Ondernemingen die beursgenoteerd (=aandelen zijn te verhandelen via een aandelenbeurs, zoals bijv. Shell, Unilever, TomTom, etc.) zijn in Europa of Amerika moeten op een bepaalde manier rapporteren over hun financiële situatie. Dit houdt in dat er voor hen bepaalde spelregels zijn gemaakt hoe zij hun jaarverslag (Winst & Verliesrekening en Balans) moeten opmaken. Veelal wordt in ieder jaarverslag ook wel iets bericht over Human Resources.

Speciaal voor de ondernemingen die vallen onder de Europese verslagleggingregels (IFRS) of de Amerikaanse (US GAAP/FAS) is extra aandacht noodzakelijk voor een specifiek onderdeel: namelijk de verwerking van sommige personeelslasten in de winst&verliesrekening cq balans.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat bijvoorbeeld de pensioenlasten niet alleen via de winst&verliesrekening moeten worden verantwoord, maar ook via de balans. Een belangrijk aspect hierbij is dat als toekomstige (pensioen)lasten eigenlijk betrekking hebben op het verleden deze moeten worden verantwoord via de balans. De onderneming zal hiervoor een voorziening (soort spaarpotje) moeten opnemen. Een voorbeeld hiervan is als een werkgever met een eindloonregeling zich nu al heeft gecommiteerd aan toekomstige salarisverhogingen. De werkgever weet dan zeker dat hij bij deze salarisverhoging een betaling moet doen (‘backservice’) om het pensioen uit het verleden in 1 x op te hogen. Deze ‘schuld’ in de toekomst moet dan worden verantwoord op de balans, zodat zichtbaar is voor aandeelhouders dat er nog toekomstige verplichtingen zijn voor de onderneming.

De komende weken zullen ondernemingen die beursgenoteerd zijn wederom zich moeten afvragen of zij zo’n berekening moeten maken. Veel ondernemingen krijgen vanuit het (veelal Amerikaanse) hoofdkantoor het (dringende/dwingende) verzoek om de pensioenregeling ‘IFRS of FAS-proof’ te maken (lees: over te stappen naar een beschikbare premieregeling of CDC-regeling). Hiermee hoeft een onderneming zijn pensioenlasten niet op de balans te verantwoorden maar kan zij sec de betaalde premie verantwoorden in de winst & verliesrekening.

Veelal ligt het pensioendossier voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden kant bij de afdeling HR. Omdat de verantwoording van een pensioenregeling in de balans veelal gedreven is vanuit finance is het wel opletten geblazen voor HR: de regeling even omzetten naar een andere type regeling gaat niet vanzelf en bepaalt wellicht wel de waarde van het arbeidsvoorwaardenpakket en daarmee de aantrekkelijkheid van de onderneming voor werknemers

Wil je meer informatie over dit onderwerp of weten hoe je op een slimme manier onder deze boekhoudregels uit kan komen? Stuur een email (Rogier.kerkhof@haygroup.com) en ik stuur je de presentatie op. Ook kan je me mailen als je twijfelt of je wel of niet zo’n berekening moet maken.

Aantal keer bekeken: 675

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland