Hoe in een assessment om te gaan met iemand met psychische problemen?

Gedurende een assessment mag ik een kijkje nemen in iemands 'keuken'. Psyche, persoon, achtergronden, ervaringen, enzovoort. De aanleiding voor een assessment komt vaak voort uit een werkgerelateerde situatie. In het assessment geven mensen zich vaak bloot, waardoor ik ook zicht krijg op zaken die meer persoonlijk zijn en niet uitsluitend werkgerelateerd. Zo komt het ook voor, dat ik vermoed dat er dieperliggende psychische problemen spelen. Dit kan zijn onverwerkt leed, ADHD, verslavingsproblematiek, depressie of andere psychische problematiek. Hoe hier mee om te gaan in een assessment?

Allereerst denk ik dat het belangrijk is om te kijken of iemand open staat om hier over te praten en/of mee geconfronteerd te worden. Het is belangrijk dat je gelegitimeerd bent om dit aan te kaarten. De kandidaat neemt in eerste instantie deel aan het assessment vanuit een werkgerelateerde vraag. Het is dus heel belangrijk dat je die vraag beantwoord en toetst of de kandidaat behoefte heeft aan jouw inmenging in een meer persoonlijke kwestie. Kortom, je dient hier respectvol, aanvoelend, inlevend en afgestemd mee om te gaan. Iemand kan erg geholpen zijn met jouw interventie, maar diegene moet jou wel de 'toestemming' geven om deze interventie te mogen doen.
Verder is het richting werkgever/opdrachtgever belangrijk dat je je advies ook daadwerkelijk wergerelateerd houdt. De psychische problemen kun je richting de werkgever niet benoemen. Wel kun je beschrijven hoe dit er in gedrag uitziet. Kortom, welk effect het heeft op iemands functioneren. Hiermee houd je het werkgerelateerd; en dat is immers de vraag waarop een werkgever antwoord wil.

Aantal keer bekeken: 227

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Jan Verdam on 4 januari 2010 at 2:34pm
Een zorgvuldige benadering is inderdaad heel belangrijk.
Als het resultaat van het assessment er niet wezenlijk door wordt beïnvloed is het vooral een kwestie van toetsen of de kandidaat open staat om er nader op in te gaan. Mijn ervaring is dat dit vaak wel het geval is: hij of zij wil graag zijn voordeel doen met het assessment.
Als het resultaat van het assessment er wel nadelig door wordt beïnvloed is het logisch dat je daar met de kandidaat over spreekt.
Soms zijn er problemen van tijdelijke aard en kun je - zonder op details in te gaan - in de rapportage best aannemelijk maken dat de kandidaat in sommige opzichten niet optimaal heeft gepresteerd in het assessment en dat er op afzienbare termijn meer in zit. Maar het kan ook zijn dat je moet constateren dat de resultaten van het assessment zodanig zijn beïnvloed dat die geen reëel beeld meer geven van de mogelijkheden van de betrokkene en dat deelname aan het assessment op dat moment niet zinvol is/was. Het assessment geeft dan vooral een beeld van de actuele toestand. Dan ontkom je er nauwelijks aan om dat ook te rapporteren en meestal heeft de betrokkene daar dan zelf ook belang bij.
Is er sprake van een meer structurele problematiek dan wordt het vooral een zaak van gesprek tussen de psycholoog en de betrokkene.
Kortom, het professioneel afwegen van alle beschikbare info en het bespreken van je bevindingen met de betrokken kandidaat bepalen wat wijsheid is.
Reactie van Ronald Coenmans on 4 januari 2010 at 2:21pm
Beste Muriel van Hoek,
Je geeft aan dat je het vermoeden hebt dat er dieperliggende psychische problemen zitten en wil hier wat mee doen. Ik maak hier uit op dat jouw vermoeden al voldoende is om hier op te interveniëren. Mij lijkt het belangrijk om eerst vast te stellen of jouw vermoeden klopt, voordat je er iets mee gaat doen. Daarbij denk ik niet dat het in een assesment de bedoeling is dat er geïntervenieerd wordt. Wat mij niet duidelijk is of je de persoon vanuit compassie wil helpen, en hem een kans wil geven, of dat je een zorgvuldig rapport naar de werkgever wil sturen. Het klinkt wellicht wat cru, maar is het wel de bedoeling van het assesment om mensen te helpen met hun problemen ? of gaat een analyse van hun kwaliteiten, talenten, persoonlijkheid ?
Reactie van Thijs Swaders on 4 januari 2010 at 12:46pm
Prudentie is hier uiteraard van belang. De vraag is in hoeverre de problematiek dusdanig is, dat deze invloed heeft op de uitslag van het assessment. Indien er sprake is van (negatieve) invloed, kun je je afvragen of afname op dat moment zin heeft en vooral professioneel juist is. In de praktijk heb ik meegemaakt dat zelfs het werk-en denksniveau tijdens het assessment geen juist beeld opleverde. De kandidaat zou niet verder komen als gemiddeld mbo-niveau (de man had op zijn sloffen HTS-gedaan). Het assessment brak de man bijna tot op zijn enkels af, wat niet erg bevorderlijk werkte. In een latere emotionele fase (na een stuk coaching en traumabehandeling) ontstaond een heel ander beeld. De man scoorde op een capaciteitstest gewoon gemiddeld HBO (toch een verschil). Dus de vraag is een assessment in bepaalde situaties wel het juiste en gerechtvaardigde instrument is.