenen om te motiveren dat duurzame inzetbaarheid geen hype is:
• De ontwikkelingen gaan snel, heel snel. Om het gat tussen wat de toekomst van de onderneming vraagt en wat uw onderneming nu te bieden heeft zo klein mogelijk te houden is het van groot belang het kennisniveau van uw medewerkers op peil te houden.
• De arbeidsmarkt is erg krap, goede medewerkers zijn schaars. Een onderneming die investeert in de ontwikkeling van haar mensen is een aantrekkelijke werkgever. Niet alleen voor aanstaand talent maar ook voor de al zittende medewerker. Daarmee wordt het gemakkelijker om nieuwe medewerkers aan te trekken én om huidige medewerkers binnenboord te houden.
• Door te investeren in opleiding en ontwikkeling van uw medewerkers profileert u zichzelf als maatschappelijk betrokken. In de huidige tijd staat maatschappelijke betrokkenheid hoog op de agenda van (aankomende) werknemers en van (potentiele) klanten.
• Medewerkers die zich veilig voelen, die niet gepest worden en geen last hebben van over- of onderbelasting, zijn productiever.

Duurzame inzetbaarheid, hoe dan?
Mensen hebben beweging nodig om geconcentreerd en energiek te kunnen werken. Onze concentratie- en spanningsboog kan maximaal 60 minuten achter elkaar gespannen staan. Zorg dus voor regelmatige fysieke en mentale pitstops.
Laat medewerkers niet te lang zitten en geef de mogelijkheid om het werk af te wisselen.
Zorg verder dat medewerkers niet te snel afgeleid kunnen worden, door geluid, beelden, etc. Gestoord worden in de concentratie is vermoeiender dan een uur geconcentreerd werken. Om die reden ben ik geen voorstander van kantoortuinen.
Mensen functioneren aantoonbaar beter op een fijne werkplek. Zorg bijvoorbeeld voor een fijne sfeer, goede koffie, goede aankleding, verstelbare bureaus en stoelen en voldoende lichtinval. Veel mensen houden er van om dagelijks op dezelfde werkplek te werken. Dat is precies de reden dat ik niet voor flexplekken ben, zoals bij ‘Het Nieuwe Werken’ gebruikelijk is.

Tot slot: gun mensen meer eigen verantwoordelijkheid en ‘ownership’. Controleer niet steeds wat mensen doen, of ze wel op tijd binnen zijn, niet te lang pauze nemen, etc. Medewerkers functioneren het best als ze het gevoel hebben dingen op eigen wijze te kunnen doen en als ze de verantwoordelijkheid echt voelen. Focus op de output.
Duurzame Inzetbaarheid is wel een hippe term, maar is geen hype. Doe er iets mee.

Aantal keer bekeken: 234

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland