Steeds meer werknemers hebben de mogelijkheid om thuis te werken. Het percentage werknemers dat in de cao afspraken over thuiswerken heeft, is meer dan verdubbeld: van zes procent in 2007 tot 15 procent in 2009. Dit maakt duidelijk dat steeds meer werkgevers het belang inzien van een goede combinatie van arbeid en zorg. Dit is een van de conclusies uit het rapport ‘Faciliteiten arbeid en zorg 2009’ dat minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 22 april jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het rapport laat zien in welke mate in cao’s afspraken zijn gemaakt over verlofvormen, arbeidstijden en arbeidsduur om de combinatie arbeid en zorg voor werknemers te verbeteren

Thuiswerkplek
Werknemers zijn blij met de mogelijkheid van thuiswerken. Als werkgever denkt u misschien dat het u de zorg om een (veilige) werkplek scheelt, maar dat is niet het geval. U bent namelijk verplicht om zorg te dragen voor een goede en verantwoorde thuiswerkplek. Het hof Amsterdam heeft al in 2006 duidelijk gemaakt, in een zaak waarbij een werknemer haar werkgever aansprakelijk stelde toen zij met RSI-klachten uitviel, dat een werkgever die toestaat aan een werknemer om vanuit huis te gaan werken, ervoor heeft te zorgen dat de thuiswerkplek aan de arbonormen voldoet. Laat hij dit na, dan kan de werkgever het risico lopen aansprakelijk te zijn voor de schade die een werknemer (als gevolg hiervan) lijdt. In dit geval had de werkneemster zelf een bureaustoel gekocht en had zij een bureaublad gemaakt van een oude deur. Dit was voor het hof aanleiding om aansprakelijkheid van de werkgever aan te nemen met de overweging dat de werkgever zich niet had gehouden aan de normen zoals deze golden op het gebied van de arbeidsomstandigheden doordat de werkplek van de werknemer niet aan haar was aangepast, er geen voorlichting was gegeven over ergonomisch werken en beeldschermwerk en de werkgever ook niet had zorggedragen voor de juiste arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek van de werkneemster.

Wat betekent dit?
Als werkgever bent u dus, zelfs als uw werknemer de werkzaamheden (soms) vanuit huis verricht, verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Uw werknemer kan pas verstandig met de risico's van zijn werk omgaan, als hij weet wat deze risico's zijn. Het is daarom van belang dat u uw werknemers goed voorlicht. Bij thuiswerkers is dit extra belangrijk omdat u als werkgever niet aanwezig bent om toezicht te houden op de werkzaamheden. Soms kan het zelfs nodig zijn dat u de arbeidsomstandigheden van de werknemer controleert door een bezoekje aan zijn huis te brengen. Dan weet u zeker of de werknemer zich houdt aan de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast bent u verplicht om in geval van (voornamelijk) zittend werk, voor een goede stoel, een goede tafel en geschikte verlichting te zorgen, tenzij de werknemer er zelf al over beschikt. U bent ook verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord gebruik van apparatuur/werktuigen. U moet dus zorgen voor goede beveiliging en bijvoorbeeld de juiste kabels. Het is hierbij ook van belang om (schriftelijke) afspraken te maken over het onderhoud van de eventuele apparatuur die uw werknemer thuis gebruikt.

Conclusie
Als uw werknemer thuis werkzaamheden verricht bent u dus, net als op de werkvloer overigens, verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Instructies zijn niet altijd voldoende, soms moet u meer doen (zoals een huisbezoek of het verstrekken van veilige werktuigen) om er zeker van te zijn dat uw werknemer zijn werkzaamheden veilig en verantwoord uitvoert. Als werkgever bent en blijft u eindverantwoordelijk.

Aantal keer bekeken: 171

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland