Eigen risico dragen WGA? Je hebt nog twee weken de tijd om te beslissen

Het eigen risico dragen voor de WGA verandert vanaf 1 januari 2017.
Tot 1 oktober 2016 kan uiterlijk de keuze gemaakt worden om als bedrijf eigen risicodrager te worden van zieke medewerkers in de WGA. In dit artikel lees je meer over wat het eigen risico dragen van de WGA inhoudt.

Wat is de WGA?

Als een medewerker langer dan twee jaar ziek is, krijgt de medewerker een arbeidsongeschiktheidsuitkering en komt de medewerker terecht in de WIA.
Medewerkers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA wordt uitgevoerd door het UWV en de kosten daarvan gaan naar de werkgever. De hoogte van de WIA-premie is te vinden op deze link.

De WIA bestaat uit de WGA en de IVA. Eigen risico dragen kan alleen voor medewerkers die onder de WGA vallen, voor de IVA kan dat niet.
Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA):
– Werknemers die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn;
– Werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn.
Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA):
– Werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Wat is eigen risico dragen van de WGA?
Eigen risico dragen van de WGA houdt in dat een werkgever het risico draagt voor de arbeidsongeschiktheid van de (ex)medewerkers. Het komt erop neer dat de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie van de (ex)medewerker door de werkgever worden betaald. Dit betekent dat de werkgever minder aan arbeidsongeschiktheidspremies hoeft te betalen en meer verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft. Als na de overstap een medewerker langer dan twee jaar ziek is geweest en recht krijgt op een WGA-uitkering, dan betaald de werkgever de eerste 10 jaar zelf van de WGA-uitkering. Na die 10 jaar zal het UWV de uitkering betalen. Als een medewerker recht heeft op een IVA-uitkering, dan betaald het UWV deze uitkering.

Het risico om 10 jaar een WGA-uitkering te betalen aan een arbeidsongeschikte (ex)medewerkers kan ook herverzekerd worden. Er zijn verschillende particuliere verzekeraars die hier mogelijkheden voor bieden.

Wat verandert er voor het dragen van eigen risico vanaf 1 januari 2017?
Er is geen inlooprisico, dit betekent dat het UWV de kosten van de bestaande uitkeringen overneemt. Dit is inclusief de medewerkers die op het moment van de overstap ziek zijn en na 2 jaar een uitkering krijgen. Hierbij is het UWV ook verantwoordelijk voor de re-integratie.
Werkgevers die het weer via het UWV willen regelen (dus geen eigenrisicodrager meer), betalen een premie aan het UWV die gebaseerd is op WGA-lasten in het verleden.

Vanaf 1 januari 2017 is de eigen risicodrager niet alleen verantwoordelijk voor de WGA van de medewerkers met een vast contract, maar ook voor de medewerkers met een flexibel contract.
Werkgevers die al eigenrisicodrager waren en dit willen blijven moeten opnieuw een garantieverklaring indienen bij de Belastingdienst. Hiervoor moet de modelgarantieverklaring gebruikt worden, die uiterlijk 31 december 2016 binnen moeten zijn bij de Belastingdienst. De modelgarantieverklaring is te downloaden op: www.belastindienst.nl.

Voorwaarden eigen risico dragen van de WGA
Een werkgever moet een garantieverklaring van een bank of verzekeraar hebben om eigenrisicodrager voor de WGA te worden.
Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigen risicodrager worden, maar een bedrijf kan alleen als geheel eigen risicodrager worden (filialen en vestigingen kunnen niet op zichzelf eigen risicodrager worden).

Of een werkgever en nou voor kiest om eigen risicodrager te worden of niet, het UWV bepaalt altijd of een medewerker recht heeft op een uitkering, het soort uitkering de hoogte en de duur van de uitkering.

Als eigenrisicodrager moet een bedrijf een onafhankelijke Bezwaar- & Beroepsprocedure opzetten zodat er een goede klachtenprocedure is. Dit kan uitbesteed worden.

Voor een eigen risicodrager komen de gedifferentieerde WGA-premie kosten te vervallen, echter blijft de eigenrisicodrager de kosten van de basispremie WAO/ WIA wel betalen.

Nog geen eigen risicodrager van de WGA, maar dit wel worden vanaf 1 januari 2017?
Er komt veel kijken bij het eigen risicodragerschap van de WGA. Het is daarom ook verstandig om alles uit te zoeken voordat er een keus gemaakt wordt.

Hieronder een stappenplan om eigen risico te dragen voor de WGA in 2017.


Zorg voor een compleet overzicht van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid binnen de organisatie. Verzekeraars vragen hierom.
Voer een marktonderzoek uit naar verschillende verzekeraars. Hierdoor kan er vergeleken worden welke verzekeraar de beste premie en voorwaarden biedt en of dit veel voordeliger is dan de kosten aan het UWV.
De Ondernemingsraad in de organisatie heeft adviesrecht als het gaat om het worden van eigenrisicodrager. Vraag daarom advies aan bij de Ondernemingsraad. Mocht er geen Ondernemingsraad zijn in de organisatie, dan kan het advies ook niet worden aangevraagd.
Kies een verzekeraar.

Doe een aanvraag bij de Belastingdienst om eigenrisicodrager te worden. De aanvraag moet uiterlijk op 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Heb je nog vragen over het eigen risico dragen van de WGA of wil je graag een afspraak maken om advies op maat te krijgen, mail dan naar info@absoluuthr.nl of kijk voor meer informatie op www.absoluuthr.nl

Aantal keer bekeken: 176

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland