Feestdag valt op een vaste parttime dag. Wat nu?

Geen compensatie in veel handboeken
In veel personeelshandboeken staat dat indien een feestdag (Kerst, Pasen of Koninginnedag) op een dag valt waarop de medewerker niet werkt, de medewerker geen aanspraak op welke vorm van compensatie heeft. Dat is dan maar duidelijk zou je zeggen. Een ijverige medewerker die op maandag zijn vaste parttime dag heeft, is eens gaan rekenen en kwam tot de conclusie dat hij feitelijk minder feestdagen geniet dan zijn collega's met een fulltime dienstverband of die een andere vaste parttime dag hadden. Deze medewerker is naar de Commissie Gelijke behandeling gegaan en deze Commissie heeft het volgende gezegd.

Verboden onderscheid naar arbeidsduur
Een medewerker die full time werkt heeft gemiddeld recht op 7,6 erkende feestdagen per jaar. Een medewerker met een 80% dienstverband heeft dan recht op 6,1 erkende feestdagen en in de praktijk blijkt dat (voor betreffende medewerker) 4,9 te zijn. De Commissie vindt dat de medewerker nadeel ondervindt uit hoofde van de overeengekomen arbeidsduur en dat er ook sprake is van een verboden onderscheid naar arbeidsduur. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een onderscheid naar arbeidsduur, dient te worden onderzocht of parttimers relatief nadeligere arbeidsvoorwaarden hebben in vergelijking tot fulltimers.

Aangedragen oplossing door Commissie
Diverse erkende nationale feestdagen vallen elk jaar op een andere dag. De Commissie stelt een 'jaarurensysteem' voor. Elk jaar wordt het aantal werkdagen vastgesteld. Totaal aantal dagen per jaar minus weekeinden en erkende feestdagen die doordeweeks vallen. Dit aantal dagen delen door 5 levert het aantal werkweken per jaar op. Het aantal werkweken vermenigvuldig je met de gemiddeld overeengekomen arbeidsduur per week. Zo kom je per jaar voor elke medewerker uit op de jaarurenomvang.

Geen bindend oordeel, maar toch
Een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling is niet bindend. In de praktijk blijkt wel dat 75% van de gevallen het oordeel van de Commissie volgt. Bovendien kan je met een oordeel van de Commissie naar de rechter en die zal het oordeel toch echt mee wegen en met goede argumenten moeten komen als er van afgeweken gaat worden.

In de genoemde casus zal de werkgever aan de parttime medewerker een compensatie moeten geven wanneer een erkende feestdag op een vrije parttime dag van deze medewerker valt.

Tips en advies
1. Onderzoek hoe de situatie binnen uw onderneming is;
2. Is er een compensatie voor de erkende feestdagen die op parttimedagen vallen geregeld?
3. Voor advies over de compensatie en uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met arbeidsrechtjuristen van De Raadgevers

Aantal keer bekeken: 9310

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland