In de juni editie van De Psycholoog, het maandblad Nederlands Instituut van Psychologen, kwam ik een opmerkelijk, wat futuristisch onderzoek tegen. ‘Volume hersendeel bepalend, scans voorspellen stemgedrag’, was de titel.

Onderzoekers hadden aangetoond dat het volume van sommige hersendelen leek samen te hangen met de politieke voorkeur. Men constateerde allereerst verschillen in het rechterdeel van de amygdala. Deze is gemiddeld groter bij conservatieve stemmers. Dit hersendeel is betrokken bij negatieve emoties en het is mogelijk dat conservatieve stemmers hier gevoeliger voor zijn. Een ander hersendeel is vergroot bij linkse stemmers: de cortex cingularis anterior. Dit hersendeel is onder meer betrokken bij het omgaan met onzekerheid en conflicten. Mogelijk is dit meer ontwikkeld bij progressieve stemmers.

De onderzoekers geven overigens terecht aan dat het aanwijzen van een enkel hersengebied niet als bepalend gezien moet worden voor een complex stelsel van gedrag. Niettemin konden zij het stemgedrag van mensen in 75% van de gevallen goed voorspellen. Dit riep bij mij de vraag op van de rol die de neuropsychologie in de toekomst wellicht bij assessments gaat spelen.......

Aantal keer bekeken: 105

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van José Canton on 16 juni 2011 at 5:27pm
Misschien is het handig "Ik ben mijn brein" te lezen van Jaap Swaan. Voordat er allerhande veronderstellingen over het Blogg rollen.
Reactie van Michel vandermeulen on 16 juni 2011 at 2:42pm
Ik word altijd wat tegendraads als ik zo iets determinsitisch lees, en vergenoeg me dus aan die 25% die de zaak opnieuw wat onvoorspelbaar maakt.
Ben er overigens vrij zeker van dat de natuur zorgt voor een evenwichtige verdeling in de omvang van de hersendelen (cfr. aantal geboorten M/V).
Ik hoop nu maar dat die evenwichtgie verdeling ook bestaat bij psychologen. :-). en ze niet vergeten dat hun vaststellingen even te toetsen aan die andere parameter, nl.opvoeding en min of meer orde/wanorde in de omgeving waar ze opgroeiden. Anders leidt dit zeker weer tot oordelen op die andere kenmerken als de voetmaat ("U leeft op grote voet, mevrouw"), het uitgesproken karakter van de wenkbrauwen( "heeft iets weg van een Cro-magnon mens, die zoals u weet werd overwonnen door de intelligentere Homo Sapiens"), de vlezigheid van de oorlel en de vorm van de oorschelp ("u luistert niet altijd goed").
Overigens is dit misschien ook wel alleen juist voor Nederland: er is dan stemrecht, en geen stemplicht.Misschien gaat alleen vooral de bijzonder ontwikkelde rechterhelft vooral naar de stembus, en klopt dit dus toevallig , en dus totaal gebiased om die reden! Wie het met mij eens is dat ook dit onderzoek extra moet worden gevoerd om de beslutien te valideren, en dit bij dat vaktijdschift wil aankaarten,hij of zij neme mijn betoog maar over. Groeten vanuit Vlaanderen van Michel