Over intelligentie zijn vele boeken geschreven en ook in het assessmentvak vormt intelligentie een belangrijke factor om toekomstig succes en ontwikkelpotentieel te voorspellen. We krijgen vanuit HRM-afdelingen en ook van kandidaten regelmatig vragen over hoe resultaten over intelligentietesten nou precies worden geïnterpreteerd en wat het verschil is tussen iemands intellectuele aanleg en de wijze waarop hij/zij die aanleg in de praktijk benut. In dit stukje zal ik verder ingaan op dit onderwerp en zal ik die twee typen intelligentie beschrijven.

De intellectuele aanleg van iemand wordt ook wel ‘fluid’ intelligentie genoemd. ‘Fluid’ intelligentie is aangeboren, en betreft het probleemoplossend vermogen in geval van nieuwe en onbekende soorten opgaven. 'Crystallized' intelligentie heeft betrekking op het vermogen problemen op te lossen waarbij schoolkennis en culturele ervaringen van invloed zijn (oftewel: een combinatie van aanleg en opgebouwde kennis en ervaring). Fluid intelligentie wordt tijdens een assessment gemeten aan de hand van capaciteitentesten. Crystallized intelligentie wordt zichtbaar in rollenspelen en andersoortige praktijkopdrachten.

De reikwijdte van je intellectuele mogelijkheden wordt bepaald door de aanleg die je hebt (fluid intelligence). De wijze waarop iemand gebruikt maakt van het aangeboren intellect en de effectiviteit van het benutten van dat intellect, hangt echter ook sterk samen met een flink aantal persoonskenmerken. In de praktijk merken wij bijvoorbeeld dat persoonskenmerken als temperament, ijver, controlebehoefte e.d. van invloed zijn op de wijze waarop intellect wordt benut. Zo kan een zekere gemakzucht bij mensen die qua aanleg op het intellectuele vlak zeer goed uitgerust zijn (hun fluid intelligentie is goed in orde), ertoe leiden dat zij hun potentieel niet geheel benutten. Andersoms geldt echter hezelfde: kandidaten die qua intellectuele aanleg minder sterk zijn, kunnen door hun ijver en leergierigheid ervoor zorgen dat zij de grenzen van hun intellect ten volle benutten. En daarmee op crystallized intelligentie beter scoren dan de gemakzuchtigen die kunnen beschikken over een hogere intellectuele basisaanleg maar die niet benutten! Ook een sterk actiegericht werktemperament kan ertoe leiden dat iemand de aanwezige analytische aanleg niet optimaal benut. Immers: die actiegerichtheid kan ertoe leiden dat diegene te snel naar oplossingen zoekt, zonder de tijd genomen te hebben de situatie goed te onderzoeken. Een meer beschouwende stijl stimuleert juist weer dat er tijd wordt genomen voor analyse /onderzoek alvorens tot handelen over te gaan. Vandaar ook dat we in onze assessmentrapportages een onderscheid maken tussen het intellect dat je ‘in aanleg’ met je meedraagt en de wijze waarop je je intellect aanwendt en benut.

Aantal keer bekeken: 2999

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland