Flexibele arbeidsrelaties: een uitkomst in deze onzekere tijden?

Wanneer sluit je welk flexibele arbeidsrelaties af?
Voor elke onderneming is een mix van vaste en flexibele medewerkers goed, zeker in tijden van onzekerheid en recessie. Uw bedrijf kan met deze mix aan arbeidskrachten inspelen op de hoeveelheid werkzaamheden. Aan de andere kant is voor bepaalde medewerkers flexibiliteit ook aantrekkelijk. Als HR manager zal je goed in ogenschouw dienen te nemen welk soort flexibiliteit op enig moment gewenst is. Aan de hand daarvan kies je de meest geschikte vorm van een (arbeids)overeenkomst.

Soorten flexibele contracten

Er zijn verschillende soorten flexibele arbeidsovereenkomsten: nulurencontract, min/max contract, freelance overeenkomst of een uitzendovereenkomst.

  • Heeft uw onderneming behoefte aan flexibiliteit in de duur van het contract? Kies dan voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
    Gaat het om flexibiliteit in de arbeidsomvang dan is een nulurencontract of min-max constructie goed.
    Wilt u flexibiliteit in de personeelsomvang? Kies dan een freelance overeenkomst of voor een uitzendconstructie.

De flexibele arbeidsovereenkomsten in het kort op een rij.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst overeengekomen voor een bepaalde duur die duidelijk in de overeenkomst is weergegeven. Het contract eindigt van rechtswege.
Nuluren contract is een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd met een oproepclausule. Medewerker werkt als hij wordt opgeroepen of ingeroosterd door u. Er is geen (minimum) arbeidsomvang afgesproken, deze kan dus variëren van 0 tot 40 uur per week.
Min/Max contract is een deeltijdarbeidsovereenkomst waarin een oproepbeding is opgenomen. Medewerker werkt in ieder geval een vast minimum aantal uren per week of per maand. Medewerker kan ook worden opgeroepen voor meer dan overeengekomen minimum aantal uren.
Freelance overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Het is een overeenkomst van opdracht tussen uw onderneming en een freelancer/ ZZP-er (eenmanszaak). Freelancer is eigen baas, werkt zelfstandig en werkt voor verschillende opdrachtgevers.
Uitzendovereenkomst is een overeenkomst tussen uw onderneming en een uitzendbureau/ detacheringsbureau. Uw onderneming heeft het uitzendbureau opdracht om een uitzendkracht (lees: werknemer) voor u te selecteren en bij u te laten werken. Het uitzendbureau is de formele werkgever van de uitzendkracht.
Tips en valkuilen
Bij het aangaan van een flexibele arbeidsrelaties dien je de volgende zaken goed in ogenschouw te nemen.
1. Staan er in de CAO regels over het aangaan van tijdelijke contracten dan wel oproepovereenkomsten? Stelt de Cao specifieke voorwaarden aan de inhoud van het contract?
2. Heeft uw bedrijf al een geschiedenis met deze arbeidskracht? Is het mogelijk om nog een tijdelijk dienstverband aan te gaan in verband met de keten- en periodesysteem.
3. Bepaal vooraf goed waarom en hoe vaak u de oproepkracht wilt inzetten en kies dan de beste constructie.
4. Vergeet niet in het contract iets te bepalen over de reden van deze constructie, de verplichting gehoor te geven aan uw oproep, wat te doen in geval van ziekte en de duur (bepaald of onbepaald) van de overeenkomst.
5. Als het een vorm van een arbeidsovereenkomst is dan gelden de regels van bijvoorbeeld het ontslagrecht onverkort.
Een oproepovereenkomst is de meest flexibele vorm van een arbeidsovereenkomst. Het biedt uw onderneming zekerheid van personeel bij uw normale bedrijfsvoering maar ook ten tijde van een piekmoment. Bij minder werkaanbod en tijdens ziekte hoeft u slecht loon te betalen over minimum aantal overeengekomen uren. Echter u moet ook oog hebben voor de valkuilen, bijvoorbeeld als u de oproepkracht structureel meer inzet dan overeengekomen minimum aantal uren.
Als u er over nadankt om te gaan werken met oproepkrachten dan adviseer ik u juridisch advies in te winnen bij arbeidsrechtjurist van De Raadgevers.

Aantal keer bekeken: 560

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland