Hervormingen arbeidsmarkt blijven structureel uit!

Klassieke werknemer
De overheid gaat bij de wet- en regelgeving nog steeds uit van de klassieke werknemer die zijn hele leven lang bij 1 of 2 werkgevers werkt en die de zilveren pen (25 jaar in dienst) en gouden horloge (40 jaar) ontvangt. Maar, beste overheid, deze werknemer bestaat niet meer!

Steeds meer flex
Werknemers hebben tegenwoordig vaak meer dan 5 werkgevers in een werkend leven, sterker nog: er zijn in Nederland al meer dan 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) en ruim meer dan een half miljoen uitzendkrachten. Daarmee loopt de ‘flex-teller’ al naar 2 miljoen mensen.

Uitzendkrachten en schijnconstructies
Overheidsregels maken uitzenden nog steeds onnodig duur, waardoor uitzendbureaus blijven zoeken naar mazen in de wet. Een goed voorbeeld daarvan is het fenomeen week- en maandcontracten.

Uitzendkrachten krijgen soms week- of maandcontracten (zelfs dagcontracten komen voor), waardoor de premieafdrachten lager worden en daarmee het uitzendtarief. Niet in het voordeel van de uitzendkracht en ook niet voor de werkgever die van plan is om de uitzendkracht op termijn een contract voor bepaalde tijd te bieden (dat kan dan dus niet meer).

ZZP’ers
Zelfstandigen zonder personeel lijken een obsessie voor de overheid. Sommige ZZP’ers bieden hun diensten zelfs aan tegen tarieven die onder het minimumloon liggen. Verder hebben ze vaak geen pensioen geregeld en er zou sprake zijn van schijnconstructies. Om die reden is de VAR afgeschaft per 1 mei 2016 en worden modelovereenkomsten verplicht. Deze modelovereenkomsten brengen een bureaucratische rompslomp met zich mee, terwijl maximaal 2 procent (!) van de ZZP’ers weloverwogen als schijnzelfstandige werkt…. Een onnodige maatregel dus.

De hoogste tijd voor échte hervormingen!
De Wet Werk en Zekerheid lijkt meer negatieve dan positieve zaken met zich mee te brengen en lijkt deels averechts te werken. Het pensioenstelsel moet hoognodig op de schop, de huidige situatie is niet langer houdbaar. Gepensioneerden hebben daar last van, maar jongeren worden nu ook zwaar benadeeld. En last but not least, beste overheid, flex is here to stay!

De arbeidsmarkt én de maatschappij zijn dus structureel veranderd. Dát moet men zich realiseren en op anticiperen. Kijk nu eens naar het heden en de toekomst en ga nu eens écht hervormen !

Aantal keer bekeken: 266

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Dick Klinkhamer on 12 mei 2016 at 8:48pm

Klassieke werkgever
De overheid gaat bij de wet- en regelgeving nog steeds uit van de klassieke werkgever die zijn hele leven lang de regels keurig naleeft en rekening houdt met de wederzijdse belangen. Maar, beste overheid, deze werkgever bestaat niet meer!

Steeds meer flex
Werkgevers maken tegenwoordig steeds vaker gebruik van flex relaties.
Sterker nog: er zijn in Nederland al meer dan 1,3 miljoen zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) en ruim meer dan een half miljoen uitzendkrachten. Daarmee loopt de ‘flex-teller’ internationaal gezien naar een absolute toppositie.

Uitzendbureau’s en schijnconstructies
Overheidsregels leggen uitzenders geen strobreed in de weg. Een goed voorbeeld daarvan is het fenomeen dat uitzend-brancheorganisaties hun eigen leden oproepen om nu eindelijk toch eens na te denken over de kwaliteiten van 50+ en ze zo nu en dan mee te nemen in het aantal voor te stellen kandidaten.
Uitzendkrachten werken in sommige gevallen al vele jaren voor dezelfde inlener (met de overheid zelf als slecht rolmodel) die bij het in zicht komen van het einde van de ketenbepaling de uitzendkracht adviseren om bij hen te solliciteren via een ander uitzendbureau. Niet in het voordeel van de uitzendkracht en ook niet voor de werkgever die van plan is om zijn eigen employer brand later nog eens echt serieus te nemen.

ZZP’ers
Zelfstandigen zonder personeel lijken een schrik obsessie voor de opdrachtgever nu de VAR is vervallen en er een hoop gedoe komt met raam(model)overeenkomsten en klantopdrachtovereenkomsten. Deze modelovereenkomsten brengen een bureaucratische rompslomp met zich mee, terwijl een aanzienlijk percentage van de ZZP’ers weloverwogen als schijnzelfstandige werkt…. Een onnodige maatregel dus? Sommige ZZP’ers bieden hun diensten zelfs aan tegen tarieven die onder het minimumloon liggen en verzieken al doende de markt. Verder hebben ze vaak geen pensioen en arbeidsongeschiktheid geregeld en er zou sprake zijn van schijnconstructies. De rekening voor bijstandsgevallen wordt werkgevend Nederland vroeg of laat echt gepresenteerd. De boel moet tenslotte gefinancierd.

De hoogste tijd voor échte hervormingen!
De Wet Werk en Zekerheid lijkt meer negatieve dan positieve zaken met zich mee te brengen en werkt averechts. Het pensioenstelsel moet hoognodig op de schop, de huidige situatie is niet langer houdbaar. Gepensioneerden hebben daar last van, maar jongeren worden nu ook zwaar benadeeld. En last but not least, beste overheid, flex is toe aan een deugdelijke wetenschappelijk onderbouwde oriëntatie door de politiek! Met de robotisering en verder gaande automatisering staat het economische stelsel qua werkgelegenheid steeds verder onder druk. Iedere klant is afhankelijk van inkomen door arbeid. En daar kan een onderneming niet uitsluitend een probleem voor de buurman van maken. Een basisinkomen is funest voor de produkten en diensten in het midden en bovensegment.

De arbeidsmarkt én de maatschappij zijn dus structureel veranderd. Dát moet men zich realiseren en op anticiperen. Kijk nu eens naar het heden en de toekomst en ga nu eens SAMEN met de sociale partners écht hervormen !

NB tip: praat ook eens met de uitvoerders van personeelsbeleid. Kunnen er wellicht ook stappen worden gezet in de aanpak van arbeidsdiscriminatie.