Veel HR managers en financieel directeuren ontvangen deze maand de nota voor 2010 van hun pensioenuitvoerder. Niet altijd is het makkelijk om te controleren of deze nota nu klopt of zit u te wachten op deze (forse) uitgave.

Enkele tips voor de praktijk hoe hiermee om te gaan:

1. in plaats van jaarlijkse betaling betaling op maandbasis.
Heeft uw organisatie in januari ook moeite om alle nota's te betalen of heeft u behoefte aan extra (tijdelijke) financiele ruimte dan is het wellicht mogelijk om samen met uw verzekeraar te zoeken naar een mogelijkheid tot maand- dan wel kwartaalbetaling. Sommige pensioenuitvoerder verschuilen zich achter de pensioenwet dat dit niet mogelijk zou zijn. Niets is minder waar: maandbetaling is wettelijk altijd mogelijk, echter vanwege uitvoeringsproblemen bij pensioenuitvoerders (verzekeraars) zit men hier niet altijd op te wachten (=beleid!). Bespreek met uw uitvoerder de mogelijkheden;

2. controle op de bedragen die in rekening courant worden geboekt
Veel verzekeraars boeken naast de jaarlijkse pensioenpremie ook andere bedragen in uw rekening courant met de verzekeraar. Dit zijn bedragen die zijn afgesproken met de verzekeraar en zijn gebaseerd op de uitvoeringsovereenkomst. Het loont de moeite om te controleren of deze bedragen op een juiste wijze zijn berekend en worden geboekt. U zult niet de eerste zijn die helaas ontdekt dat de wijze van berekening niet klopt.
Ook voor de jaarlijkse premiebetaling kan het zinvol zijn om de werknemersgegevens van de pensioenuitvoerder te vergelijken met uw eigen HR / personeelsadministratie: zijn alle mutaties verwerkt of worden er ten onrechte bedragen geboekt in uw rekening courant. Door een slimme analyse (met gebruik van de mogelijkheden van bijvoorbeeld excel) is het mogelijk om een bestandsvergelijking te maken. De verschillenlijst die zo'n vergelijking oplevert is dan vervolgens de werklijst die u samen met de verzekeraar kan gaan onderzoeken.

3. berekening eigen bijdrage 2010
Veelal heeft u als werkgever besloten om uw medewerkers een (verplichte) salarisstijging te geven. Dit werkt door in de pensioenen maar bijvoorbeeld ook in de eigen bijdrage van de werknemers. Vergeet u niet om de eigen bijdrage te berekenen op de nieuwe salarissen. Wilt u hierbij ondersteuning vraag dan de bestanden op bij uw verzekeraar en/of vraag deze om de eigen bijdrage voor u te berekenen. Een goede berekening voorkomt dat u te weinig inhoudt op de salarissen van uw medewerkers.

4. houdt rekening met de gevolgen van een salariswijziging voor de pensioenkosten
Veelal leidt een verhoging van de salarissen tot een verhoging van de pensioenlasten. houdt u hier rekening mee als u besluit tot het verhogen van de salarissen. zo kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om geen structurele salarisverhoging te geven maar bijvoorbeeld en eenmalige betaling te doen. Dit voorkomt een verhoging van de pensioenlasten (indien deze niet behoort tot het pensioengevend salaris)

Kortom: de maand januari is weer vol pensioenuitdagingen!

Aantal keer bekeken: 95

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland