De afgelopen dagen staat het onderwerp pensioen weer volop in de journalistieke belangstelling. Geen krant is te openen of er staat wel met vetgedrukt dat pensioenen onbetaalbaar zijn cq worden.
De vanzelfsprekendheid dat pensioen altijd goed geregeld zal zijn neemt meer en meer af.

Voor werkgevers is het van belang om de mythe van 'een goed pensioen is 70% van het laatst verdiende loon' nu eens uiteindelijk de kop in te drukken. Sinds het verdwijnen van de eindloonregelingen en de omzetting hiervan naar middelloon- en beschikbare premieregelingen is die ambitie reeds losgelaten. Helaas zijn veel werknemers, mede omdat ook media en verzekeraars nog steeds verwijzen naar dit referentiekader, niet op de hoogte dat nagenoeg niemand meer die 70% zal gaan halen. (en dat dit ook wellicht helemaal niet nodig is)

Werknemers hebben veelal geen enkel idee wat nu een goed pensioen is, laat staan dat zij weten hoe hun eigen regeling in elkaar steekt. Een goed werkgever zorgt er dan ook voor dat hij zijn werknemers financieel gaat bijscholen: financiële educatie.
Op school krijgt men helaas geen opleiding in financiën en ook later is men aangewezen op zichzelf en goedbedoelde financiële adviseurs.

Een werkgever die echt werk wil maken van goed werkgeverschap gaat zijn medewerkers voorlichten over de pensioensituatie in zijn bedrijf (en NL.). Hierbij snijd het mes aan twee kanten, enerzijds worden medewerkers bewust hoeveel een werkgever betaalt voor de pensioenregeling (waardering voor deze dure arbeidsvoorwaarde), maar anderzijds en niet minder belangrijk, gaan medewerkers zich realiseren dat zij zelf ook een verantwoordelijkheid hebben voor hun oude dag.

Dat dit in het belang van de werkgever is ligt voor de hand: Een werkgever heeft naar mijn mening liever gemotiveerde medewerkers die de vrjie keuze hebben om wel of niet te werken dan dat zij verplicht zijn om te blijven werken. De laatste situatie zal zich, naarmate de gemiddelde pensioenleeftijd (AOW naar 67!) stijgt, meer en meer voor doen. Nu de werknemers voorlichten en opleiden op pensioengebied zal ertoe bijdragen dat u ter zijner tijd medewerkers in dienst heeft die de keuze hebben om te blijven werken of te stoppen. Noodgedwongen doorwerken door een slecht pensioen is er dan niet bij hetgeen bij zal dragen bij een prettige werksfeer en productieve medewerkers.

Aantal keer bekeken: 44

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland