Een werknemer ontslaan omdat die zich niet volgens de regels ziek meldt. Kan dat?

De werkgever wil een werknemer ontslaan omdat hij zich niet volgens de procedure ziek meldt. De wijze waarop een ziekmelding dient te geschieden is vastgelegd in het personeelshandboek. Daarnaast staat in de arbeidsovereenkomst dat de werknemer verplicht is de werkgever van zijn ziekmelding op de hoogte te stellen. Omdat de werknemer zich niet houdt aan ziekmeldingsregels ontstaan problemen omdat onzeker is of hij komt of niet.

De problemen worden vooral duidelijk bij de planning van het werk. Over de problematiek is meerdere malen zowel mondeling als schriftelijk, gecommuniceerd. En de werknemer, een schilder, is bij brief te kennen gegeven dat hij zich in de toekomst aan de ziekmeldingsregels moest gaan houden. Daarna verscheen hij echter weer niet op het werk.

Lees meer op PW De Gids.

Aantal keer bekeken: 155

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland