Hoe u van uw medewerkersbestand een eenheid maakt en verdere groei zeker stelt

Het is een moeilijke klus om de beste mensen te werven, maar het is vaak nog moeilijker om ze te behouden. Een bedrijf dat ervan uitgaat dat de klus is geklaard zodra een nieuwe kracht heeft getekend, houdt zichzelf voor de gek. Uw mensen zijn uw bedrijf; investeren in hen is dus net zo belangrijk als investeren in uw klanten.

Hoe kunnen bedrijven hun beste krachten behouden ondanks het tekort aan goede mensen waardoor de strijd om het toptalent tegenwoordig intensiever is dan ooit tevoren?In een rapport van Deloitte staat dat twee derde van de millennials aangeeft dat ze in 2020 niet meer bij hun huidige werkgever werkzaam zullen zijn.

Wat u niet mag vergeten, is dat het salaris slechts een aspect is. Het is zeker zo dat sollicitanten zich laten beïnvloeden door het salaris; zowel in hun beslissing om voor een nieuwe functie te kiezen als voor het verloop van hun verdere loopbaan. Maar salaris staat tegenwoordig een stuk lager op de prioriteitenlijst dan vroeger het geval was.

Wat werknemers nu veel belangrijker vinden, is dat ze zich betrokken en gemotiveerd voelen om hun werk te doen. In ons onderzoek hebben we aangetoond dat mensen die feeling hebben met hun werk ook productiever zijn, servicegerichter met klanten omgaan en minder geneigd zijn om naar een andere baan te zoeken.

De term ´betrokken werknemers´ hoor je tegenwoordig misschien iets te vaak op de werkvloer, maar het komt er in essentie op neer dat werknemers zich gesteund voelen door hun leidinggevende (overigens gaf ons onderzoek tevens aan dat iets minder dan 80 procent van de young professionals vaker met hun directe leidinggevende in gesprek zouden willen gaan over hun verdere loopbaan) en de training en middelen krijgen die ze nodig hebben om vooruitgang te blijven boeken.

Natuurlijk is meer betrokkenheid creëren onder werknemers niet het enige dat telt om echt het verschil te maken. HR-teams moeten het effect dat hun aanpak voor meer betrokkenheid heeft op de prestaties van werknemers en de successen die het bedrijf behaalt, kunnen meten. Als dat niet lukt, is er weinig kans op verbetering. Op dit punt is het van cruciaal belang om een betere, algehele afstemming te bereiken met de financiële afdeling.

Een open communicatie tussen HR en Finance zorgt voor een betere afstemming tussen de strategieën voor werving en talentmanagement enerzijds, en personeelsvoorzieningen en toekomstplannen anderzijds. Om daar te komen, moeten de beste mensen worden aangesteld en verder worden begeleid. Op de financiële afdeling ziet men in dat plannen op de lange termijn alleen kunnen worden gerealiseerd als het bedrijf in staat is om de juiste mensen aan te trekken en te behouden, waarvoor nog nauwer moet worden samengewerkt met HR.

De verwachtingen die de moderne werknemer heeft, zijn in de loop der tijd veranderd, maar niet onredelijk geworden. Tegenwoordig wil men gewoon het gevoel hebben om met een bedrijf te werken, niet voor een bedrijf. Het streven om aan deze verwachtingen tegemoet te komen, is als een zeiltocht: de stuurman bepaalt de koers en moet de wind gebruiken om het gewenste eindpunt te halen. Als hij dat niet doet, voert de wind zijn jacht in willekeurige richting mee. Voor de bestuurder van een bedrijf is dat net zo: hij moet de krachten van zijn werknemers zo zien te bundelen dat het bedrijf op koers blijft om de gewenste ambities te bereiken. Dat kan alleen als de werknemers zich betrokken en gemotiveerd voelen om zich voor die ambities te blijven inzetten.

Door beter te begrijpen wat werknemers van hun werk verwachten en er samen met het finance-team voor te zorgen dat de strategie voor het creëren van meer betrokkenheid beter wordt afgestemd op de toekomstplannen van het bedrijf, zullen HR-teams beter in staat zijn de krachten binnen hun medewerkersbestand te bundelen en ten volle te benutten.

Aantal keer bekeken: 326

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland