Het Nieuwe Beoordelen, confectie maatwerk (Masterclass HNB op 26 juni)

De cover van het boek Het Nieuwe Beoordelen, een kralensnoer zonder eind is bedacht door Irma Vermeulen. Het symboliseert een alternatief voor het klassieke performancemanagementsysteem. Een kralensnoer en geen ketting, een ketting is namelijk rond. De filosofie is dat de prestaties en ontwikkeling van medewerkers ook niet in een jaarlijkse beoordelingscyclus (planning-, voortgangs- en beoordelingsgesprek) te plannen zijn. Zo hebben medewerkers bijvoorbeeld drie projecten per jaar of juist één project van drie jaar. Het kan dan ook waardevoller zijn om het gesprekkenritme op de praktijk en behoeften af te stemmen. Een snoer als metafoor voor de prestaties en ontwikkeling waar continu kralen aan geregen worden.

Steeds meer organisaties die Het Nieuwe Beoordelen omarmen, werken het idee achter een kralensnoer uit. Zij zien de eerste kraal als een soort planningsgesprek waarin werkafspraken over de prestaties en ontwikkeling van medewerkers worden gemaakt. De volgende kralen worden naar het inzicht van medewerkers zelf ‘geregen’. Voorbeelden hiervan zijn zelfreflecties, belangrijke milestones van projecten en feedbackgesprekken met collega’s, klanten en of een projectleider. De vaste kralen zijn bijvoorbeeld, het is maar wat leidinggevenden en medewerkers hier over afspreken, de twee wekelijkse gesprekken over de voortgang van de werkafspraken. De andere kralen kunnen thema-gesprekken zijn over vitaliteit, loopbaan en werkplezier. Eén van die kralen kan ook een beoordeling (misschien is waardering een beter woord) zijn. Na deze eindevaluatie volgt een nieuwe doelstellingenkraal.


In HNB is de werkrelatie meer evenwaardig, in evenwicht en gelijkwaardig, geworden. De in beton gegoten systeemafspraken uit cao’s en beoordelingsreglementen maken plaats voor verschillende contactmomenten over met plezier lerend presteren. Wat ook de namen van de gesprekken mogen zijn of worden (Het goede gesprek, Een continue Dialoog, FIT-gesprekken, Functioneren, Inzetbaarheid Toekomst/Talent), waar het in wezen om gaat is dat medewerkers met plezier presteren én zich ontwikkelen én dat de schoorsteen van de organisatie rookt, nu en in de toekomst. Hier met medewerkers over in gesprek gaan, blijft.


De functionerings-, POP- en/of beoordelingsgesprekken worden dus niet afgeschaft, de namen van deze gesprekken en de insteek is anders (geworden). Een insteek met veel flexibiliteit waarin de frequentie en inhoud wordt bepaald door behoefte en actualiteit. Confectie-maatwerk dus, niet one size fits all.

Aantal keer bekeken: 670

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland