Jonge zelfstandig ondernemers geholpen met gildeprincipe

Waar ligt de HRM verantwoordelijkheid in de toekomst?

In Nederland zijn steeds meer zelfstandig ondernemers. Onder deze groep vallen steeds vaker ook schoolverlaters. Ik ben voorvechter van het zelfstandig ondernemerschap, maar deze ontwikkeling baart me zorgen. Immers doen deze jonge zelfstandig ondernemers geen ervaring op in dienstverband en dreigen daardoor de aansluiting met het bedrijfsleven te missen, met alle gevolgen van dien.

Uit onderzoek van Kelly Global Workforce Index kwam deze trend al naar voren. Hieruit blijkt dat een vijfde van de respondenten erover denkt een eigen bedrijf te starten. De groep 18- tot 29-jarigen (Generatie Y) is daarover enthousiaster dan ondervraagden uit ‘Generatie X’ (30-47 jaar) of babyboomers (48-65). Ook uit recent onderzoek van Manpower door Motivaction is naar voren gekomen dat jongeren zelfverzekerder zijn dan ooit en dat extraverte beroepen, waaronder het zelfstandig ondernemerschap valt, populair zijn. Dit onderzoek stelt dat hierdoor een tweedeling binnen generatie Y ontstaat.

Generatie Y
Deze generatie wordt gekenmerkt door een zeer veelzijdige communicatieve 24/7 mentaliteit, gevoed door social media. Ze zijn gewend aan overleg en willen betrokken zijn bij beslissingen. Ze werken om te leven en vinden bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Het is een generatie die je niets meer wijs hoeft te maken, maar dat geldt niet voor de gehele Generatie Y. Binnen de grenzeloze generatie ontstaat een tweedeling tussen zij die zelfredzaam zijn (43%) en de structuurzoekers (39%) (Bron: Manpower). Bij een deel van generatie Y bestaat dus wel degelijk behoefte aan sturing. Dat merk je doordat deze jongeren vragen om persoonlijke aandacht en willen weten wat ze moeten doen. Maar ook voor het zelfredzame deel van deze generatie voorzie ik problemen.

Zelfredzame jongeren?
De zelfredzame jongeren zijn zeer ondernemend en worden vaak zo snel mogelijk zelfstandig ondernemer. Ik vind dat geweldig, maar het ontbreekt de jonge zelfstandig ondernemers aan ervaring met bedrijfsprocessen, organisatiestructuren en omgangsvormen met collega’s. Wie gaat hen helpen bij de variëteit aan aspecten die te maken hebben met zelfstandig ondernemerschap? Aspecten als persoonlijke ontwikkeling, carrièreplanning, financiële planning, bedrijfsvoering et cetera. In mijn persoonlijke introductie aan zelfstandig ondernemers die zich aanmelden bij ons bedrijf, wijs ik altijd op het belang van goede adviseurs.
Wanneer het zelfstandig ondernemerschap voor de jonge zelfstandig ondernemer niet zo uitpakt als hij of zij had gehoopt of mochten deze jonge talenten het zelfstandig ondernemerschap “zat zijn”, dan kunnen ze eigenlijk niet meer terecht in het “normale bedrijfsleven”. En wat moeten ze dan?

Gildeprincipe
Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat wij als kennisbemiddelaar het gilde principe weer in het leven hebben geroepen. Jonge zelfstandig ondernemers kunnen bij ons terecht om zich te laten coachen door oudere zelfstandig ondernemers met ervaring in dienstverbanden bij grote organisaties én ervaring als zelfstandig ondernemer.

Aantal keer bekeken: 137

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Ruud van Gerrevink on 1 november 2010 at 2:09pm
Goed verhaal. Te vergelijken met de net door jongeren behaalde rijbevoegdheid. Rijvaardigheid is iets dat je pas bereikt na de nodige kilometers te hebben afgelegd. Zonder dit inzicht is het 'crash and burn' risico hoog. Prima initiatief.