Bij Unilever stelt een diëtiste het aanbod van het bedrijfsrestaurant samen. Een verzekeraar stelt zijn medewerkers een bonus in het vooruitzicht bij aantoonbaar betere conditie.
Welke maatregel neemt u als ondernemer om uw medewerkers gezond te houden? Mag je je eigenlijk wel bemoeien met de gezondheid van de medewerkers?

Eigenlijk is de ‘zorg van de werkgever’ beperkt tot het creëren van een veilige en ergonomisch verantwoorde werkplek. Maar je ziet steeds meer dat daar ook het welzijn van de medewerkers bij komt en dus ook de privé levensstijl van de medewerker.

Met dit in het achterhoofd krijg ik als arbeidsrechtjurist de laatste tijd wel eens de vraag hoe ver de zorgplicht van de ondernemer gaat als het gaat om overgewicht van medewerkers. Of overgewicht of een ongezonde levensstijl uiteindelijk een reden kan zijn voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Er is uiteraard voor de MKB werkgever ook een financieel belang, deze betaalt immers de eerste twee jaar ziekte volledig of gedeeltelijk het salaris door.

De eerste vraag die ik dan stel is welke functie oefent de medewerker uit. Kan mogelijk het veiligheidsargument op een moment een rol gaan spelen? Iedereen kan zich voorstellen dat een politie- agent achter boeven aan moet kunnen rennen of dat een stewardess bij een noodlanding snel bij de uitgang zal zijn. Werknemers moeten wel geschikt zijn (en ook blijven) voor de uitoefening van de functie. Maar de andere kant van het verhaal is wel dat van een werkgever wordt verwacht dat een speciale bureaustoel wordt aangeschaft voor een zwaarlijvige administratief medewerker.

De tweede vraag die ik dan stel is of er nu reeds sprake van frequent ziekteverzuim? In dat geval kan je in een gesprek over het ziekteverzuim ook de levensstijl ter sprake brengen. Als iemand door zijn gewicht zijn werk niet meer naar behoren kan doen, is er een probleem. Als deze medewerker zich vaker ziek meldt dan collega’s dan kan dat ook mogelijk een probleem worden. Bespreekbaar maken, hulp van bijvoorbeeld een diëtiste aanbieden; dat zijn zaken die in dat stadium kunnen helpen.

Mag je ook verder gaan als werkgever? Kan je je medewerker dwingen af te vallen, of dwingen naar een sportschool te gaan. Of een BMI (body mass index) grens per functie vastleggen? Of de kroket verbieden in de bedrijfskantine?

De Hoge Raad heeft in 2007 een uitspraak gedaan (in de Hyatt-zaak) over de situatie waarin je als werkgever mag ingrijpen in de privésfeer van de medewerker; er moet sprake zijn van een legitiem doel, de werkgever hanteert een geschikt middel om dat doel te bereiken en dat allemaal met de begrippen ‘proportionaliteit’ en ‘subsidiariteit’ als sluitstuk.

Op basis van het veiligheidsargument (denk aan brandweerman, gymleraar of rioolmedewerker) zou het best mogelijk zijn om bepaalde gewichtsgrenzen te stellen aan de betreffende medewerkers van een functiegroep. Maar enkel een financieel argument voor besparing van de kosten zal die proportionaliteitstoets niet doorstaan.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder dat gesprekken zijn gevoerd, hulp is aangeboden en goed gekeken is naar mogelijk een andere functie binnen het bedrijf lijkt mij geen snelle en haalbare route bij dergelijke kwesties.

Het zou echter mooi zijn als iedereen (ondernemers en medewerkers) zich bewust zou zijn van het effect op de lange termijn van een gezonde leefstijl. In Nederland en West-Europa zullen immers door de vergrijzing en ontgroening ouderen langer door moeten werken. Dat zijn gewoon harde cijfers en daar kan geen dietiste iets aan veranderen. Verandering zit in de mens zelf!

De Raadgevers Bedrijfsjuristen kunnen u adviseren bij vragen over personeel, ontslag, ziekte, verzuimreglment. Ook op Twtter kunt u mij volgen onder Mr_mabehrens. Ik volg terug!

Aantal keer bekeken: 309

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Martine Behrens on 3 mei 2011 at 9:07am
Beste Gerbert,

Dank voor je uitgebreide toevoeging. Ik ben het met je eens. Maar mijn clienten stuiten wel op het probleem dat de gezonde medewerkers zelf op de fiets naar het werk gaan of een tramhalte eerder uitstappen om even te gewegen en de minder gezonde medewerker gewoon die zak met paaseitjes in een keer opeet!

Aansturen op gezondheid en bewustwording is anno 2011 voor elke werkgever een belangrijk onderwerp. Maar medewerker verplichten om te bewegen, sporten en gezond te eten dat heeft geen arbeidsrechtelijke basis.
Reactie van Gerbert Barneveld on 2 mei 2011 at 8:08pm
Hallo Martine,

Ik heb je artikel gelezen en ben van mening dat een werkgever wel degelijk kan en mag aansturen op het gezondheidsbewustzijn van zijn/haar medewerker(s). Een werkgever investeert in kennis en kunde van de werknemer en mag daar rendement uit verwachten.

Een bepaalde categorie zal er waarschijnlijk geen boodschap aan hebben omdat zij zich 'bedreigd' voelen, maar als werkgever mag je best wel kenbaar maken wat de kosten zijn van een zieke werknemer.

Men heeft vaak geen idee welke belasting dit heeft op het bedrijfsresultaat. Het is niet alleen die zieke werknemer maar er zal meestal vervangend personeel aangenomen moeten worden. Deze zal ingewerkt/opgeleid moeten worden en is dus een aantal maanden niet produktief.

Een werkgever heeft verschillende handvaten waarmee hij/zij sturing kan geven. De bedrijfskantine is een belangrijk aandachtspunt, neem alleen maar de beschikbaarheid van koffie of cup a soup. Dit is geënt op energiebehoefte. Meer dan de helft van de mensen heeft een tekort aan energie. Genoemde artikelen maar ook allerlei snoepgoed is gebaseerd op snelle energie (puur suiker) en is vooral verantwoordelijk voor overgewicht, met alle gevolgen van dien.

Indien een werkgever zijn/haar werknemers bijvoorbeeld een gezonde energie, (zonder suikers of nog ongezondere suikervervangers) verstrekt, snijdt het mes aan twee kanten. Ook de mogelijkheden voor extra beweging met name voor mensen met een zittend beroep is eenvoudig in te voeren in de dagelijkse werkzaamheden. Een paar simpele oefeningen voldoen al snel.

Je sluit af met ; verandering zit in de mens zelf. Helemaal waar, maar.... dit geldt UITERAARD ook voor de werkgever. Als werkgever heb je gemiddeld 8 uur per dag kontakt met je werknemer, benut deze tijd.
Er zijn goede en vooral ook veilige produkten beschikbaar die zonder problemen verstrekt kunnen worden in de bedrijfskantine. Want inderdaad, mensen zullen langer gezond moeten blijven om te kunnen blijven werken.

Gerbert Barneveld