Hoe manage je de totale arbeidskosten (is pensioen de verborgen multiplier?

Een groot aantal bedrijven in Nederland is arbeidsintensief, zeker daar waar we het hebben over de dienstensector. Deze bedrijven bestaan dankzij de marge die zij maken op hun diensten of producten. Belangrijk onderdeel van de totale kostprijs van deze producten of diensten is de factor arbeid. Zeker als prijzen onder druk staan is het zaak om de kostprijs van het product/dienst nog een keer goed onder de loep te nemen.

De loonkosten voor een werkgever bestaan naast het salaris van een werknemer onder meer uit werkgeverlasten en werknemerslasten, (eventuele) bonussen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor werkgevers is het zaak om niet alleen de salariskosten te managen, maar uiteindelijk de totale arbeidskosten. Veelal is in veel bedrijven maar beperkt inzichtelijk hoeveel een werknemer totaal kost. Nog minder vaak is bekend wat de gevolgen zijn voor de totale arbeidskosten van de werkgever indien op onderdelen wijzigingen wordt doorgevoerd.

Het effect van 1% extra salarisverhoging heeft (vaak) effect op meerdere arbeidsvoorwaarden en hiermee gepaard gaande kostenverhogingen.

De afgelopen 10 jaar is de pensioenlast voor werkgevers in Nederland gestegen van ongeveer 6% van het salaris naar 12% van het salaris. Indien werkgevers niet ingrijpen neemt dit toe naar 17% van het salaris in 2025! Van deze stijging komt én kwam ongeveer 80% voor rekening van de werkgever.

Het is mogelijk om in arbeidscontracten en/of pensioenregelingen afspraken te maken over bijvoorbeeld de totale beloning van een werknemer (of specifiek alleen over de pensioenlasten). Hiermee wordt een werkgever in staat gesteld om de kostenstijgingen van (secundaire) arbeidsvoorwaarden binnen de perken te houden. In Nederland zijn er steeds meer (grote en kleinere) werkgevers die over zijn gegaan tot een dergelijke regeling. Hiermee zijn zij in staat om blijvend te concurreren, de kostprijs van hun product is onder controle. Juist nu is het (politieke) klimaat aanwezig om dergelijke maatregelen door te voeren; ook vakbonden beseffen zich inmiddels terdege dat er een maximum is dat werkgevers (en werknemers) bereid zijn om te betalen voor een pensioenregeling. Veelal hebben onderhandelingspartijen geen of slechts beperkt inzicht in het effect van een voorstel op de totale kosten voor de werkgever. Door hier in onderhandelingen vanuit te gaan, en dit ook inzichtelijk te maken, is het mogelijk om te sturen op de totale arbeidskosten.

Door deze (financiële/kwantiatieve) aanpak bent u tegelijkertijd in staat om die rol te vervullen die de business (uw klant) van u verwacht!
(mail mij op rogier.kerkhof@haygroup.com als je hier meer informatie over wil hebben)

Aantal keer bekeken: 168

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland