Kostenbesparing door non-verbale communicatietraining

Als HR-medewerker word je vaak betrokken bij conflicten. Voordat een leidinggevende of medewerker bij je aan het bureau verschijnt, is er dan al vaak veel aan vooraf gegaan. Als HR-medewerker weet je dat met conflicten hoge kosten gemoeid kunnen zijn. Het kan ertoe leiden dat medewerkers burnout raken, zij langere tijd ziek uitvallen of dat het bedrijf afscheid wil nemen van een medewerker. De kosten die hiermee gemoeid zijn, gaan al snel richting één of enkele tonnen.

Onlangs nam ik deel aan een workshop non-verbale communicatie. Tijdens deze workshop ontdekte ik hoeveel invloed non-verbale communicatie heeft op het dagelijks functioneren van medewerkers op de werkplek. Zo’n 60-70% van onze communicatie is non-verbaal. Dat is behoorlijk. Ook kwam ik erachter hoe snel bepaalde vormen van non-verbale communicatie kunnen leiden tot conflicten.

Eén van de thema’s die tijdens de workshop werd behandeld, was dominantie op de werkplek. Medewerkers kunnen dominant gedrag uitstralen door wijdbeens te gaan zitten, of bijvoorbeeld door achterover te leunen met de handen achter de slaap. Een andere vorm van dominant gedrag is dat iemand vanuit een ‘hoge houding met brede schouders’ over een bureau leunt.

Deze dominante vormen van non-verbale communicatie kunnen bij collega’s, vaak onbewust, heftige reacties oproepen. Soms kan dit ertoe leiden dat iemand de neiging heeft om nóg dominanter gedrag terug te gaan vertonen. Deze persoon zal dan bijvoorbeeld de stem verheffen of rechtop gaan staan en zich groot maken. Een ander zal misschien de neiging hebben heel onderdanig te reageren. Deze persoon kruipt dan letterlijk in zijn schulp en zal proberen ieder contact te vermijden. Uiteraard gaat dit gepaard met stress.

Met name gevallen waarin een collega de neiging heeft met nog dominanter terug te reageren, kunnen leiden tot conflictsituaties. Er kan dan een non-verbaal gevecht ontstaan, dat voor beide betrokkenen bijzonder ineffectief is.

Als HR-medewerker word je pas ingeschakeld op het moment dat het ‘gevecht’ inmiddels behoorlijk geëscaleerd is. Je ziet dan vaak aan beide partijen hoe heftig zij non-verbaal op elkaar reageren. Vaak gaat dit ook gepaard met negatieve verbale uitingen. Dit soort conflicten zijn kostbaar en contraproductief voor de organisatie.

Hoe te voorkomen dat je als HR-medewerker wordt ingeschakeld op het moment dat het al te laat lijkt te zijn? Volgens Sophie Bruers, cursusleider van de workshop non-verbale communicatie, is dit relatief eenvoudig. ‘Bewustwording rondom het belang van non-verbale communicatie is essentieel als je met mensen te maken hebt. In de VS is het een vanzelfsprekend onderdeel van bijvoorbeeld een sales training of teambuilding. In Nederland bestaat hier nog weinig aandacht voor. Dit is een groot gemis, aangezien hiermee heel veel leed en veel kosten bespaard kunnen worden.’

Aantal keer bekeken: 262

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland