Het geheim van het succes van Google’s HR-beleid

Wat je als medewerker bij Google kunt verwachten staat uiteengezet in hun principes: Die luiden als volgt:

-Focus on the user and all else will follow
-It’s best to do one thing really, really well
-Fast is better than slow.
-Democracy on the web works
-You don’t need to be at your desk to need an answer.
-You can make money without doing evil
-There’s always more information out there.
-Great just isn’t good enough
-The need for information crosses all borders
-You can be serious without a suit

En elk principe wordt uitgebreid omschreven in de context van Google. Met elkaar vormen zij het DNA van het bedrijf.

Wat doet Google goed

Google laat hun principes leidend zijn voor hun succes. Dit bedrijf is opgezet vanuit een duidelijke visie waar het voor staat, wat het wil zijn en hoe het omgaat met mensen en de planeet. Eerst waren er de kernwaarden, en die zijn al tien jaar ongewijzigd volgens de informatie op de site, en daaruit volgen de manier van werken, de doelen, de producten en diensten etc. Is het vaststellen van kernwaarden in een later stadium verkeerd? Niet a priori werken vanuit kernwaarden maar die formuleren voor een lopend bedrijf, is altijd minder sterk dan die vanaf het begin als startpunt nemen van waaruit alles voortvloeit. Het is wel altijd beter dan ze helemaal niet definiëren. Want ze geven focus en bieden medewerkers een handvat voor hoe te handelen en ze vormen de basis van je employer brand. Mits de kernwaarden natuurlijk worden vertaald naar bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld: heb je ‘samenwerken’ als kernwaarde, dan moet dat een van de criteria zijn waarop medewerkers formeel worden beoordeeld, dient de IT-infrastructuur erop gericht te zijn om samenwerken ook daadwerkelijk te faciliteren en wordt van leidinggevenden verwacht dat ze vooral sturen op teamprestaties.

Klantgericht, Excellent, Duurzaam en Innovatief. Zo jou je Google’s tien principes kunnen samenvatten. Maar wat een verschil tussen zo’n rijtje van vier en de wijze waarop Google principes definieert. Dezelfde vier begrippen kom je ook bij andere bedrijven tegen maar dan zijn ze meestal nietszeggend omdat ze geen context hebben. De kracht van Google is dat men de principes niet alleen exact en onderscheidend heeft geformuleerd maar ook beeldend en realistisch. Door de specifieke omschrijving bij elk principe kun je je heel goed een voorstelling maken hoe het is om bij dit bedrijf te werken. En je weet je als medewerker ook precies wat er van wordt verwacht. Ja de sfeer bij Google is informeel -een pak is niet nodig- en er is veel ruimte voor plezier maken. Maar het is niet vrijblijvend, er wordt een enorme inzet en toewijding van je gevraagd. Dat maakt de toelichting op you can be serious without a suit duidelijk.

Waarom strekt Google ieder bedrijf tot voorbeeld? Doordat hun Employee Value Proposition zo glashelder is trekken ze de juiste mensen aan. Als je de Google-principes leest kun je als aspirant medewerker heel goed voor jezelf bepalen of je voldoet aan de eisen en past in de Google-cultuur. Het geheim van het succes van Google’s HR-beleid is dat er, doordat hun kernwaarden zo ondubbelzinnig zijn, zelfselectie plaatsvindt en er vooral mensen solliciteren die niet alleen over de juiste competenties beschikken maar ook naadloos passen in de Google-cultuur en Google-missie.

Wat kun je als bedrijf van Google leren?

Recruiters die ondervinden dat ze moeite hebben met het vervullen van vacatures omdat de juiste mensen zich niet melden of medewerkers snel na indiensttreding zien opstappen omdat de organisatie ze niet bevalt, moeten serieus aan de slag met het (her)formuleren van hun kernwaarden op de Google-manier. Dat geldt ook als je het recruitment proces efficiënter willen laten verlopen omdat rijp en groen op je afkomt.

Bedrijven doen er goed aan hun kernwaarden zo te formuleren en presenteren dat ze een geschikt/ongeschikt-checklist vormen voor toekomstige medewerkers. Dat is meer dan een papieren exercitie. Want als je je eigen kernwaarden eenmaal hebt vastgesteld, moeten ze ook leidend worden in de missie en operationele uitvoering. Anders werken ze tegen je. Want kernwaarden als die van Google, dan ook doen als Google.

Kijk hier voor meer informatie over relatie kernwaarden en Employee Value Proposition.

Aantal keer bekeken: 2142

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland